ALLT UNDER UPPSIKT. ALLT UNDER KONTROLL.

Förarassistanssystemen i BMW 4-serie Coupé.

En sak är säker: att köra BMW 4-serie Coupé. Våra förarassistanssystem ger dig innovativa och smarta hjälpfunktioner och tar säkerhet och komfort till en helt ny nivå.

BMW HEAD-UP DISPLAY.

BMW Head-Up Display i fullfärg projicerar aktuell information direkt i förarens synfält – för fullt fokus på trafiken. Beroende på bilens utrustning kan även information från navigationssystemet visas, bland annat Speed Limit-information och omkörningsförbud eller Check Control-meddelanden. Dessutom kan du visa information om radiostationer och låttitlar samt kontakter från telefonboken inkl samtalslistor.
Symbolerna som projiceras på vindrutan visas i briljant upplösning och i fullfärg, vilket gör att t ex vägmärken kan avbildas mycket realistiskt. Projektionen visas i ergonomisk höjd på vindrutan, men kan även anpassas för att passa perfekt till dina individuella preferenser. Begränsad läsbarhet av det som visas på BMW Head-Up Display i kombination med polariserande solglasögon.

  • Automatisk anpassning

    Projektionens ljusstyrka anpassas automatiskt efter ljusförhållandena utomhus, och det finns dessutom ett natt- och ett dagläge. Ljusinställningarna kan konfigureras i iDrive-menyn. Som förare kan du själv välja vilken information som ska visas utöver hastigheten och varningar från förarassistanssystemen.

KAMERASYSTEM.

Parkeringsdistanskontroll (PDC), Surround View, backkamera: skapa dig god översikt över området runt bilen när du parkerar och manövrerar. Parkeringsdistanskontroll (PDC) fram och bak gör det bekvämare och säkrare att fickparkera tack vare både visuella och akustiska hjälpmedel.
Surround View visar bilen på Control Display i form av en projektion uppifrån. Utrustningen Side View som ingår ger bättre översikt vid utfarter där det råder dåliga siktförhållanden. Backkameran ger dig bättre överblick när du backar och parkerar vid en hastighet på max 20 km/h.

AKTIV FARTHÅLLARE MED STOP & GO.

AKTIV FARTHÅLLARE MED STOP & GO.

Ökad komfort och förbättrad aktiv säkerhet.

Den aktiva farthållaren med Stop & Go omfattar även radarbaserad påkörningsvarning med inbromsningsfunktion, och ger om så önskas ökad komfort och ännu högre grad av aktiv säkerhet i bilköer. Systemet mäter kontinuerligt avståndet till bilarna framför och reglerar automatiskt hastigheten för att hålla det valda avståndet.

Kontrollerad hastighet.

Stop & Go-funktionen anpassar inte bara hastigheten ned till stillastående, utan accelererar sedan automatiskt igen till önskad hastighet när trafiksituationen tillåter detta.

Aktiv påkörningsvarning.

Om bilen framför bromsar in häftigt reagerar din BMW direkt om påkörningsvarningen är aktiverad. I steg 1 visas en optisk varning för föraren. Om reaktionen uteblir hörs i steg 2 därefter en signal för att varna för situationen. Om du fortfarande inte har bromsat gör din BMW det åt dig: systemet utlöser en inbromsning, om det är nödvändigt med så mycket kraft som är möjligt.

ACTIVE PROTECTION.

ACTIVE PROTECTION.

BMW ConnectedDrive passagerarskydd.

Active Protection är det förebyggande passagerarskyddet från BMW ConnectedDrive.
När bilbältena i framsätet har satts fast sträcks de automatiskt när bilen börjar rulla. I en kritisk trafiksituation stramas – vid behov – bilbältena fram åt och rutorna och eventuell taklucka stängs automatiskt. Exempel på kritiska situationer är exempelvis om föraren påbörjar en tvärbromsning eller om bilen blir extremt över- eller understyrd.

Intelligent trötthetsvarnare.

I kombination med påkörningsvarning eller påkörningsvarning med inbromsningsfunktion kan systemet (inom vissa gränser) känna av risk för kollision med fordon som kör eller stannat framför bilen. Vid en eventuell kollision kan systemet – i vissa situationer – automatiskt bromsa in bilen tills den stannar, utan att föraren behöver ingripa. Detta kan minska risken för ytterligare kollisioner och därmed mildra följderna av olyckan. Trötthetsvarnaren märker också av om föraren visar tecken på ökad ouppmärksamhet eller trötthet på långa, monotona sträckor. Om föraren visar tecken på trötthet eller blir märkbart ouppmärksam visas en rekommendation på Control Display att det är dags att ta en paus.

BMW SELECTIVE BEAM.

BMW Selective Beam underlättar mörkerkörning och ökar både komforten och säkerheten. Funktionen ger bästa tänkbara sikt i mörker, utan att andra förare bländas.
BMW Selective Beam identifierar andra trafikanter och bländar av helljuset just där dessa befinner sig. Dess räckvidd på över 400 m ger föraren möjlighet att upptäcka risker i tid och gör det lättare att hålla kursen.

SPEED LIMIT-INFORMATION.

Alltid på den säkra sidan – Speed Limit-information med visning av omkörningsförbud anger vilken hastighetsgräns som just nu gäller och informerar även om det råder omkörningsförbud, antingen på kombiinstrumentets Info Display eller på BMW Head-Up Display. En speciell kamera registrerar relevanta vägskyltar. Med hjälp av en styrenhet samkörs informationen med data från navigationssystemet. Eftersom även andra komponenter i bilen används kan systemet i vissa fall till och med förmedla variabla hastighetsbegränsningar, som gäller vid exempelvis våt vägbana eller endast vissa tider på dygnet. Förutsätter navigation Professional eller navigation Business.

DRIVING ASSISTANT.

Utrustningen Driving Assistant kombinerar de kamerabaserade systemen körfältsassistent och påkörnings- och fotgängarvarning med citybromsfunktion.
Körfältsassistenten identifierar körfältsmarkeringar och varnar genom en lätt vibration i ratten om bilen är på väg in i ett annat körfält med en hastighet som överstiger ca 70 km/h. Varningen aktiveras inte om filbytet är avsiktligt, dvs om blinkers är aktiverade.
Påkörningsvarningen med citybromsfunktion identifierar bilar medan fotgängarvarningen med citybromsfunktion identifierar människor. Om fordonet framför bromsar in häftigt reagerar din BMW direkt om påkörningsvarningen är aktiverad. Systemet reagerar stegvis. Först visas en varningssymbol, därefter börjar symbolen blinka och en signal hörs, och som sista åtgärd bromsas bilen lätt vid en hastighet på under 60 km/h. Fotgängarvarningen, som är aktiv mellan 10 och 60 km/h, skickar en enstaka varning vid akut fara. När systemet varnar för en kollision förbereds samtidigt bromsarna på en snabbare reaktion. I nödfall påbörjar systemet en inbromsning. Vid mörker och dimma kan systemets funktion vara begränsad.

iDrive Touch.

Med kontrollreglaget iDrive Touch, som ingår i navigation Professional, kan Control Display användas på ett bekvämt sätt med en hand. Tack vare pekplattan i kontrollreglaget kan man enkelt skriva in t ex destinationen för navigationssystemet med sin egen handstil. Dessutom går det att aktivera och ställa in flera funktioner samt bläddra i listor genom att vrida och trycka på kontrollreglaget. Användningen av reglaget är både enkel och intuitiv, vilket gör att föraren kan koncentrera sig på den omgivande trafiken samtidigt som det används. Alla funktioner som styrs med kontrollreglaget visas tydligt på Control Display.