Välkommen till BMW Individual.

Den perfekta symbiosen mellan ambition och perfektion.

Ju högre ambitioner, desto svårare är de att förverkliga. Genuin exklusivitet är ju trots allt ett sällsynt fenomen. Men just denna unika egenskap är vad som kännetecknar BMW Individual. Ingen annan bil kan uppvisa samma selektiva valmöjligheter när det gäller materialval. Den perfekta sammansättningen av alla detaljer bidrar till att de högt ställda ambitionerna för BMW Individual kan realiseras: att förhöja den unika känslan av att köra en BMW.