DELEGERA ARBETET TILL PÅLITLIGA ASSISTENTER.

BMW ConnectedDrive förarassistanssystem i BMW M4 Cabriolet.

Ett stort antal innovativa funktioner hjälper dig på många olika sätt under körningen och garanterar på så sätt högsta komfort och säkerhet. Du kan därför koncentrera dig på väsentligheterna – oförfalskad körglädje.

DRIVING ASSISTANT.

Utrustningen Driving Assistant kombinerar de kamerabaserade systemen körfältsassistent och påkörnings- och fotgängarvarning med citybromsfunktion.
Körfältsassistenten identifierar körfältsmarkeringar och varnar genom en lätt vibration i ratten om bilen är på väg in i ett annat körfält med en hastighet som överstiger ca 70 km/h. Varningen aktiveras inte om filbytet är avsiktligt, dvs om blinkers är aktiverade.
Påkörningsvarningen med citybromsfunktion identifierar bilar medan fotgängarvarningen med citybromsfunktion identifierar människor. Om fordonet framför bromsar in häftigt reagerar din BMW direkt om påkörningsvarningen är aktiverad. Systemet reagerar stegvis. Först visas en varningssymbol, därefter börjar symbolen blinka och en signal hörs, och som sista åtgärd bromsas bilen lätt vid en hastighet på under 60 km/h. Fotgängarvarningen, som är aktiv mellan 10 och 60 km/h, skickar en enstaka varning vid akut fara. När systemet varnar för en kollision förbereds samtidigt bromsarna på en snabbare reaktion. I nödfall påbörjar systemet en inbromsning. Vid mörker och dimma kan systemets funktion vara begränsad.

BMW M HEAD-UP DISPLAY.

Håll alltid ett öga på det som är viktigast: BMW M Head-Up Display med hela färgskalan och M-specifika funktioner projicerar information som är viktig för körningen direkt i förarens synfält. Föraren kan trycka på en knapp för att växla till det sportbetonade M-läget. Tillsammans med en digital hastighetsmätare visas den valda växeln och en flerfärgad varvtalsmätare med Shift Lights som ändrar färg när det är bäst att växla. Dessutom visas navigationsanvisningar, Speed Limit-information med omkörningsförbud, vanliga funktioner som telefon- och infotainmentlistor (radiokanaler, låttitlar) samt information och varningar från förarassistanssystemen. Genom att informationen visas i ögonhöjd kan föraren behålla blicken på vägen. Det bidrar till ökad säkerhet och en bättre körupplevelse.

SPEED LIMIT-INFORMATION INKL VISNING AV OMKÖRNINGSFÖRBUD.

Alltid på den säkra sidan – Speed Limit-information med visning av omkörningsförbud anger vilken hastighetsgräns som just nu gäller och informerar även om det råder omkörningsförbud. Informationen visas på kombiinstrumentets Info Display eller på BMW M Head-Up Display. En kamera som är inbyggd i backspegeln identifierar relevanta vägmärken. Via en styrenhet jämförs informationen med navigationssystemets data och visas för föraren. Eftersom även andra komponenter i bilen används kan systemet i vissa fall till och med förmedla variabla hastighetsbegränsningar, som gäller vid exempelvis våt vägbana eller endast vissa tider på dygnet. Utrustningen förutsätter navigation Business eller Professional.

Kontrollreglage iDrive Touch.

Med kontrollreglaget iDrive Touch, som ingår i navigation Professional, kan Control Display användas på ett bekvämt sätt med en hand. Tack vare pekplattan i kontrollreglaget kan man enkelt skriva in t ex destinationen för navigationssystemet med sin egen handstil. Dessutom går det att aktivera och ställa in flera funktioner samt bläddra i listor genom att vrida och trycka på kontrollreglaget. Användningen av reglaget är både enkel och intuitiv, vilket gör att föraren kan koncentrera sig på den omgivande trafiken samtidigt som det används. Alla funktioner som styrs med kontrollreglaget visas tydligt på Control Display.

BMW SELECTIVE BEAM.

BMW Selective Beam underlättar mörkerkörning och ökar både komforten och säkerheten.
Funktionen ger bästa tänkbara sikt i mörker, utan att andra förare bländas. BMW Selective Beam identifierar andra trafikanter och bländar av helljuset just där dessa befinner sig. Dess räckvidd på över 400 m ger föraren möjlighet att upptäcka risker i tid och gör det lättare att hålla kursen.

PARKERINGSASSISTENT.

Parkeringsassistenten underlättar vid fickparkering på gatan. Systemet mäter längden på parkeringsluckorna när man kör förbi i låg fart (under 35 km/h) och med ett max avstånd på 1,5 m till de parkerade bilarna. När en tillräckligt stor lucka hittas behöver föraren bara slå på blinkers, sedan tar parkeringsassistenten över styrningen och rattar in bilen i parkeringsfickan samtidigt som föraren väljer rätt växel och gasar och bromsar. Systemet ger anvisningar på Control Display samt extra akustiska varningar. På så sätt kan du alltid parkera säkert och bekvämt.

KAMERASYSTEM.

Parkeringsdistanskontroll (PDC), Surround View, backkamera: skapa dig god översikt över området runt bilen när du parkerar och manövrerar.
Parkeringsdistanskontroll (PDC) fram och bak underlättar vid parkering när det är ont om plats. När bilen närmar sig ett hinder hörs varningssignaler samtidigt som varningsmeddelanden visas på Control Display.
Surround View omfattar kamerasystemen Top View, backkamera och Side View. Kameror i ytterbackspeglarna, stötfångaren fram ger tillsammans med backkameran ett 360 graders perspektiv runt bilen. Side View underlättar när man långsamt närmar sig korsningar och utfarter. Funktionen visar vad som finns framför bilen på Control Display.

ACTIVE PROTECTION.

Active Protection är det förebyggande passagerarskyddet från BMW ConnectedDrive.
När bilbältena i framsätet har satts fast sträcks de automatiskt när bilen börjar rulla. Om en kritisk situation uppstår ser systemet, allt efter behov, till att bilbältena fram stramas åt reversibelt, passagerarstolens ryggstöd rätas upp samt att rutorna stängs. En kritisk situation är till exempel om föraren påbörjar en tvärbromsning.
I kombination med påkörningsvarning eller påkörningsvarning med inbromsningsfunktion kan systemet (inom vissa gränser) känna av risk för kollision med fordon som kör eller stannat framför bilen. Vid en eventuell kollision kan systemet – i vissa situationer – automatiskt bromsa in bilen tills den stannar, utan att föraren behöver ingripa. Detta kan minska risken för ytterligare kollisioner och därmed mildra följderna av olyckan.
Trötthetsvarnaren märker också av om föraren visar tecken på ökad ouppmärksamhet eller trötthet på långa, monotona sträckor. Om föraren visar tecken på trötthet eller blir märkbart ouppmärksam visas en rekommendation på Control Display att det är dags att ta en paus.