MINDRE UTSLÄPP. FLER ALTERNATIV.

BMW:S 140-GRAMSFLOTTA.

I och med den kontinuerliga sänkningen av förbruknings- och utsläppsvärdena har BMW EfficientDynamics passerat ytterligare en milstolpe: redan är över en miljon fordon världen över standardutrustade med bränslesparande teknologier. Redan idag uppfyller cirka 40 procent av BMW Groups modeller i Europa utsläppsgränsen på 140 g/km CO2 vilket motsvarar en snittförbrukning på 5,3 l/100 km. Detta visar tydligt att miljövänlig mobilitet och körglädje i högsta grad är två kompatibla begrepp. Övertyga dig om det själv. I vår BMW 140-gramsflotta hittar du garanterar även din nästa BMW.