KOM LÅNGT PÅ LITE KRAFT.

BMW EfficientDynamics i BMW 2-serie Active Tourer.

Som alla smarta idrottare kan BMW 2-serie Active Tourer konsten att utnyttja kraften optimalt. Med BMW TwinPower Turbo-tekniken och den intelligenta energistyrningen från BMW EfficientDynamics, som ser till att minska både bränsleförbrukningen och utsläppen. Något som inte minskar är däremot körglädjen som är så typisk för BMW.

BMW TWINPOWER TURBO-TEKNIK.

Tack vare BMW TwinPower Turbo-teknik ger de innovativa bensin- och dieselmotorerna en märkbart mer temperamentsfull kraftutveckling och snabb respons även vid låga varvtal, och är samtidigt extra bränsleeffektiva med låga koldioxidvärden. Den nya generationens motorer ur EfficientDynamics motorfamilj kombinerar senaste insprutningsteknik och helt variabel effektstyrning med en innovativ typ av turboladdning.

Kraftfull och effektiv på samma gång.

BMW TwinPower Turbo-motorerna i BMW 2-serie Active Tourer.

ECO PRO-LÄGE.

ECO PRO-läget gör det möjligt för föraren, beroende på det individuella körsättet, att sänka bränsleförbrukningen med upp till 20 procent enligt en intern studie hos BMW. Med hjälp av funktioner som ”segling”, hastighetsassistent och ECO PRO-rutt går det att spara ytterligare fem procent.

  • ECO PRO-rutt

    ECO PRO-rutt visar vilken väg som är effektivast beroende på aktuell trafiksituation, körstil och vägsträcka. Färddatorn visar hur många procent bränsle som kan sparas genom att välja den väg ECO PRO-rutt föreslår.

  • ”Segling”

    Funktionen ”segling” kopplar bort drivlinan från motorn så att bilen kan rulla utan drivning. Föraren kan dra nytta av ”segling” i hastigheter mellan 50 och 160 km/h genom att lyfta foten från gaspedalen utan att bromsa. Hastighetsassistenten tar navigationssystemets data till hjälp för att upptäcka kurvor, tätortsinfarter samt motorvägsavfarter och ger förutseende råd att till exempel ta foten från gasen. ECO PRO-rutt visar vilken väg som är effektivast beroende på aktuell trafiksituation, körstil och vägsträcka. Färddatorn visar hur många procent bränsle som kan sparas genom att välja den väg ECO PRO-rutt föreslår.

AUTO START-/STOPPFUNKTION.

Auto start-/stoppfunktionen ser till att bilen bara förbrukar bränsle när den kör. När bilen står stilla, till exempel vid trafikljus eller i bilköer, utnyttjar auto start-/stoppfunktionen möjligheten att spara bränsle och stänger av motorn när bilen går på tomgång och föraren tar foten från kopplingen (manuell växellåda) eller bromsar tills bilen stannar (Steptronic-växellåda).
På Info Display visas en symbol när funktionen är aktiverad. När man trampar ned kopplingen (manuell växellåda) resp tar foten från bromspedalen (Steptronic-växellåda), startar motorn omedelbart helt automatiskt.

BROMSKRAFTÅTERVINNING.

BROMSKRAFTÅTERVINNING.

Varje gång du bromsar samt vid motorbromsning frigörs kinetisk energi, som hittills har varit outnyttjad i de flesta bilar. Bromskraftåtervinningen använder denna hittills outnyttjade potential och genererar el från den energi som frigörs när föraren bromsar eller släpper gaspedalen. Elen används till att ladda batteriet. Tack vare detta intelligenta energistyrningssystem avlastas generatorn eftersom den inte behöver arbeta konstant. Resultatet är lägre bränsleförbrukning och högre prestanda – helt i linje med BMW EfficientDynamics.

VÄXELINDIKATOR.

VÄXELINDIKATOR.

Om man växlar i tid och i rätt ögonblick går det att spara mycket bränsle, särskilt i städer och på landsvägar. Optimal växling, minskad bränsleförbrukning – motorelektroniken beräknar med hänsyn till körsituationen och motorns varvtal när man bör växla upp eller ned för att spara bränsle, och visar detta på Info Display. Systemet märker när du accelererar kraftigt och då visas rekommendationen för uppväxling först vid ett högre varvtal. Jämförande studier har visat att bilar med växelindikator drar ca fyra procent mindre bränsle.