GLÄDJE ÄR BMW.

BMW EfficientDynamics

Upphovsmannen bakom och.
Glädje är BMW EfficientDynamics.
Effektivitet och dynamik. Lägre
förbrukning och mer körglädje.
Framtidens bilkörning tillhör
BMW EfficientDynamics-teknologierna.

Läs mer