I FRAMKANT. ÄVEN NÄR DET HANDLAR OM EFFEKTIVITET.

BMW EfficientDynamics i BMW M4 Cabriolet.

BMW M4 Cabriolet leder utvecklingen även vad det gäller effektivitet. Intelligent lättviktsteknik och EfficientDynamics-teknik som auto start-/stoppfunktionen eller bromskraftåtervinning ser till att energiförbrukningen är optimal och bidrar på ett markant sätt till att göra BMW M4 Cabriolet till en kraftfull och uthållig bil. Det leder inte bara till förbättrad dynamik, utan även till lägre förbrukning och utsläppsvärden.

AERODYNAMIK.

Ett antal aerodynamiska åtgärder med noggrann avstämning ger bilarna från BMW M optimerad kördynamik, stabilitet och kontroll, särskilt i höga hastigheter.
Den kraftfulla frontspoilern ger uttryck åt M-modellernas särskilda aerodynamikkoncept. Stora luftinsläpp bidrar till optimal kylning av motorn, laddluften, oljan och bromsarna vid hög belastning. Om det finns en M dubbelkopplingsväxellåda kyls även växellådsoljan ned. De båda vertikala luftintagen på Air Curtain och de M-typiska gälarna med inbyggda Air Breather bakom hjulhusen ser till att luftflödet accelereras runt framhjulen. På så sätt skapas en ”aerodynamisk gardin” som omsluter hjulhusen, vilket minskar turbulensen och därmed luftmotståndet.
Helheten utgörs av ett antal samverkande åtgärder som är exakt avstämda mot varandra. Resultatet är en perfekt aerodynamisk balans som ger en omisskännlig M-känsla.

BROMSKRAFTÅTERVINNING.

Varje gång du bromsar samt vid motorbromsning frigörs rörelseenergi, som hittills har varit outnyttjad i de flesta bilar. Bromskraftåtervinningen använder denna hittills outnyttjade potential och genererar el från den energi som frigörs när föraren bromsar eller släpper gaspedalen. Elen används till att ladda batteriet. Tack vare detta intelligenta energistyrningssystem avlastas generatorn eftersom den inte behöver arbeta konstant. Resultatet är lägre bränsleförbrukning och högre prestanda – helt i linje med BMW EfficientDynamics.

VÄXELINDIKATOR.

Om man växlar i tid och i rätt ögonblick går det att spara mycket bränsle, särskilt i städer och på landsvägar. Optimal växling, minskad bränsleförbrukning – motorelektroniken beräknar med hänsyn till körsituationen och motorns varvtal när man bör växla upp eller ned för att spara bränsle, och visar detta på Info Display. Systemet märker när du accelererar kraftigt och då visas rekommendationen för uppväxling först vid ett högre varvtal. Jämförande interna BMW-studier har visat att bilar med växelindikator drar ca fyra procent mindre bränsle.

AUTO START-/STOPPFUNKTION.

AUTO START-/STOPPFUNKTION.

För att spara bränsle stänger auto start-/stoppfunktionen av motorn när bilen stannar tillfälligt, till exempel vid trafikljus eller i köer. När du trampar ned kopplingen (manuell växellåda) eller släpper bromsen (M dubbelkopplingsväxellåda med Drivelogic) startar motorn automatiskt på bråkdelen av en sekund.