SÄNKT BRÄNSLEFÖRBRUKNING. MED NÖJE.

BMW EfficientDynamics i BMW 4-serie Coupé.

BMW 4-serie Coupé inkluderar ett omfångsrikt paket av funktioner och teknik från BMW EfficientDynamics – för mer körglädje och minskade utsläpp.

AERODYNAMIK.

Bilens design ligger helt i linje med BMW EfficientDynamics filosofi. Det gäller särskilt den aerodynamiskt optimerade frontspoilern och det innovativa underredet som minskar luftmotståndet och sänker bränsleförbrukningen.
Frontspoilern med sin distinkta design personifierar hela filosofin med BMW EfficientDynamics. En integrerad Air Curtain leder fartvinden mot de främre hjulhusen via två vertikala luftintag. Därmed accelereras luftströmmen och skapar en ”gardin” på utsidan av hjulen. Dessutom gör Air Breather så att fartvinden kanaliseras mot framhjulen. Detta är innovativa åtgärder som ger mindre turbulens och luftmotstånd, vilket i sin tur sänker bränsleförbrukningen märkbart.
Att hela underredet är inklätt och motorrummet är avskärmat är en annan detalj som har en avgörande betydelse för att förbättra aerodynamiken. Den nya typen av inklädnader och skydd förbättrar dock inte bara aerodynamiken: de ger dessutom bättre ljudisolering och korrosionsskydd.

ECO PRO-LÄGE.

När du väljer ECO PRO-läget ändras inställningarna direkt för att ge maximal effektivitet. Beroende på det individuella körsättet kan bränsleförbrukningen sänkas med upp till 20 procent. Ytterligare 5 procents sparpotential erbjuder funktionerna ”segling” (endast med 8-stegad Steptronic-växellåda), hastighetsassistent och ECO PRO-rutt (båda endast med navigation Professional). På så sätt optimeras gaspedalens och växellådans karakteristik samt växlingspunkterna, samtidigt som det sker en intelligent anpassning av klimatautomatiken. På Control Display visas vilka av BMW EfficientDynamics funktioner som för närvarande hjälper till att sänka bränsleförbrukningen. Du får ECO PRO-tips om hur du kör mest effektivt med hänsyn till den aktuella situationen.
En annan funktion hos ECO PRO-läget är ”segling” i kombination med Steptronic-växellåda: När föraren kör i 50 till 160 km/h och tar foten från gasen utan att bromsa kopplar systemet bort motorn så att bilen rullar helt utan drivning.

 • Hastighetsassistent

  En innovativ funktion i ECO PRO-läget är hastighetsassistenten i kombination med navigation Professional. Den tar navigationssystemets data till hjälp för att förutse kurvor, tätortsinfarter, rondeller, T-korsningar, fartbegränsningar och motorvägsavfarter på den aktuella sträckan och kan därmed tipsa i tid om att du t ex bör ta foten från gaspedalen. Hastighetsassistenten styr dessutom effektivt funktionen ”segling”.

 • ECO PRO-rutt

  ECO PRO-läget omfattar även ECO PRO-rutt som arbetar tillsammans med den senaste generationens navigation Professional. Utifrån olika parametrar som det individuella körsättet, det aktuella trafikläget och vägarnas skick räknar funktionen ut den mest bränsleeffektiva sträckan. Färddatorn visar dig bonusräckvidden, alltså hur många kilometer extra du kan köra tack vare ECO PRO-läget.

BMW TWINPOWER TURBO-MOTORER.

BMW TwinPower Turbo-tekniken för bensinmotorer kombinerar ett TwinScroll-turboaggregat med Valvetronic, Dubbel-VANOS och direktinsprutning. För dieselmotorerna innebär det en kombination av Common Rail-direktinsprutning och variabel turbingeometri. På så vis kan bränsleförbrukningen sänkas avsevärt genom bensin- och dieselmotorerna BMW TwinPower Turbo – samtidigt som bilens prestanda ökar märkbart i ett stort varvtalsområde.

AUTO START-/STOPPFUNKTION.

Auto start-/stoppfunktionen ser till att bilen bara förbrukar bränsle när den kör. När bilen står stilla, till exempel vid trafikljus eller i bilköer, utnyttjar auto start-/stoppfunktionen möjligheten att spara bränsle och stänger av motorn när bilen går på tomgång och du tar foten från kopplingen (manuell växellåda) resp bromsar in bilen till stillastående (Steptronic-växellåda).
Info Display visar när funktionen är aktiverad. Direkt när du trampar ned kopplingen (manuell växellåda) eller tar foten från bromsen (Steptronic-växellåda) går motorn igång automatiskt på bråkdelen av en sekund, så att du snabbt kan fortsätta köra utan minsta fördröjning.

 • Säkert och komfortabelt

  Körkomforten och säkerheten är oförändrat hög, eftersom funktionen endast utförs om motorn har nått optimal drifttemperatur, temperaturen i kupéutrymmet ligger på önskad nivå, batteriet är tillräckligt laddat och inga rattrörelser utförs. En central styrenhet startar motorn om det behövs, även vid stopp. Till exempel om bilen börjar rulla eller om vindrutan immar igen. Om så önskas kan auto start-/stoppfunktionen när som helst avaktiveras med en knapp.

BROMSKRAFTÅTERVINNING.

BROMSKRAFTÅTERVINNING.

Minskad förbrukning.

Varje gång du bromsar samt vid motorbromsning frigörs kinetisk energi, som hittills har varit outnyttjad i de flesta bilar. Bromskraftåtervinningen använder denna hittills outnyttjade potential och producerar el från den energi som frigörs när föraren bromsar eller släpper upp gaspedalen. Elen används till att ladda batteriet. Tack vare detta intelligenta energistyrningssystem avlastas generatorn eftersom den inte behöver arbeta konstant. Resultatet är lägre bränsleförbrukning och högre prestanda – helt i linje med BMW EfficientDynamics.

VÄXELINDIKATOR.

VÄXELINDIKATOR.

Spara bränsle.

Om man växlar i tid och i rätt ögonblick går det att spara mycket bränsle, särskilt i städer och på landsvägar. Optimal växling, minskad bränsleförbrukning – motorelektroniken beräknar med hänsyn till körsituationen och motorns varvtal när du bör växla upp eller ned för att spara bränsle, och visar detta på Info Display. Systemet märker när du accelererar kraftigt och då visas rekommendationen för uppväxling först vid ett högre varvtal. Även med Steptronic-växellåda får föraren rekommendationer i manuellt läge. Jämförande studier har visat att bilar med växelindikator drar ca fyra procent mindre bränsle.

ELEKTRISK SERVOSTYRNING.

Styrningen med den elektriska servostyrningen ger optimal styrkänsla. Den är mindre känslig mot stötar och den aktiva stabiliseringskontrollen jämnar säkert ut eventuella pendelrörelser. Med reglaget för Driving Experience Control kan styrningens karakteristik ändras till en hårdare inställning.
Till skillnad från en konventionell servostyrning används inget hydraulsystem för styrning med den elektriska servostyrningen, utan en intelligent lösning som bygger på en elmotor. Fördelen är att motorn endast är igång när det verkligen behövs servoassistans – det vill säga när man styr. När man kör rakt fram, vilket statistiskt sett utgör 90 procent av körningen, är den avstängd och förbrukar därmed heller ingen energi. Resultatet är att styrning med den elektriska servostyrningen sänker bränsleförbrukningen för bilen jämfört med bilar med hydraulisk servoassistans med ca 0,3 liter för 10 mil och bidrar på så sätt till högre effektivitet. Samtidigt kräver den mindre underhåll och är dessutom mycket skonsammare mot miljön, eftersom ingen hydraulolja behövs.

 • Servotronic

  Styrningen är även utrustad med Servotronic. Den anpassar kontinuerligt styrkraften till den aktuella hastigheten. Den servoassistans som då behövs för den uppmätta farten räknas ut och motorn för den elektriska servostyrningen regleras efter detta: Därmed behövs det endast minimal kraft för att styra i låga hastigheter, till exempel i trånga och krokiga gränder eller i trånga utrymmen. Ju mer hastigheten ökar, desto mer reduceras servoassistansen kontinuerligt för att garantera ännu direktare kontakt med vägen och därmed också en optimal riktningsstabilitet rakt fram.