DELEGERA ARBETET TILL PÅLITLIGA ASSISTENTER.

BMW ConnectedDrive förarassistans i BMW 2-serie Cabriolet.

Ett stort antal innovativa funktioner hjälper dig på många olika sätt under körningen och garanterar på så sätt högsta komfort och säkerhet. Du kan därför koncentrera dig på väsentligheterna – obehindrad körglädje.

DRIVING ASSISTANT.

Säkerhetsutrustningen Driving Assistant kombinerar de kamerabaserade systemen körfältsassistent och påkörnings- och fotgängarvarning med citybromsfunktion. Körfältsassistenten identifierar körfältmarkeringar och varnar genom en lätt vibration i ratten om bilen är på väg in i ett annat körfält med en hastighet som överstiger ca 70 km/h. Varningen aktiveras inte om filbytet är avsiktligt, dvs om blinkers är aktiverade.
Påkörningsvarningen med citybromsfunktion identifierar bilar medan fotgängarvarningen med citybromsfunktion identifierar människor. Om fordonet framför bromsar in häftigt reagerar din BMW direkt om påkörningsvarningen är aktiverad. Först visas en varningssymbol som sedan efter ett tag börjar blinka och därefter hörs en varningssignal. Om föraren inte reagerar börjar systemet att bromsa automatiskt vid hastigheter på upp till 60 km/h. Vid en hastighet upp till ca 20-25 km/h ser fotgängarvarningen till att undvika kollisioner med fotgängare, vid en hastighet på upp till 60 km/h lindrar systemet följderna av en eventuell kollision. Systemet ingriper i farliga situationer genom att se till att bromsarna är förberedda på att reagera snabbt och startar i nödfall även inbromsningen. Trötthetsvarnaren övervakar om föraren uppvisar tecken på trötthet. Om så är fallet visas en rekommendation om att det är dags att ta en paus på Control Display.

NAVIGATION PROFESSIONAL.

Navigation Professional utmärker sig genom sin design och många praktiska funktioner: Navigationssystemet är enkelt att använda och särskilt anpassat till din BMW inklusive hanteringskonceptet iDrive och kontrollreglage iDrive Touch.
I systemet ingår radio Professional med DVD-spelare och 20 GB hårddiskutrymme för musikfiler. Det går även att lägga till Real-Time Traffic Information (RTTI). En integrerad 8,8" LCD-färgskärm med splitscreen-funktion (huvud- och assistansfönster) ger optimal läsbarhet och översikt.

  • Kontrollreglage iDrive Touch

    The latest generation of the navigation system Professional automatically updates its navigation maps on a regular basis in conjunction with BMW ConnectedDrive . As soon as updated material for the selected region becomes available, the update is transmitted wirelessly via the internet using the vehicle's built-in SIM card – up to four times per year.
    This does not involve any licensing fees or transmission costs for the user – the navigation system is always equipped with the latest maps without the user having to register or log-in to a portal. Manual updates are only necessary for map material for regions which were booked additionally. These updates can either be carried out at the BMW Service partner or conveniently purchased online in the BMW ConnectedDrive Shop and transferred to the navigation system per USB stick.

  • Automatisk kartuppdatering

    Map updates are available at BMW dealerships for three years without license fees. Within the framework of BMW ConnectedDrive , in selected European countries the system automatically updates the maps for three years up to four times per year.

SPEED LIMIT-INFORMATION INKL VISNING AV OMKÖRNINGSFÖRBUD.

SPEED LIMIT-INFORMATION INKL VISNING AV OMKÖRNINGSFÖRBUD.

Speed Limit-information inklusive visning av omkörningsförbud visar vilken hastighetsgräns som gäller och informerar även om det råder omkörningsförbud. Informationen visas på kombiinstrumentets Info Display. En kamera som är inbyggd i backspegeln identifierar relevanta vägmärken. Via en styrenhet jämförs informationen med navigationssystemets data och visas för föraren. Eftersom även andra komponenter i bilen används kan systemet i vissa fall till och med förmedla variabla hastighetsbegränsningar, som gäller vid t ex våt vägbana eller endast vissa tider på dygnet.

PARKERINGSASSISTENT.

Parkeringsassistenten hjälper dig att parkera längs med och vinkelrätt mot körbanan. Systemet mäter storleken på parkeringsfickorna när man kör förbi i låg fart (under 35 km/h) och med ett max avstånd på 1,5 m till de parkerade bilarna.
När en tillräckligt stor lucka hittas behöver föraren bara slå på blinkers, sedan tar parkeringsassistenten över styrningen och rattar in bilen i parkeringsfickan samtidigt som föraren väljer rätt växel och gasar och bromsar. Systemet ger anvisningar på Control Display samt extra akustiska varningar.
När bilen närmar sig ett hinder i långsam hastighet aktiverar automatiskt parkeringsassistenten funktionen aktiv PDC (parkeringsdistanskontroll). Systemets utökade funktion fungerar både i samband med fickparkering och parkering på parkeringsplatser. Parkeringsdistanskontrollen ger även ifrån sig varningssignaler när det kritiska avståndet till hinder underskrids.
Vid parkering utan parkeringsassistent använder funktionen aktiv PDC systemets ultraljudssensorer på sidorna för att varna om bilen kommer för nära andra fordon i sidled och visar eventuella hinder på Control Display. På så sätt kan du alltid parkera säkert och bekvämt.

BACKKAMERA.

BACKKAMERA.

Backkameran visar föraren området bakom bilen på Control Display vid parkering och backningsmanövrar. Backkameran ger dig en bättre överblick när du backar och parkerar med en hastighet på max 15 km/h.
Spårlinjerna och hindermarkeringarna i färg som visas på Control Display anger om den aktuella parkeringsplatsen är tillräckligt stor för bilen och fungerar sedan som stöd när man parkerar. Vid fullt rattutslag visas röda linjer för vändcirkeln och gröna spårlinjer som anpassar sig efter rattrörelserna. 
Backkameran stängs automatiskt av efter 10 meter eller när bilen överskrider 15 km/h. I kombination med dragkrok har backkameran en praktisk zoomfunktion som gör det lättare att backa när man ska koppla på ett släp.