ASSISTANS I ALLA LÄGEN.

BMW ConnectedDrive förarassistans i BMW 1-serien.

Genom att du avlastas av smarta assistanssystem kan du koppla av och njuta av körningen. Driving Assistant varnar för risker. Navigation Professional hittar överallt. Och med hjälp av funktionen Speed Limit-information är det på sin höjd dina medpassagerare som fotar dig. Det är bara tre exempel på funktioner som gör det roligare och bekvämare att köra BMW 1-serien.

DRIVING ASSISTANT.

Utrustningen Driving Assistant är en kombination av de kamerabaserade systemen körfältsassistent och påkörnings- och fotgängarvarning med citybromsfunktion.
Körfältsassistenten identifierar körfältsmarkeringar och varnar genom en lätt vibration i ratten om bilen är på väg in i ett annat körfält med en hastighet som överstiger ca 70 km/h. Varningen aktiveras inte om filbytet är avsiktligt, dvs om blinkers är aktiverade.
Påkörningsvarningen med citybromsfunktion identifierar bilar medan fotgängarvarningen med citybromsfunktion identifierar människor. Om fordonet framför bromsar in häftigt reagerar din BMW direkt om påkörningsvarningen är aktiverad. Först visas en varningssymbol som sedan efter ett tag börjar blinka och därefter hörs en varningssignal. Om föraren inte reagerar börjar systemet att bromsa automatiskt vid hastigheter på upp till 60 km/h. Vid en hastighet upp till ca 20-25 km/h ser fotgängarvarningen till att undvika kollisioner med fotgängare, vid en hastighet på upp till 60 km/h lindrar systemet följderna av en eventuell kollision. Systemet ingriper i farliga situationer genom att se till att bromsarna är förberedda på att reagera snabbt och startar i nödfall även inbromsningen. Trötthetsvarnaren övervakar om föraren uppvisar tecken på trötthet. Om så är fallet visas en rekommendation om att det är dags att ta en paus på Control Display.

AKTIV FARTHÅLLARE MED STOP & GO.

Den aktiva farthållaren med Stop & Go omfattar även radarbaserad påkörningsvarning med nödbromsning och anpassad bromsning och bidrar till ökad komfort och högre säkerhet i bilköer. Systemet reglerar både hastigheten och avståndet till bilen framför enligt värden som ställts in av föraren. Bilen startar och bromsar automatiskt, vid behov tills bilen står still, och håller det inställda avståndet till bilen framför, även i långsam trafik och bilköer. Om en bil kör in i din fil eller om du närmar dig bilen framför så anpassar systemet hastigheten till den andra bilen på ett mjukt och behagligt sätt. Systemet kan aktiveras i en hastighet på upp till 210 km/h.
Stop & Go-funktionen anpassar inte bara hastigheten ned till stillastående, utan accelererar sedan också automatiskt upp till den önskade hastigheten så fort trafiksituationen tillåter detta.
Om fordonet framför bromsar in häftigt reagerar din BMW direkt om påkörningsvarningen är aktiverad. Systemet reagerar stegvis. Först visas en varningssymbol, därefter börjar symbolen blinka och en signal hörs, och som sista åtgärd bromsar bilen in kraftigt.

PARKERINGSASSISTENT.

Parkeringsassistenten hjälper dig att parkera längs med och vinkelrätt mot körbanan. Systemet mäter storleken på parkeringsfickorna när man kör förbi i låg fart (under 35 km/h) och med ett max avstånd på 1,5 m till de parkerade bilarna.
När en tillräckligt stor lucka hittas behöver föraren bara slå på blinkers, sedan tar parkeringsassistenten över styrningen och rattar in bilen i parkeringsfickan samtidigt som föraren väljer rätt växel och gasar och bromsar. Systemet ger anvisningar på Control Display samt extra akustiska varningar.
När bilen närmar sig ett hinder i långsam hastighet aktiverar automatiskt parkeringsassistenten funktionen Auto PDC (automatisk parkeringsdistanskontroll). Systemets utökade funktion fungerar både i samband med fickparkering och parkering på parkeringsplatser. Parkeringsdistanskontrollen ger även ifrån sig varningssignaler när det kritiska avståndet till hinder underskrids.
Vid parkering utan parkeringsassistent använder funktionen Auto PDC systemets ultraljudssensorer på sidorna för att varna om bilen kommer för nära andra fordon i sidled och visar eventuella hinder på Control Display. På så sätt kan du alltid parkera säkert och bekvämt.

sd
3
iDrive Touch Controller

NAVIGATION PROFESSIONAL.

I systemet ingår radio Professional med DVD-spelare och 20 GB hårddiskutrymme för musikfiler. Det går även att lägga till Real-Time Traffic Information (RTTI). En integrerad 8,8" LCD-färgskärm med splitscreen-funktion (huvud- och assistansfönster) ger optimal läsbarhet och översikt.

Enkel och intuitiv att använda med hjälp av kontrollreglaget iDrive Touch där destinationer för navigationssystemet kan skrivas in för hand på den beröringskänsliga ytan, med direktvalsknapparna och de åtta favoritknapparna eller genom röststyrning (ej i kombination med svensk språkversion). Tack vare att kartan visas i 3D, med satellitbilder som bakgrund och utvalda sevärdheter i fotorealistisk grafik, blir navigationen till en fascinerande visuell upplevelse utöver det vanliga.

Inkluderar uppdaterade navigationskartor under 3 år.

 • Kontrollreglage iDrive Touch

  Enkel och intuitiv att använda med hjälp av kontrollreglaget iDrive Touch där destinationer för navigationssystemet kan skrivas in för hand på den beröringskänsliga ytan, med direktvalsknapparna och de åtta favoritknapparna eller genom röststyrning (ej i kombination med svensk språkversion). Tack vare att kartan visas i 3D, med satellitbilder som bakgrund och utvalda sevärdheter i fotorealistisk grafik, blir navigationen till en fascinerande visuell upplevelse utöver det vanliga.

 • Automatisk uppdatering av kartorna

  Navigation Professional utmärker sig genom sin design och många praktiska funktioner: Navigationssystemet är enkelt att använda och särskilt anpassat till din BMW inklusive hanteringskonceptet iDrive och kontrollreglage iDrive Touch.
  I systemet ingår radio Professional med DVD-spelare och 20 GB hårddiskutrymme för musikfiler. Det går även att lägga till Real-Time Traffic Information (RTTI). En integrerad 8,8" LCD-färgskärm med splitscreen-funktion (huvud- och assistansfönster) ger optimal läsbarhet och översikt.

  Enkel och intuitiv att använda med hjälp av kontrollreglaget iDrive Touch där destinationer för navigationssystemet kan skrivas in för hand på den beröringskänsliga ytan, med direktvalsknapparna och de åtta favoritknapparna eller genom röststyrning (ej i kombination med svensk språkversion). Tack vare att kartan visas i 3D, med satellitbilder som bakgrund och utvalda sevärdheter i fotorealistisk grafik, blir navigationen till en fascinerande visuell upplevelse utöver det vanliga.
  Inkluderar uppdaterade navigationskartor under 3 år.

SPEED LIMIT-INFORMATION.

SPEED LIMIT-INFORMATION.

Se alltid till att vara på den säkra sidan: Speed Limit-information inklusive visning av omkörningsförbud visar vilken hastighetsgräns som gäller och informerar även om det råder omkörningsförbud. Informationen visas på kombiinstrumentets Info Display. En kamera som är inbyggd i backspegeln identifierar relevanta vägmärken. Via en styrenhet jämförs informationen med navigationssystemets data och visas för föraren. Eftersom även andra komponenter i bilen används kan systemet i vissa fall till och med visa variabla hastighetsbegränsningar, som gäller vid t ex våt vägbana eller endast vissa tider på dygnet.

BACKKAMERA.

BACKKAMERA.

Backkameran visar föraren området bakom bilen på Control Display vid parkering och backningsmanövrar. Backkameran ger dig en bättre överblick när du backar och parkerar med en hastighet på max 15 km/h.
Spårlinjerna och hindermarkeringarna i färg som visas på Control Display anger om den aktuella parkeringsplatsen är tillräckligt stor för bilen och fungerar sedan som stöd när man parkerar. Vid fullt rattutslag visas röda linjer för vändcirkeln och gröna spårlinjer som anpassar sig efter rattrörelserna.
Backkameran stängs automatiskt av efter 10 meter eller när bilen överskrider 15 km/h. I kombination med dragkrok har backkameran en praktisk zoomfunktion som gör det lättare att backa när man ska koppla på ett släp.

HELLJUSASSISTENT.

HELLJUSASSISTENT.

Helljusassistenten hjälper föraren vid körning i mörker genom att automatiskt reglera växlingen mellan hel- och halvljuset så att mötande och framförvarande trafik inte bländas.


När gatubelysningen är tillräckligt stark kopplar den automatiskt om till halvljus. En kamera i innerbackspegeln registrerar ljuset från strålkastarna på andra bilar på ett avstånd på upp till 700 m. Bakljusen på en framförande bil kan systemet registrera på ett avstånd på upp till 400 m. När du möter en bil eller om systemet registrerar bakljusen på en bil framför dig kopplas helljuset av och sedan på automatiskt när det är fritt fram igen. Det gör att föraren hela tiden kan ha helljuset på, vilket ger extra hög komfort och säkerhet när det är mörkt.