Orientering på det modernaste sättet.

Digitala vägkartor från BMW.

Aktuell trafik- och turistinformation för snabb inhämtning om stora delar av Europa: de digitala vägkartorna för BMW navigationssystem finns på CD och DVD och aktualiseras två gånger om året. Du använder sökfunktionerna för att identifiera ditt resmål på en passande CD eller DVD som finns tillgänglig hos din BMW återförsäljare.