Intelligent service.

Innovativ bilteknik från BMW.

Du kan när som helst hämta in aktuella uppgifter om din bils servicestatus. Bilens eget interna nätverk samlar information som hos serviceverkstaden kan inhämtas för en exakt utvärdering av vilka serviceåtgärder som ska utföras. Det är lätt att i god tid planera för ett servicebesök och att spara onödiga kostnader.