INNOVATIV. IN I MINSTA DETALJ.

Effektivitet i BMW 4-serie Cabriolet.

Optimerade prestanda och maximal effektivitet – i BMW 4-serie Cabriolet visar den avancerade tekniken tydligt den imponerande innovationskraft som ryms inom BMW EfficientDynamics. Renodlad körglädje som resulterar i oöverträffad dynamik och förbluffande låga utsläpp.

ECO PRO-LÄGE.

ECO PRO-läget gör det möjligt för föraren, beroende på det individuella körsättet, att sänka bränsleförbrukningen med upp till 20 procent. Ytterligare sparpotential kan uppnås med funktionerna ”segling” (endast med Steptronic-växellåda), hastighetsassistent och ECO PRO-rutt (endast i kombination med navigation Professional).

  • Funktionen ”segling”

    Med funktionen ”segling” rullar bilen fritt i upp till 160 km/h när föraren tar foten från gasen och inte bromsar. I läget Sport reagerar bilen mer direkt och möjliggör en ännu sportigare körstil.

  • Route-Ahead Assistant

    Hastighetsassistenten kan med navigationssystemets hjälp registrera lokala förhållanden och avisera om dessa i tid. Om det kommer en fartbegränsning efter nästa kurva rekommenderar systemet att man släpper gasen redan före kurvan.

  • ECO PRO-rutt

    Även funktionen ECO PRO-rutt bidrar till att spara bränsle. Den tar hänsyn till den rådande trafiksituationen, den individuella körstilen och lokala förhållanden och föreslår det vägval som är mest bränsleeffektivt.

AERODYNAMIK.

Bilens design ligger helt i linje med BMW EfficientDynamics filosofi. Det gäller särskilt den aerodynamiskt optimerade frontspoilern och det innovativa underredet som minskar luftmotståndet och sänker bränsleförbrukningen. Frontspoilern med sin distinkta design personifierar hela filosofin med BMW EfficientDynamics. En integrerad Air Curtain leder fartvinden mot de främre hjulhusen via två vertikala luftintag. Därmed accelereras luftströmmen och skapar en ”gardin” på utsidan av hjulen. Dessutom gör Air Breather så att fartvinden kanaliseras runt framhjulen. Detta är innovativa åtgärder som ger mindre turbulens och luftmotstånd, vilket i sin tur sänker bränsleförbrukningen. Att hela underredet är inklätt och motorrummet är avskärmat är en annan detalj som har en avgörande betydelse för att förbättra aerodynamiken. Den nya typen av inklädnader och skydd förbättrar dock inte bara aerodynamiken: de ger dessutom bättre ljudisolering och korrosionsskydd.

BMW TWINPOWER TURBO-TEKNIK.

BMW TWINPOWER TURBO-TEKNIK.

BMW TwinPower Turbo för bensinmotorer kombinerar innovativ turboteknik med Valvetronic, Dubbel-VANOS och direktinsprutning. I dieselmotorerna kombineras optimerad turboteknik med senaste generationens Common Rail-direktinsprutning och variabel turbingeometri. På så vis minskar BMW TwinPower Turbo-tekniken bränsleförbrukningen i bensin- och dieselmotorerna avsevärt – samtidigt som motoreffekten ökar på alla varvtal.

AUTO START-/STOPPFUNKTION.

Auto start-/stoppfunktionen ser till att bilen bara förbrukar bränsle när den kör. När bilen står stilla, till exempel vid trafikljus eller i bilköer, utnyttjar auto start-/stoppfunktionen möjligheten att spara bränsle genom att stänga av motorn när bilen går på tomgång och man samtidigt tar foten från kopplingen (manuell växellåda) resp bromsar in bilen till stillastående (Steptronic-växellåda).
På Info Display visas en symbol när funktionen är aktiverad. När man trampar ned kopplingen (manuell växellåda) resp tar foten från bromspedalen (Steptronic-växellåda), startar motorn omedelbart helt automatiskt.
Körkomforten och säkerheten är oförändrat hög, eftersom funktionen endast utförs om motorn har nått optimal drifttemperatur, temperaturen i kupéutrymmet ligger på önskad nivå, batteriet är tillräckligt laddat och inga rattrörelser utförs.
En central styrenhet startar motorn om det behövs, även vid stopp. Till exempel om bilen börjar rulla eller om vindrutan immar igen. Om så önskas kan auto start-/stoppfunktionen när som helst avaktiveras med en knapp.

BROMSKRAFTÅTERVINNING.

BROMSKRAFTÅTERVINNING.

Varje gång du bromsar samt vid motorbromsning frigörs kinetisk energi, som hittills har varit outnyttjad i de flesta bilar. Bromskraftåtervinningen använder denna hittills outnyttjade potential och genererar el från den energi som frigörs när föraren bromsar eller släpper gaspedalen. Elen används till att ladda batteriet. Tack vare detta intelligenta energistyrningssystem avlastas generatorn eftersom den inte behöver arbeta konstant. Resultatet är lägre bränsleförbrukning och högre prestanda – helt i linje med BMW EfficientDynamics.

VÄXELINDIKATOR.

VÄXELINDIKATOR.

Om man växlar i tid och i rätt ögonblick går det att spara mycket bränsle, särskilt i städer och på landsvägar.
Optimal växling, minskad bränsleförbrukning – motorelektroniken beräknar med hänsyn till körsituationen och motorns varvtal när man bör växla upp eller ned för att spara bränsle, och visar detta på Info Display. Systemet märker när du accelererar kraftigt och då visas rekommendationen för uppväxling först vid ett högre varvtal. Även med Steptronic-växellåda får föraren rekommendationer i manuellt läge. Jämförande studier har visat att bilar med växelindikator drar ca fyra procent mindre bränsle.

ELEKTRISK SERVOSTYRNING.

ELEKTRISK SERVOSTYRNING.

Optimal styrkänsla.

Den elektriska servostyrningen ger optimal styrkänsla. Den är mindre känslig mot stötar och den aktiva stabiliseringskontrollen jämnar säkert ut eventuella pendelrörelser. Med reglaget för Driving Experience Control kan styrningens karakteristik ändras till en hårdare inställning.
Till skillnad mot en konventionell servostyrning är den elektriska servostyrningen inte ett hydrauliskt system utan en intelligent lösning baserad på en elmotor. Det gör att elmotorn bara är aktiv när servostyrningen behövs – det vill säga när föraren vrider på ratten. När man kör rakt fram, vilket statistiskt sett utgör 90 procent av körningen, är den avstängd och förbrukar därmed heller ingen energi. Resultatet är att den elektriska servostyrningen minskar bränsleförbrukningen med cirka 0,3 l/100 km jämfört med bilar med hydraulisk servostyrning. Dessutom innebär avsaknaden av hydraulolja både en miljö- och underhållsmässig fördel.
Styrsystemet är även kombinerat med Servotronic. Funktionen anpassar kontinuerligt styrkraften till den aktuella hastigheten. Resultatet är att styrningen i låg fart är mycket lättgående. I takt med att farten ökar minskar styrningens servoverkan för en mer direkt vägkänsla och bättre riktningsstabilitet.