DELEGERA ARBETET TILL PÅLITLIGA ASSISTENTER.

BMW ConnectedDrive förarassistans i BMW 4-serie Gran Coupé.

Ett stort antal innovativa funktioner hjälper dig på många olika sätt under körningen och garanterar på så sätt högsta komfort och säkerhet. Du kan därför koncentrera dig på väsentligheterna – oförfalskad körglädje.

DRIVING ASSISTANT.

Utrustningen Driving Assistant kombinerar de kamerabaserade systemen körfältsassistent och påkörnings- och fotgängarvarning med citybromsfunktion.
Körfältsassistenten identifierar körfältsmarkeringar och varnar genom en lätt vibration i ratten om bilen är på väg in i ett annat körfält med en hastighet som överstiger ca 70 km/h. Varningen aktiveras inte om filbytet är avsiktligt, dvs om blinkers är aktiverade.
Påkörningsvarningen med citybromsfunktion identifierar bilar medan fotgängarvarningen med citybromsfunktion identifierar människor. Om fordonet framför bromsar in häftigt reagerar din BMW direkt om påkörningsvarningen är aktiverad. Systemet reagerar stegvis. Först visas en varningssymbol, därefter börjar symbolen blinka och en signal hörs, och som sista åtgärd bromsas bilen lätt vid en hastighet på under 60 km/h. Fotgängarvarningen, som är aktiv mellan 10 och 60 km/h, skickar en enstaka varning vid akut fara. När systemet varnar för en kollision förbereds samtidigt bromsarna på en snabbare reaktion. I nödfall påbörjar systemet en inbromsning. Vid mörker och dimma kan systemets funktion vara begränsad.

BMW HEAD-UP DISPLAY.

BMW Head-Up Display med hela färgskalan projicerar information som är viktig för körningen direkt i förarens synfält, utan att distrahera föraren från trafiken.
Bland annat visas den aktuella hastigheten och, beroende på utrustning, även navigationsanvisningar, Speed Limit-information med omkörningsförbud, telefon- och infotainmentlistor samt information och varningar från de olika förarassistanssystemen. Symbolerna som projiceras på vindrutan visas i fullfärg och med kristallklar upplösning. Genom att bilden upplevs vara ca 2,3 m framför vindrutan och är placerad optimalt i ögonhöjd går det snabbt och lätt att ta in informationen utan uppmärksamheten blir lidande. Projektionens ljusstyrka anpassas automatiskt till de yttre ljusförhållandena, dessutom finns det natt- och dagläge och möjlighet att ställa in hur högt upp projektionen ska visas. Föraren kan själv välja vilken information som ska visas utöver hastigheten och varningar från förarassistanssystemen.

Navigation Professional med kontrollreglage iDrive Touch.

Navigation Professional utmärker sig genom sin design och många praktiska funktioner: Navigationssystemet är enkelt att använda och särskilt anpassat till din BMW inklusive hanteringskonceptet iDrive och kontrollreglage iDrive Touch. I systemet ingår radio Professional med DVD-spelare och 20 GB hårddiskutrymme för musikfiler. Det går även att lägga till Real-Time Traffic Information (RTTI). En integrerad 8,8” LCD-färgskärm med splitscreen-funktion (huvud- och assistansfönster) ger optimal läsbarhet och översikt.
Enkel och intuitiv att använda med hjälp av kontrollreglaget iDrive Touch där destinationer för navigationssystemet kan skrivas in för hand på den beröringskänsliga ytan, med direktvalsknapparna och de åtta favoritknapparna eller genom röststyrning (ej i kombination med svensk språkversion). Tack vare att kartan visas i 3D, med satellitbilder som bakgrund och utvalda sevärdheter i fotorealistisk grafik, blir navigationen till en fascinerande visuell upplevelse utöver det vanliga.
Inkluderar uppdaterade navigationskartor under 3 år.

Navigation Professional.

SPEED LIMIT-INFORMATION.

SPEED LIMIT-INFORMATION.

Alltid på den säkra sidan – Speed Limit-information med visning av omkörningsförbud anger vilken hastighetsgräns som just nu gäller och informerar även om det råder omkörningsförbud. Informationen visas i kombiinstrumentets informationsdisplay eller på BMW Head-Up Display. En speciell kamera registrerar relevanta vägskyltar. Med hjälp av en styrenhet samkörs informationen med data från navigationssystemet. Eftersom även andra komponenter i bilen används kan systemet i vissa fall till och med förmedla variabla hastighetsbegränsningar, som gäller vid exempelvis våt vägbana eller endast vissa tider på dygnet. Utrustningen förutsätter navigation Business eller Professional.

ACTIVE PROTECTION.

Active Protection är det förebyggande passagerarskyddet från BMW ConnectedDrive.
När bilbältena i framsätet har satts fast sträcks de automatiskt när bilen börjar rulla. I en kritisk trafiksituation stramas – vid behov – bilbältena fram åt och rutorna och eventuell taklucka stängs automatiskt. Exempel på kritiska situationer är exempelvis om föraren påbörjar en tvärbromsning eller om bilen blir extremt över- eller understyrd.
I kombination med påkörningsvarning eller påkörningsvarning med inbromsningsfunktion kan systemet (inom vissa gränser) känna av risk för kollision med fordon som kör eller stannat framför bilen. Vid en eventuell kollision kan systemet – i vissa situationer – automatiskt bromsa in bilen tills den stannar, utan att föraren behöver ingripa. Detta kan minska risken för ytterligare kollisioner och därmed mildra följderna av olyckan.
Trötthetsvarnaren märker också av om föraren visar tecken på ökad ouppmärksamhet eller trötthet på långa, monotona sträckor. Om föraren visar tecken på trötthet eller blir märkbart ouppmärksam visas en rekommendation på Control Display att det är dags att ta en paus.

KAMERASYSTEM.

Med BMW ConnectedDrive överblickar du även kniviga situationer tack vare att flera kamerasystem används.

  • Backkamera

    Backkameran visar området bakom bilen på Control Display vid parkering och backningsmanövrar. Backkameran ger dig bättre överblick när du backar och parkerar med en hastighet på max 20 km/h. Interaktiva spårmarkeringar visar om den önskade parkeringsplatsen är tillräckligt stor för att din bil ska få plats och underlättar även parkeringen genom att visa färgmarkeringar på Control Display. I kombination med dragkrok har backkameran en praktisk zoomfunktion som gör det lättare att backa när man ska koppla på ett släp.

  • Surround View

    Surround View hjälper dig vid parkering och manövrering när det är ont om plats. På Control Display visas kamerabilder av bilens sidor och bakparti ur ett fågelperspektiv (Top View).
    Funktionen Side View, som också ingår i systemet, gör det säkrare när det är svårt att se, t ex i utfarter och oöverskådliga korsningar. Två digitala kameror till vänster och höger framtill på bilen registrerar vad som händer på sidorna och visar bilden på Control Display. På så sätt kan man upptäcka fordon som närmar sig från sidorna i god tid och hinna reagera.

PARKERINGSASSISTENT.

Parkeringsassistenten underlättar vid parkering i parkeringsfickor parallellt med och vinkelrätt mot gatan. Systemet mäter längden på parkeringsluckorna när man kör förbi i låg fart (under 35 km/h) och med ett max avstånd på 1,5 m till de parkerade bilarna.
När en tillräckligt stor lucka hittats behöver föraren bara slå på blinkers, sedan tar parkeringsassistenten över styrningen och rattar in bilen i parkeringsfickan samtidigt som föraren väljer rätt växel och gasar och bromsar. Systemet ger anvisningar på Control Display samt extra akustiska varningar. På så sätt kan du alltid parkera säkert och bekvämt.