DELEGERA ARBETET TILL PÅLITLIGA ASSISTENTER.

BMW ConnectedDrive förarassistans i BMW 2-serie Active Tourer.

DELEGERA ARBETET TILL PÅLITLIGA ASSISTENTER.

BMW ConnectedDrive förarassistans i BMW 2-serie Active Tourer.

Ett stort antal innovativa funktioner hjälper dig på många olika sätt under körningen och garanterar på så sätt högsta komfort och säkerhet. Du kan därför koncentrera dig på väsentligheterna – obehindrad körglädje.

DELEGERA ARBETET TILL PÅLITLIGA ASSISTENTER.BMW ConnectedDrive förarassistans i BMW 2-serie Active Tourer.

Ett stort antal innovativa funktioner hjälper dig på många olika sätt under körningen och garanterar på så sätt högsta komfort och säkerhet. Du kan därför koncentrera dig på väsentligheterna – obehindrad körglädje.

KÖASSISTENT.

KÖASSISTENT.

Köassistenten avlastar föraren på monotona vägsträckor: Systemet gör så att bilen ”flyter med trafiken” i en hastighet på max 60 km/h och gör det därmed enklare att hantera bilköer. Den håller automatiskt det inställda avståndet till bilen framför, reglerar hastigheten och bromsar vid behov in ända ned till stillastående. Köassistenten erbjuder även aktiv styrhjälp. Bilen kan på så sätt hjälpa föraren att hålla kursen om föraren håller minst en hand på ratten. Bilen kör automatiskt iväg igen efter att ha stått helt stilla i upp till 30 sekunder. Ännu ett steg på vägen mot högautomatiserad körning.

BMW HEAD-UP DISPLAY.

BMW Head-Up Display i fullfärg visar all information som är viktig för körningen på en projektionsskiva direkt i förarens synfält, utan att det distraherar. På displayen visas information som hastighet, navigationsanvisningar, hastighetsbegränsningar inkl omkörningsförbud, telefon- och infotainmentlistor samt information och varningar från de olika förarassistanssystemen. Symbolerna visas i fullfärg på en skiva som kan fällas ut ovanför kombiinstrumentet för att t ex vägmärken ska kunna avbildas på ett realistiskt sätt. Genom att denna skiva är en aning tonad ökar konstrasten.

Projektionens ljusstyrka anpassar sig automatiskt till de yttre ljusförhållandena och kan även anpassas manuellt till de individuella behoven, och det finns även olika visningslägen för nattetid respektive dagtid. Föraren kan själv välja vilken information som ska visas utöver hastigheten och varningarna från förarassistanssystemen. BMW Head-Up Display har begränsad läsbarhet med polariserande solglasögon.

DRIVING ASSISTANT PLUS.

Utrustningen Driving Assistant Plus ökar säkerheten och bekvämligheten på ett markant sätt. Utrustningen omfattar påkörnings- och fotgängarvarning med citybromsfunktion, körfältsassistent, helljusassistent, Speed Limit-information, kamerabaserad aktiv farthållare med Stop & Go samt köassistent.
Obs: Vid mörker och dimma kan systemets funktion vara begränsad.

 • Driving Assistant

  Driving Assistant innehåller ett kamerabaserat förarassistanssystem med körfältsassistent, påkörningsvarning, helljusassistent och Speed Limit-information. Påkörnings- och fotgängarvarningen med citybromsfunktion varnar om det finns risk för kollision mellan 10 och 60 km/h och körfältsassistenten varnar med en vibration i ratten om man är på väg att överskrida en sidomarkering i över 70 km/h.

 • Körfältsassistent

  Körfältsassistenten identifierar körfältsmarkeringar och varnar genom en lätt vibration i ratten om bilen är på väg in i ett annat körfält med en hastighet som överstiger ca 70 km/h. Varningen aktiveras inte om filbytet är avsiktligt, dvs om blinkers är aktiverade.

 • Påkörnings- och fotgängarvarning

  Påkörningsvarningen med citybromsfunktion identifierar bilar medan fotgängarvarningen med citybromsfunktion identifierar människor. Vid kollisionsrisk varnar påkörningsvarningen föraren i två steg – först tänds en symbol på kombiinstrumentet och sedan följer en akustisk signal. Fotgängarvarningen, som är aktiv mellan 10 och 60 km/h, skickar en enstaka varning vid akut fara. När systemet varnar för en kollision förbereds samtidigt bromsarna på en snabbare reaktion. I nödfall påbörjar systemet en inbromsning och ser till att krockhastigheten blir betydligt lägre. Om fordonet framför bromsar in häftigt reagerar din BMW direkt om påkörningsvarningen är aktiverad. Systemet reagerar stegvis. Först visas en varningssymbol, därefter börjar symbolen blinka och en signal hörs, och som sista åtgärd bromsas bilen lätt vid en hastighet på under 60 km/h.

 • Aktiv farthållare med Stop & Go

  Den kamerabaserade aktiva farthållaren med Stop & Go håller den önskade hastigheten inom ett hastighetsområde mellan 0 och 140 km/h och håller även avståndet till bilen framför. Stop & Go-funktionen reglerar hastigheten och kan vid behov bromsa in till stillastående. Det räcker med att trampa på gaspedalen lite lätt för att bilen ska fortsätta köra, t ex i bilköer.

PARKERINGSASSISTENT.

Parkeringsassistenten underlättar vid fickparkering parallellt med gatan. Systemet mäter längden på parkeringsluckorna när man kör förbi i låg fart (under 35 km/h) och med ett max avstånd på 1,5 m till de parkerade bilarna.
När en tillräckligt stor lucka hittas behöver föraren bara slå på blinkers, sedan tar parkeringsassistenten över styrningen och rattar in bilen i parkeringsfickan samtidigt som föraren väljer rätt växel och gasar och bromsar. Systemet ger anvisningar på Control Display samt extra akustiska varningar. På så sätt kan du alltid parkera säkert och bekvämt.

BACKKAMERA.

BACKKAMERA.

Backkameran visar föraren området bakom bilen på Control Display vid parkering och backningsmanövrar. Backkameran ger dig en bättre överblick när du backar och parkerar med en hastighet på max 15 km/h.
Spårlinjerna och hindermarkeringarna i färg som visas på Control Display anger om den aktuella parkeringsplatsen är tillräckligt stor för bilen och fungerar sedan som stöd när man parkerar. Vid fullt rattutslag visas röda linjer för vändcirkeln och gröna spårlinjer som anpassar sig efter rattrörelserna.
Backkameran stängs automatiskt av efter 10 meter eller när bilen överskrider 15 km/h. I kombination med dragkrok har backkameran en praktisk zoomfunktion som gör det lättare att backa när man ska koppla på ett släp.

Navigation Plus med kontrollreglage iDrive Touch.

Navigation Plus inkl BMW Head-Up Display kombinerar ett antal praktiska komponenter: navigationssystem med fast monterad 8,8" Control Display av LCD-typ, radio, MP3-spelare, RDS-dubbeltuner och kombiinstrument med högupplöst 5,7" TFT-display. BMW Head-Up Display i fullfärg projicerar aktuell information direkt i förarens synfält – för fullt fokus på trafiken. Vägledningen sker med hjälp av pil/karta eller med talanvisningar. Systemet kan skötas intuitivt med kontrollreglaget iDrive Touch, med direktvalsknappar, favoritknapparna, med röststyrning eller via pekskärmen och dess dynamiska paneler med live-innehåll. Dessutom ingår USB-anslutning.

Navigation Plus visar vägen till ditt resmål på ett enkelt och direkt sätt i flera europeiska och andra länder. Med hjälp av TMC-tekniken upptäcks hinder i trafiken på ett tidigt stadium och en ny rutt räknas ut på en gång, så att du når ditt mål snabbt och utan bilköer.

Navigation system Professional.