BMW stödjer Världens Barn.

Vi på BMW tillverkar några av världens bästa bilar, och det är lätt att tro att vi skulle nöja oss med det. Men de senaste sju åren har vi även rankats som världens mest hållbarabiltillverkare av Dow Jones Sustainability Index, ett globalt index som mäter den faktiska effekten av företagens miljö- och sociala ansvar genom hela värdekedjan. En stor anledning till topplaceringen har varit vårt samhällsengagemang som också blivit en del av vår företagskultur. Därför stödjer vi också Världens Barn och bidrar bland annat till att stärka barn och unga som lever eller jobbar på gatan i Zambia.