BMW ActiveHybrid 5

DET MEST DYNAMISKA SÄTTET ATT KÖRA HYBRID.

BMW ACTIVEHYBRID 5. Obs! Informationen rör den gamla modellen.
Priser och konfigurator är för den nya. Mer detaljer finns på bmw.com.  

Välj:


Upplev BMW ActiveHybrid 5


Hänvisning till denna webbplats

Denna webbplats innehåller videosekvenser som är optimerade för datorer med bredbandsuppkoppling. Laddningssekvenserna på datorer med långsammare uppkoppling (t ex modem eller ISDN) blir därför långsammare.