DELEGERA ARBETET TILL PÅLITLIGA ASSISTENTER.

BMW ConnectedDrive förarassistans i BMW 5-serie Sedan.

Ett stort antal innovativa funktioner hjälper dig på många olika sätt under körningen och garanterar på så sätt högsta komfort och säkerhet. Du kan därför koncentrera dig på väsentligheterna – oförfalskad körglädje.

BMW HEAD-UP DISPLAY.

Bland annat visas den aktuella hastigheten och, beroende på utrustning, även navigationsanvisningar, Speed Limit-information med omkörningsförbud, telefon- och infotainmentlistor samt information och varningar från de olika förarassistanssystemen. Symbolerna som projiceras på vindrutan visas i fullfärg och med kristallklar upplösning. Genom att bilden upplevs vara ca 2,3 m framför vindrutan och är placerad optimalt i ögonhöjd går det snabbt och lätt att ta in informationen utan att uppmärksamheten blir lidande. Projektionens ljusstyrka anpassas automatiskt till de yttre ljusförhållandena, dessutom finns det natt- och dagläge och möjlighet att ställa in hur högt upp projektionen ska visas. Föraren kan själv välja vilken information som ska visas utöver hastigheten och varningar från förarassistanssystemen.

KÖASSISTENT.

KÖASSISTENT.

Köassistenten avlastar föraren på monotona vägsträckor: Systemet gör så att bilen ”flyter med trafiken” i en hastighet på max 60 km/h och gör det därmed enklare att hantera bilköer. Den håller automatiskt det inställda avståndet till bilen framför, reglerar hastigheten och bromsar vid behov in ända ned till stillastående. Köassistenten erbjuder även aktiv styrhjälp. Bilen kan på så sätt hjälpa föraren att hålla kursen om föraren håller minst en hand på ratten. Bilen kör automatiskt iväg igen efter att ha stått helt stilla i upp till 30 sekunder. Ännu ett steg på vägen mot högautomatiserad körning.

Kontrollreglage iDrive Touch.

Kontrollreglage iDrive Touch.

Med utrustningen kontrollreglage iDrive Touch kan du styra iDrive-systemet bekvämt med ena handen. Tack vare pekplattan i kontrollreglaget kan man enkelt skriva in t ex destinationen för navigationssystemet med sin egen handstil. Dessutom kan många funktioner hämtas, ställas in och bläddras igenom. Användningen av reglaget är både enkel och intuitiv, vilket gör att föraren inte behöver ta mer än minimalt fokus från trafiken. Alla funktioner som styrs med kontrollreglaget visas tydligt på Control Display.

BMW NIGHT VISION MED DYNAMIC LIGHT SPOT.

Enastående bra sikt, även i mörker: BMW Night Vision med Dynamic Light Spot kan upptäcka fotgängare och större djur i mörkret och rikta ljuset mot dem, även på längre avstånd.
En värmekamera, som är inbyggd i dubbelnjuren, visar människor och djur som befinner sig i området framför bilen på Control Display.
Intelligent varningssystem med ljuseffekter: När värmekameran upptäcker fotgängare eller större djur i mörkret framför bilen riktar systemet två separata Dynamic Light Spots mot dem, utan att de blir bländade. Ljuset gör att både föraren och den berörda fotgängaren varnas på ett effektivt sätt.
Föraren varnas dessutom med ett meddelande när värmebilden är aktiverad på kombiinstrumentet eller på BMW Head-Up Display. Vid överhängande fara att kollidera med personer eller djur hörs även en varningssignal och bromsarna försätts i högsta bromsberedskap.
BMW Night Vision med Dynamic Light Spot är en innovation från BMW ConnectedDrive.

BMW SELECTIVE BEAM.

BMW Selective Beam underlättar vid nattkörning och ökar både komforten och säkerheten. Funktionen ger bästa tänkbara sikt i mörker, utan att andra förare bländas.
BMW Selective Beam identifierar andra trafikanter och bländar av helljuset just där dessa befinner sig. Dess räckvidd på över 400 m ger föraren möjlighet att upptäcka risker i tid och gör det lättare att hålla kursen.

PARKERINGSASSISTENT.

Parkeringsassistenten underlättar för dig när du letar parkeringsplats och hjälper även aktivt till att parkera bilen.
Den helautomatiska parkeringsassistenten är en del av den nya generationens bekväma fickparkering för BMW (endast i kombination med backkamera). Systemet sköter växlingen, kör framåt resp bakåt, styr samt sköter gas och broms helt automatiskt. Föraren behöver bara aktivera blinkers och hålla PDC-knappen intryckt under parkeringen samt hålla området runt bilen under uppsikt, vilket underlättas av backkameran som även den aktiveras automatiskt. När manövern är avslutad lägger systemet in körläge P. Upp till en hastighet på 35 km/h och ett max avstånd på 1,5 m till raden av parkerade bilar läser bilen med ultraljudssensorer av vilka parkeringsplatser som kommer ifråga och visar dessa på Control Display.

KAMERASYSTEM.

Parkeringsdistanskontroll (PDC), Surround View, backkamera: skapa dig god översikt över området runt bilen när du parkerar och manövrerar. Parkeringsdistanskontroll (PDC) fram och bak gör det bekvämare och säkrare att fickparkera tack vare både visuella och akustiska hjälpmedel.
Surround View visar bilen på Control Display i form av en projektion uppifrån. Utrustningen Side View som ingår ger bättre översikt vid utfarter där det råder dåliga siktförhållanden. Backkameran ger dig bättre överblick när du backar och parkerar vid en hastighet på max 20 km/h.

ACTIVE PROTECTION.

ACTIVE PROTECTION.

Active Protection är det förebyggande passagerarskyddet från BMW ConnectedDrive.

Om en kritisk situation uppstår ser systemet, allt efter behov, till att bilbältena fram stramas åt reversibelt, passagerarstolens ryggstöd rätas upp (vid elektrisk stolsinställning ) samt att rutorna och en eventuell taklucka stängs. Exempel på kritiska situationer är exempelvis om föraren påbörjar en tvärbromsning eller om bilen blir extremt över- eller understyrd.

I kombination med påkörningsvarning eller påkörningsvarning med inbromsningsfunktion kan systemet (inom vissa gränser) känna av risk för kollision med fordon som kör eller stannat framför bilen.

Vid en eventuell kollision kan systemet – i vissa situationer – automatiskt bromsa in bilen tills den stannar, utan att föraren behöver ingripa. Detta kan minska risken för ytterligare kollisioner och därmed mildra följderna av olyckan.

Trötthetsvarnaren märker också av om föraren visar tecken på ökad ouppmärksamhet eller trötthet på långa, monotona sträckor. Om föraren visar tecken på trötthet eller blir märkbart ouppmärksam visas en rekommendation på Control Display att det är dags att ta en paus.