GÅ DIN EGEN VÄG. OCH TA MED DIG HELA VÄRLDEN.

BMW ConnectedDrive tjänster & appar i BMW X3.

Mångsidighet är en självklarhet för BMW X3. Oavsett om det handlar om kommunikation, information eller underhållning – de innovativa lösningarna i BMW ConnectedDrive bidrar till att ditt mobila liv får ett stort lyft.

INTELLIGENT NÖDSAMTAL.

Funktionen intelligent nödsamtal ger dig snabb hjälp och assistans från utbildad personal i nödsituationer oavsett när på dygnet olyckan sker. Du kan få hjälp på ditt språk även om olyckan sker utomlands. Systemet ringer automatiskt ett nödsamtal vid en allvarlig olycka när airbags löser ut eller bältessträckarna aktiveras. Via bilens inbyggda SIM-kort – det vill säga oberoende av din privata mobiltelefon – skickas räddningsrelevant information som t ex bilens exakta position, hur allvarlig olyckan är och potentiella personskador på passagerarna till BMW Callcenter. BMW Callcenter larmar omedelbart den lokala räddningstjänsten och assisterar samtidigt den som råkat ut för olyckan till dess att räddningstjänsten är på plats. Nödsamtalet kan även utlösas manuellt, för att t ex hjälpa andra trafikanter.

BMW CONNECTEDDRIVE SERVICES.

Utrustningen BMW ConnectedDrive Services ligger till grund för de intelligenta BMW ConnectedDrive-tjänsterna som du kan använda under körning för att ta del av ett stort utbud av information, underhållning och tjänster.

Funktionen ger t ex tillgång till platsrelaterad information som väder och nyheter, onlinesökning med Google och praktiska Office-funktioner. Dessutom kan individuella tjänster och funktioner som t ex rese- och hotellguider användas utan smartphone via menyn ConnectedDrive.

I systemet ingår även bekväm, säker och obegränsad användning av utvalda smartphone-appar. Utrustningen BMW ConnectedDrive Services ger dig tillgång till BMW ConnectedDrive Store, där du snabbt och lätt skaffar alla tjänster och appar du behöver. BMW ConnectedDrive Services erbjuder även en rad andra funktioner som ger dig nya upplevelser varje gång du kör din BMW.

  • Appen BMW Connected

    Nu går det att använda dina appar på ett bekvämt sätt i din BMW. Med den kostnadsfria appen BMW Connected (finns tillgänglig för smartphones med Apple iOS och Android) går det att använda en rad olika appar i bilen, t ex program för sociala medier eller infotainment som Twitter, webbradio (webbradio är inte tillgänglig för Android-appen) eller t ex den personliga smartphonekalendern. En förutsättning för att kunna använda denna tjänst är utrustningen BMW ConnectedDrive Services.
    Om din smartphone är ansluten till bilen via snap-in-adaptern – som är tillgänglig för en mängd telefoner – eller med en USB-kabel och appen är öppen (gäller för iPhone) går det med hjälp av iDrive-systemet att välja webbradiostationer från hela världen, visa avtalade tider eller de senaste meddelandena på Twitter på Control Display. Det går även att söka efter information om den aktuella platsen på Wikipedia. Dessutom informerar appen BMW Connected om vilka appar som är tillgängliga för BMW Apps.

REAL-TIME TRAFFIC INFORMATION.

Real-Time Traffic Information (RTTI) ger dig alltid det senaste trafikläget. Du får exakta uppgifter om var och hur länge det råder begränsad framkomlighet, nästan i realtid. Som informationskällor används bl a rörelseprofiler baserade på mobilnätet, GPS-data från fordonsflottor, smartphone-appar och polisrapporter. Analysen är så noggrann att bilköer kan lokaliseras med en exakthet på ned till några meter. På så sätt kan RTTI ge information i realtid om det aktuella trafikläget på motorvägar, landsvägar och ett stort antal gator i städer och ge förslag på effektiva alternativa sträckor.
En förutsättning för att kunna använda denna tjänst är utrustningen BMW ConnectedDrive Services.

BMW REMOTE SERVICES.

Med BMW Remote Services och den kostnadsfria appen My BMW Remote (tillgänglig i Apple App Store och på Google Play) kan man använda sin smartphone för att sköta olika funktioner via fjärrstyrning, t ex låsa eller låsa upp bilen. Det går även att skicka adresser till destinationer som hittats genom en onlinesökning med Google direkt till navigationssystemet. Dessutom går det att se var bilen befinner sig. Innan BMW Remote Services kan användas måste funktionen aktiveras via kundportalen My BMW ConnectedDrive.

BLUETOOTH OFFICE.

Med Bluetooth Office kan du utnyttja den tid du tillbringar i bilen ännu effektivare. Tack vare anslutningen via Bluetooth och USB-enheter kan du organisera din vardag bekvämare. Bluetooth Office gör det möjligt att visa BMW Office-funktioner med information om möten, samtal och kontakter på Control Display. Du kan även visa din kalender. All kompatibel mobil utrustning finns listad på www.bmw.se/bluetooth.