KÖRGLÄDJE MÖTER INTELLIGENT FÖRARASSISSTANS.

BMW Personal CoPilot förarassistans i BMW 3-serie Touring.

Ju mer du fokuserar på körningen, desto större blir körglädjen. Därför ser BMW 3-serie Touring till att avlasta dig när du så önskar. Driving Assistant varnar för annalkande faror. Navigation Professional ser till att du inte råkar ut för några obehagliga överraskningar ens i obekant terräng medan bilens assistansfunktioner gör det smidigare att parkera än någonsin tidigare.

Read more

DRIVING ASSISTANT.

Utrustningen Driving Assistant är en kombination av de kamerabaserade systemen körfältsassistent och påkörnings- och fotgängarvarning med citybromsfunktion.
Körfältsassistenten identifierar körfältsmarkeringar och varnar genom en lätt vibration i ratten om bilen är på väg in i ett annat körfält med en hastighet som överstiger ca 70 km/h. Varningen aktiveras inte om filbytet är avsiktligt, dvs om blinkers är aktiverade.
Påkörningsvarningen med citybromsfunktion identifierar bilar medan fotgängarvarningen med citybromsfunktion identifierar människor. Gör framförvarande fordon en kraftig inbromsning reagerar BMW 3-serien direkt om påkörningsvarningen är aktiverad. Systemet reagerar stegvis. Först visas en varningssymbol, därefter börjar symbolen blinka och en signal hörs, och som sista åtgärd bromsas bilen lätt vid en hastighet på under 60 km/h. Fotgängarvarningen, som är aktiv mellan 10 och 60 km/h, skickar en enstaka varning vid akut fara. När systemet varnar för en kollision förbereds samtidigt bromsarna på en snabbare reaktion. I nödfall påbörjar systemet en inbromsning. Vid mörker och dimma kan systemets funktion vara begränsad.

AKTIV FARTHÅLLARE MED STOP & GO.

AKTIV FARTHÅLLARE MED STOP & GO.

Den aktiva farthållaren med Stop & Go omfattar även radarbaserad påkörningsvarning med nödbromsning och anpassad bromsning och bidrar till ökad komfort och högre säkerhet i bilköer. Systemet reglerar både hastigheten och avståndet till bilen framför enligt värden som ställts in av föraren. Bilen startar och bromsar automatiskt, vid behov tills bilen står still, och håller det inställda avståndet till bilen framför, även i långsam trafik och bilköer. Om en bil kör in i din fil eller om du närmar dig bilen framför så anpassar systemet hastigheten till den andra bilen på ett mjukt och behagligt sätt. Systemet kan aktiveras i en hastighet på upp till 210 km/h.
Stop & Go-funktionen anpassar inte bara hastigheten ned till stillastående, utan accelererar sedan också automatiskt upp till den önskade hastigheten så fort trafiksituationen tillåter detta.
Om fordonet framför bromsar in häftigt reagerar din BMW direkt om påkörningsvarningen är aktiverad. Systemet reagerar stegvis. Först visas en varningssymbol, därefter börjar symbolen blinka och en signal hörs, som sista åtgärd bromsar bilen in kraftigt.

BMW HEAD-UP DISPLAY.

BMW Head-Up Display med hela färgskalan projicerar information som är viktig för körningen direkt i förarens synfält – för fullt fokus på trafiken. Bland annat visas den aktuella hastigheten och, beroende på utrustning, även navigationsanvisningar, Speed Limit-information med omkörningsförbud, telefon- och infotainmentlistor samt information och varningar från de olika förarassistanssystemen.
Symbolerna som projiceras på vindrutan visas i fullfärg och med kristallklar upplösning. Genom att bilden upplevs vara ca 2,3 m framför vindrutan och är placerad optimalt i ögonhöjd går det snabbt och lätt att ta in informationen utan att uppmärksamheten blir lidande.
Projektionens ljusstyrka anpassas automatiskt till de yttre ljusförhållandena, dessutom finns det natt- och dagläge och möjlighet att ställa in hur högt upp projektionen ska visas. Föraren kan själv välja vilken information som ska visas utöver hastigheten och varningar från förarassistanssystemen.

PARKERING.

BMW 3-serie Touring kan utrustas med intelligenta system (extrautrustning) som underlättar när du ska parkera bilen. Pålitliga assistenter som backkamera, parkeringsassistent och Surround View ökar komforten och säkerheten i parkeringssituationer – särskilt vid skymd sikt och i trånga utrymmen.

 • Backkamera

  Backkameran visar föraren området bakom bilen på Control Display vid parkering och backningsmanövrar. Backkameran ger dig en bättre överblick när du backar och parkerar med en hastighet på max 15 km/h.
  Spårlinjerna och hindermarkeringarna i färg som visas på Control Display anger om den aktuella parkeringsplatsen är tillräckligt stor för bilen och fungerar sedan som stöd när man parkerar. Vid fullt rattutslag visas röda linjer för vändcirkeln och gröna spårlinjer som anpassar sig efter rattrörelserna.
  Backkameran stängs automatiskt av efter 10 meter eller när bilen överskrider 15 km/h. I kombination med dragkrok har backkameran en praktisk zoomfunktion som gör det lättare att backa när man ska koppla på ett släp.

 • Parkeringsassistent

  Parkeringsassistenten hjälper dig att parkera längs med och vinkelrätt mot körbanan. Systemet mäter längden på parkeringsfickorna längs med körbanan när man kör förbi i låg fart (under 35 km/h) och med ett max avstånd på 1,5 m till de parkerade bilarna.
  När en tillräckligt stor lucka hittas behöver föraren bara slå på blinkers, sedan tar parkeringsassistenten över styrningen och rattar in bilen i parkeringsfickan samtidigt som föraren väljer rätt växel och gasar och bromsar. Systemet ger anvisningar på Control Display samt extra akustiska varningar.
  Vid parkering utan parkeringsassistent använder funktionen aktiv PDC (parkeringsdistanskontroll) systemets ultraljudssensorer på sidorna för att varna om bilen kommer för nära andra fordon i sidled och visar eventuella hinder på Control Display. På så sätt kan du alltid parkera säkert och bekvämt.

 • Surround View

  Surround View omfattar de kamerabaserade funktionerna Top View, Side View och backkamera. Kameror i ytterbackspeglarna och en backkamera ger ett 270 graders perspektiv runt bilen.
  Top View avbildar området kring dörrarna och vägbanan på bilens sidor för att underlätta vid parkeringen. Side View gör det säkrare när man närmar sig ställen med begränsad sikt, som utfarter eller oöverskådliga korsningar. Två digitala kameror till höger och vänster framtill registrerar vad som händer framför bilen. På så sätt kan man upptäcka fordon som närmar sig från sidorna i god tid och hinna reagera. Från en hastighet på 15 km/h stängs funktionen Side View av automatiskt. Det går att välja mellan de tre funktionerna backkamera, Top View och Side View, den som önskas kan aktiveras efter behov.
  Kamerasystemen aktiveras när körläge R väljs, med PDC-knappen eller med Side View-knappen. Bilden visas på Control Display.

NAVIGATION PROFESSIONAL.

Navigation Professional utmärker sig genom sin design och många praktiska funktioner: Navigationssystemet är enkelt att använda och särskilt anpassat till din BMW inklusive hanteringskonceptet iDrive och kontrollreglage iDrive Touch. I systemet ingår USB-anslutning, röststyrning (ej för svensk språkversion), radio Professional med DVD-spelare och 20 GB hårddiskutrymme för musikfiler. Det går även att lägga till Real-Time Traffic Information (RTTI). En integrerad 8,8" LCD-färgskärm med splitscreen-funktion (huvud- och assistansfönster) ger optimal läsbarhet och översikt. Enkel och intuitiv att använda med hjälp av kontrollreglaget iDrive Touch, där destinationer för navigationssystemet kan anges för hand på den beröringskänsliga ytan, med direktvalsknapparna och de åtta favoritknapparna, genom röststyrning (ej i kombination med svensk språkversion) eller med pekskärmen. Sex dynamiska paneler visar det aktuella innehållet. Tack vare att kartan visas i 3D, med satellitbilder som bakgrund och utvalda sevärdheter i fotorealistisk grafik, blir navigationen till en fascinerande visuell upplevelse utöver det vanliga.


Kostnadsfria kartuppdateringar under tre år ingår inom ramen för licensavtalet. Kartmaterialet kan uppdateras i samband med verkstadsbesök eller med ett USB-minne.

 • Kontrollreglage iDrive Touch

  Enkel och intuitiv att använda med hjälp av kontrollreglaget iDrive Touch där destinationer för navigationssystemet kan skrivas in för hand på den beröringskänsliga ytan, med direktvalsknapparna och de åtta favoritknapparna eller genom röststyrning (ej i kombination med svensk språkversion). Tack vare att kartan visas i 3D, med satellitbilder som bakgrund och utvalda sevärdheter i fotorealistisk grafik, blir navigationen till en fascinerande visuell upplevelse utöver det vanliga.

 • Kartuppdatering

  Inkluderar uppdaterade navigationskartor under 3 år.

LANE CHANGE WARNING.

LANE CHANGE WARNING.

Funktionen Lane Change Warning är radarbaserad och varnar när ett fordon är i döda vinkeln eller i filen bredvid. Föraren får information om bilarna i närheten genom en trekantig varningssymbol vid ytterbackspeglarna. Om föraren ändå visar sin avsikt att byta fil genom att aktivera blinkers, varnas föraren av en lätt vibration i ratten och en blinkande varningssymbol i ytterbackspegeln.

SPEED LIMIT-INFORMATION INKL VISNING AV OMKÖRNINGSFÖRBUD.

SPEED LIMIT-INFORMATION INKL VISNING AV OMKÖRNINGSFÖRBUD.

Se alltid till att vara på den säkra sidan: Speed Limit-information inklusive visning av omkörningsförbud visar vilken hastighetsgräns som gäller och informerar även om det råder omkörningsförbud. Informationen visas på kombiinstrumentets Info Display. En kamera som är inbyggd i backspegeln identifierar relevanta vägmärken. Via en styrenhet jämförs informationen med navigationssystemets data och visas för föraren. Eftersom även andra komponenter i bilen används kan systemet i vissa fall till och med visa variabla hastighetsbegränsningar, som gäller vid t ex våt vägbana eller endast vissa tider på dygnet.

BMW SELECTIVE BEAM.

BMW SELECTIVE BEAM.

BMW Selective Beam underlättar nattkörningen för föraren och ökar både komforten och säkerheten. Funktionen ger bästa tänkbara sikt i mörker, utan att andra förare bländas. BMW Selective Beam identifierar andra trafikanter och bländar av helljuset just där dessa befinner sig. Dess räckvidd på över 400 m ger föraren möjlighet att upptäcka risker i tid och gör det lättare att hålla kursen.

 • Den angivna bränsleförbrukningen och utsläppsvärdena utgår från EU-förordning (EG) 715/2007 i den version som gällde vid tidpunkten för typgodkännande. Värdena avser ett typfordon med grundläggande konfiguration och det visade intervallet tar hänsyn till storleken på hjul, däck och extrautrustning.

  * Värdena är enligt WLTP-körcykeln. Från första september 2018 har WLTP helt ersatt körcykeln NEDC. På grund av mer realistiska testförhållande är under WLTP, uppmätt bränsleförbrukning, energiförbrukning och koldioxidvärde ofta högre och verklig räckvidd i många fall lägre än med uppmätt NEDC-värde. Under år 2019 är NEDC-värdena legalt bindande.

  ** Uppgifter om förbrukning och koldioxidvärden uppfyller kraven för mätning enligt den nya WLTP-körcykeln och har räknats om till EU-körcykeln (NEDC) för att underlätta jämförelser. Andra värden kan gälla vid beräkning av skatt och övriga fordonsavgifter. Du kan beräkna din fordonsskatt på: www.bilsvar.se

  Mer information om WLTP-körcykeln finns på www.bmw.se/wltp.

  Värdena avser basmodell med standardväxellåda; värden i [ ] gäller för modell med extrautrustningens växellåda.

  Modellerna på bilderna kan ha extrautrustning och tillbehör som inte ingår i standardutrustningen för den svenska marknaden. Information om vilka modeller och utrustningsalternativ som erbjuds i Sverige framgår av texten. Kontakta din BMW-återförsäljare för mer information. Med förbehåll för ändringar i konstruktion och utrustning samt skrivfel och andra felaktigheter.