Juridiska anvisningar.

BMW Sverige gläder sig åt ditt besök på denna webbplats och åt ditt intresse för BMW.

Kontakt: marknad@bmw.se

Dataskydd

När du använder våra tjänster, ombeds du att ange personuppgifter som namn, adress, e-mail-adress etc. Vissa uppgifter är obligatoriska, för att vi ska kunna svara på frågor, skicka information m m. Andra är frivilliga. Alla uppgifter sparas och hanteras i enlighet med gällande datalag för personuppgifter. Ytterligare användning för marknadsföring, undersökningar, erbjudanden etc sker endast efter ditt medgivande.
När du lämnar ditt medgivande till ovan nämnda syften, ger du också ditt tillstånd till organisationer och företag knutna till BMW AG att använda dina uppgifter. Om du inte lämnar detta medgivande, kommer dina uppgifter inte att bli tillgängliga för tredje part.

Cookies.

En cookie är en lite textfil som kopieras till din hårddisk av en webbplats. Cookies skadar inte din dator och orsakar inga virusangrepp. Cookies från vår webbplats samlar inga data om dig. Du kan när som helst ta bort cookies genom inställningar i din browser. I regel används cookies endast på vår webbplats under den tiden den är öppen på din dator för att anonymt samla statistiskt underlag och för ökad användarvänlighet. Cookies kan vid vissa tillfällen användas för andra syften på en del av vår webbplats. Du kommer att bli informerad om så sker.

Copyrights.

All information på denna webbplats är copyright BMW AG, München, Tyskland. Skyddet gäller för all återgivning och distribution av texter, bilder, ljud- eller videofilmer på BMW Group webbplats för kommersiellt syfte. Innehållet får inte kopieras och ändras för att användas på andra webbplatser. Några av BMW Group webbplatser kan innehålla bilder där copyright ligger hos en tredje part.

Warranties

Webbplatsen är sammanställd med stor omsorg för att undvika missförstånd och felaktigheter. BMW Group påtar sig inte något ansvar för eventuella fel i informationen. Vi avvisar alla anspråk på ersättning för skador som kan vållas direkt eller indirekt genom användning av denna webbplats. Bilarnas utrustning och tekniska detaljer kan variera från land till land. Bilder, texter och filmer kan innehålla teknik och utrustning som inte ingår i standardutförandet. BMW Group påtar sig inget ansvar för innehåll på webbplatsen som härrör sig från tredje part eller för innehållet i länkade externa webbplatser. Länkar till externa webbplatser är markerade som sådana.

Trademarks.

Om inget annat anges, är alla varumärken på denna webbplats marknadsrättsligt skyddade av BMW AG.

Licenser

BMW Group har arbetat fram en informativ och innovativ webbplats. All immateriell egendom, som patent, varumärken och copyrights är skyddad. Inget tillstånd har genom denna webbplats lämnats tredje part att använda den immateriella egendomen hos företagen i BMW Group.