GRÄNSLÖST DYNAMISK. KOMPROMISSLÖST EFFEKTIV.

BMW EfficientDynamics i BMW 2-serie Coupé.

Nya BMW 2-serie Coupé har fått mer av allt: prestanda, sportkänsla och wow-effekt. Men ibland är devisen ”less is more” att föredra, särskilt när det gäller bränsleförbrukning och koldioxidvärde. ECO PRO-läget, bromskraftåtervinning och auto start-/stoppfunktionen är exempel på de intelligenta funktionerna från BMW EfficientDynamics och gör din coupé till en ännu bättre bil. Och tack vare den aerodynamiska designen är BMW 2-serie Coupé även en estetisk fullträff.

ECO PRO-LÄGE.

Enligt BMW:s interna bränsleförbrukningsstudie kan ECO PRO-läget bidra till att beroende på förarens individuella körstil sänka förbrukningen med upp till 20 procent. Ytterligare sparpotential kan uppnås med hjälp av ”seglings”-funktionen (endast i kombination med Steptronic-växellåda), hastighetsassistenten och ECO PRO-rutt (endast i kombination med navigation Professional).
Funktionen ”segling” kopplar bort drivlinan från motorn så att bilen kan rulla utan drivning. Alternativt kan man utnyttja ”segling” om föraren tar foten från gasen i farter på mellan 50 och 160 km/h, inte bromsar och hastighetsassistenten inte kommer att ändra hastigheten.
Hastighetsassistenten tar navigationssystemets data till hjälp för att upptäcka kurvor, tätortsinfarter samt motorvägsavfarter och ger förutseende råd att till exempel ta foten från gasen.
ECO PRO-rutt visar vilken väg som är effektivast beroende på aktuell trafiksituation, körstil och vägsträcka. Färddatorn visar hur många procent bränsle som kan sparas genom att välja den väg ECO PRO-rutt föreslår.

AERODYNAMIK.

Bilens design ligger helt i linje med BMW EfficientDynamics filosofi. Den strömlinjeformade silhuetten förbättrar även bilens aerodynamiska egenskaper. Frontspoilern med sin distinkta design personifierar hela filosofin med BMW EfficientDynamics. En integrerad Air Curtain leder fartvinden mot de främre hjulhusen via två vertikala luftintag. Därmed accelereras luftströmmen och skapar en ”gardin” på utsidan av hjulen. Detta är innovativa åtgärder som ger mindre turbulens och luftmotstånd, vilket i sin tur sänker bränsleförbrukningen märkbart. Den släta inklädnaden av underredet med avskärmning av motorrummet och bakaxeln är ytterligare detaljer som har en avgörande betydelse för luftmotståndet. Den nya typen av inklädnader och skydd förbättrar dock inte bara aerodynamiken: de ger dessutom bättre ljudisolering och korrosionsskydd.

AUTO START-/STOPPFUNKTION.

Auto start-/stoppfunktionen ser till att bilen bara förbrukar bränsle när den kör. När bilen står stilla, till exempel vid trafikljus eller i bilköer, utnyttjar auto start-/stoppfunktionen möjligheten att spara bränsle och stänger av motorn när bilen går på tomgång och man tar foten från kopplingen (manuell växellåda) resp bromsar in bilen till stillastående (Steptronic-växellåda).
På Info Display visas en symbol när funktionen är aktiverad. När man trampar ned kopplingen (manuell växellåda) resp tar foten från bromspedalen (Steptronic-växellåda), startar motorn omedelbart helt automatiskt.
Körkomforten och säkerheten är oförändrat hög, eftersom funktionen endast utförs om motorn har nått optimal drifttemperatur, temperaturen i kupéutrymmet ligger på önskad nivå, batteriet är tillräckligt laddat och inga rattrörelser utförs. En central styrenhet startar motorn om det behövs, även vid stopp. Till exempel om bilen börjar rulla eller om vindrutan immar igen. Om så önskas kan auto start-/stoppfunktionen när som helst avaktiveras med en knapp.

BROMSKRAFTÅTERVINNING.

Varje gång du bromsar samt vid motorbromsning frigörs kinetisk energi, som hittills har varit outnyttjad i de flesta bilar. Bromskraftåtervinningen använder denna hittills outnyttjade potential och genererar el från den energi som frigörs när föraren bromsar eller släpper gaspedalen. Elen används till att ladda batteriet. Tack vare detta intelligenta energistyrningssystem avlastas generatorn eftersom den inte behöver arbeta konstant. Resultatet är lägre bränsleförbrukning och högre prestanda – helt i linje med BMW EfficientDynamics.

8-STEGAD STEPTRONIC-VÄXELLÅDA.

Den 8-stegade Steptronic-växellådan sätter nya standarder när det gäller dynamik och effektivitet och är en central beståndsdel i BMW EfficientDynamics-filosofin. Växellådans täta stegning är perfekt avstämd för att ge optimal kraftutveckling i alla hastigheter. Det sänker bränsleförbrukningen rejält samtidigt som man får en ännu sportigare och mer dynamisk körupplevelse. De extra växlarna minskar varvtalet särskilt i hög fart, vilket gör körningen både bränslesnålare och tystare.
Här spelar även momentomvandlaren en avgörande roll – till och med vid manuell växling. Växellådans täta stegning och välavvägda utväxling resulterar i extra hög växlingskomfort och avsevärt sänkt ljudnivå.
Tack vare den 8-stegade Steptronic-växellådan från BMW EfficientDynamics är det nu möjligt att aktivt öka kördynamiken med den nya förutseende drivlinan via Driving Experience Control-reglaget. I körläget Sport samspelar data från navigationssystemet med växellådans styrenhet för att, beroende på vägsträckan, ge ännu direktare respons. Comfort-läget kännetecknas som namnet antyder av ett mer komfortorienterat växlingsprogram med färre växlingar.

VÄXELINDIKATOR.

VÄXELINDIKATOR.

Om man växlar i tid och i rätt ögonblick går det att spara mycket bränsle, särskilt i städer och på landsvägar. Optimal växling, minskad bränsleförbrukning – motorelektroniken beräknar med hänsyn till körsituationen och motorns varvtal när man bör växla upp eller ned för att spara bränsle, och visar detta på Info Display. Systemet märker när du accelererar kraftigt och då visas rekommendationen för uppväxling först vid ett högre varvtal. Även med Steptronic-växellåda får föraren rekommendationer i manuellt läge. Jämförande studier har visat att bilar med växelindikator drar ca fyra procent mindre bränsle.