ENASTÅENDE DYNAMIK, ENASTÅENDE FÖRBRUKNING.

BMW EfficientDynamics i BMW 4-serie Gran Coupé.

Även om BMW 4-serie Gran Coupé är en sällsynt sportig uppenbarelse innebär det inget avkall på effektiviteten. Tack vare ett antal åtgärder och tekniska lösningar kan dynamiken ökas och utsläppen minskas: BMW EfficientDynamics. På utsidan faller blicken genast på den raffinerade aerodynamiken, men det är inte allt. Även det som inte syns kan göra stor skillnad – i form av låg bränsleförbrukning och hög glädjefaktor.

ENERGISTYRNING.

I standarutförandet är BMW 4-serie Gran Coupé alltid utrustad med BMW EfficientDynamics-teknik som auto start-/stoppfunktion, bromskraftåtervinning och elektrisk servostyrning. Den intelligenta energistyrningen samspelar med dessa funktioner redan idag och bidrar på så sätt till morgondagens hållbarhet.

 • Auto start-/stoppfunktion

  Auto start-/stoppfunktionen ser till att bilen bara förbrukar bränsle när den kör. När bilen står stilla, till exempel vid trafikljus eller i bilköer, utnyttjar auto start-/stoppfunktionen möjligheten att spara bränsle och stänger av motorn när bilen går på tomgång och man tar foten från kopplingen (manuell växellåda) resp bromsar in bilen till stillastående (Steptronic-växellåda).
  På Info Display visas en symbol när funktionen är aktiverad. När man trampar ned kopplingen (manuell växellåda) resp tar foten från bromspedalen (Steptronic-växellåda), startar motorn omedelbart helt automatiskt.
  Körkomforten och säkerheten är oförändrat hög, eftersom funktionen endast utförs om motorn har nått optimal drifttemperatur, temperaturen i kupéutrymmet ligger på önskad nivå, batteriet är tillräckligt laddat och inga rattrörelser utförs. En central styrenhet startar motorn om det behövs, även vid stopp. Till exempel om bilen börjar rulla eller om vindrutan immar igen. Om så önskas kan auto start-/stoppfunktionen när som helst avaktiveras med en knapp.

 • Bromskraftåtervinning

  Varje gång du bromsar samt vid motorbromsning frigörs rörelseenergi, som hittills har varit outnyttjad i de flesta bilar. Bromskraftåtervinningen använder denna hittills outnyttjade potential och producerar el från den energi som frigörs när föraren bromsar eller släpper upp gaspedalen. Elen används till att ladda batteriet. Tack vare detta intelligenta energistyrningssystem avlastas generatorn eftersom den inte behöver arbeta konstant. Resultatet är lägre bränsleförbrukning och högre prestanda – helt i linje med BMW EfficientDynamics.

 • Växelindikator

  Om man växlar i tid och i rätt ögonblick går det att spara mycket bränsle, särskilt i städer och på landsvägar. Optimal växling, minskad bränsleförbrukning – motorelektroniken beräknar med hänsyn till körsituationen och motorns varvtal när man bör växla upp eller ned för att spara bränsle, och visar detta på Info Display. Systemet märker när du accelererar kraftigt och då visas rekommendationen för uppväxling först vid ett högre varvtal. Jämförande studier har visat att bilar med växelindikator drar ca fyra procent mindre bränsle.

 • Elektrisk servostyrning

  Varje gång en rattrörelse utförs förbrukas energi. Varför låta energi gå till spillo när du inte styr? Den elektriska servostyrningen i en BMW används därför bara när den verkligen behövs. Till skillnad från vanlig, hydraulisk servoassistans förbrukar denna BMW-lösning bara energi när man verkligen vrider på ratten. När ratten befinner sig i samma läge – t ex i höga hastigheter på motorvägar – är inte elmotorn aktiv.

AERODYNAMIK.

Bilens design ligger helt i linje med BMW EfficientDynamics filosofi. Det gäller särskilt den aerodynamiskt optimerade frontspoilern och det innovativa underredet som minskar luftmotståndet och sänker bränsleförbrukningen.
Frontspoilern med sin distinkta design personifierar hela filosofin med BMW EfficientDynamics. En integrerad Air Curtain leder fartvinden runt de främre hjulhusen via två vertikala luftintag. Därmed accelereras luftströmmen och skapar en ”gardin” på utsidan av hjulen. Dessutom gör Air Breather så att fartvinden kanaliseras runt framhjulen. Detta är innovativa åtgärder som ger mindre turbulens och luftmotstånd, vilket i sin tur sänker bränsleförbrukningen märkbart.
Det heltäckande underredesskyddet, där även motorrummet är avskärmat, är en annan detalj som har en avgörande betydelse för att förbättra aerodynamiken. Den nya typen av inklädnader och skydd förbättrar dock inte bara aerodynamiken: de ger dessutom bättre ljudisolering och korrosionsskydd.

 • Air Breather

  Air Breather bakom de båda framhjulshusen är en av innovationerna för att optimera aerodynamiken ännu mer. I kombination med en integrerad Air Curtain i frontspoilern gör Air Breather att luftturbulenserna minskar avsevärt och kanaliserar fartvinden förbi framhjulen. Åtgärder som både minskar luftmotståndet och ger lägre bränsleförbrukning och koldioxidvärden.

ECO PRO-LÄGE.

ECO PRO-läget gör det möjligt för föraren, beroende på det individuella körsättet, att sänka bränsleförbrukningen med upp till 20 procent enligt en intern studie hos BMW. Ytterligare 5 procents sparpotential erbjuder funktionerna ”segling” (med 8-stegad Steptronic-växellåda), hastighetsassistent (med navigation Professional) och ECO PRO-rutt (med navigation Professional eller Business).
ECO PRO-rutt visar vilken väg som är effektivast beroende på aktuell trafiksituation, körstil och vägsträcka. Färddatorn visar hur många procent bränsle som kan sparas genom att välja den väg ECO PRO-rutt föreslår.

 • Hastighetsassistent

  Hastighetsassistenten tar navigationssystemets data till hjälp för att upptäcka kurvor, tätortsinfarter samt motorvägsavfarter och ger förutseende råd att till exempel ta foten från gasen.

 • ”Segling”

  Funktionen ”segling” kopplar bort drivlinan från motorn så att bilen kan rulla utan drivning. Det går att utnyttja ”segling” om föraren tar foten från gasen i farter på mellan 50 och 160 km/h, inte bromsar samt om hastighetsassistenten inte förutser någon hastighetsändring.

LÄTTVIKTSTEKNIK.

Körglädjen ökar med varje gram som bilens vikt minskar – tack vare den intelligenta lättviktskonstruktionen. Ju mindre vikt som ska förflyttas, desto mindre energi går det åt till att förflytta den. Sedan 1930-talet har BMW konsekvent överfört den insikten till bilens konstruktion – och aldrig upphört att förbättra den. Den fråga som våra ingenjörer alltid måste ta ställning till är: Var är det meningsfullt att minska vikten? Var bör man låta bli? Svaret är: intelligent lättviktsteknik. Det innebär till exempel att ultralätta material som magnesium, aluminium och kolfiber används för vissa komponenter i bilarna.

BMW TWINPOWER TURBO-TEKNIK.

BMW TwinPower Turbo-teknik i bensinmotorerna kombinerar innovativ turboteknik med Valvetronic, Dubbel-VANOS och direktinsprutning. I dieselmotorerna kombineras optimerad turboteknik med senaste generationens Common Rail-direktinsprutning och variabel turbingeometri. På så vis minskar BMW TwinPower Turbo-tekniken bränsleförbrukningen i bensin- och dieselmotorerna avsevärt – samtidigt som motoreffekten ökar på alla varvtal.