BMW Återvinning.

Idag tänker vi redan på morgondagen.

BMW minskar inverkan på miljön genom bilens hela livslängd – från tillverkningen över användning och service till återvinningen. Detta helhetskoncept bidrar bland annat till att BMW Group fått en topposition på Dow Jones Sustainability Group Index – en internationell lista över miljöinriktade företag.
Redan vid utvecklingen och produktionen av nya bilar från BMW läggs grunden för den vidare miljöanpassade hanteringen av varje bil från BMW. Genom att konsekvent använda planen för återvinning – ”Design for Recycling” – säkerställer BMW att de uttjänta bilarna skrotas och återanvänds på ett miljöriktigt sätt.

Ladda ned BMW Group Recycling:
"Vehicle recycling" (engelsk version)