DELEGERA. TILL PÅLITLIGA ASSISTENTER.

BMW Personal CoPilot förarassistans i BMW 7-serien.

Ett stort antal innovativa funktioner hjälper dig på många olika sätt under körningen och garanterar på så sätt högsta komfort och säkerhet. Du kan därför koncentrera dig på väsentligheterna – oförfalskad körglädje.

Read more

NAVIGATION PROFESSIONAL MED PEKSKÄRM.

Navigation Professional utmärker sig genom sin design och många praktiska funktioner: Navigationssystemet är enkelt att använda och särskilt anpassat till hanteringskonceptet iDrive inkl kontrollreglage iDrive Touch, pekskärm och BMW geststyrning. I systemet ingår röststyrning (ej i kombination med svensk språkversion), radio Professional med DVD-spelare och 20 GB hårddiskutrymme för musikfiler. Det går även att lägga till Real-Time Traffic Information (RTTI). En integrerad 10,25"" LCD-färgskärm med splitscreen-funktion (huvud- och assistansfönster) ger optimal läsbarhet och översikt.
Systemet kan hanteras smidigt genom att man växlar efter behov mellan de olika styrfunktionerna: Med kontrollreglage iDrive Touch kan man t ex skriva in destinationen för navigationssystemet med fingret på pekplattan. Alternativt kan man använda pekskärmen, BMW geststyrning, röststyrning eller någon av de sju favoritknapparna.
Inkluderar uppdaterade navigationskartor under 3 år.
Bilderna här visas med reservation för eventuella ändringar.

 • Kartuppdateringar

  Uppdaterade navigationskartor för navigation Professional ingår under 3 år. Uppdateringarna kan t ex göras i samband med verkstadsbesök.

DRIVING ASSISTANT PLUS INKL STYR- OCH SPÅRHÅLLNINGSASSISTENT.

Utrustningen Driving Assistant Plus innebär att bilen delvis kör automatiskt med den aktiva farthållaren med Stop & Go i kombination med styr- och spårhållningsassistenten. Förutom funktionerna för Driving Assistant ökar säkerheten genom kurshållningsassistenten med aktivt sidokollisionsskydd, påkörnings- och fotgängarvarning med inbromsningsfunktion samt varningsfunktion för trafik från sidan i korsningar.
Den aktiva farthållaren med Stop & Go håller den inställda hastigheten i upp till 210 km/h och reglerar avståndet till fordonet framför. Inom det hastighetsområdet finns även den bekväma styr- och spårhållningsassistenten som ger komfortabel assistans med styrningen och automatiskt håller bilen mitt i körfältet. Även i trögflytande trafik och i bilköer håller bilen avståndet genom att bromsa och accelerera automatiskt.
Bilderna här visas med reservation för eventuella ändringar.

 • Styr- och spårhållningsassistent inkl köassistent

  Styr- och spårhållningsassistenten inkl köassistent, som ingår i Driving Assistant Plus, kan aktiveras vid behov för att avlasta föraren i monotona trafiksituationer. Systemet ger föraren komfortabel assistans vid ratten på alla typer av vägar upp till en hastighet på 210 km/h och ser till så att bilen alltid ligger mitt i filen.
  Den toppmoderna styrfunktionen kan användas oberoende av den aktiva farthållaren. Den använder sig av en stereokamera och ett flertal radarsystem. Systemet orienterar sig efter filmarkeringarna och tar även hänsyn till ett eventuellt framförvarande fordon. Den håller automatiskt det inställda avståndet till bilen framför, reglerar hastigheten och bromsar vid behov in ända ned till stillastående samt erbjuder aktiv styrhjälp. Styr- och spårhållningsassistenten utgör därmed ännu ett steg på vägen mot den självkörande bilen.
  Även om systemet klarar att framföra bilen automatiskt måste föraren fortfarande hålla båda händerna på ratten. Om föraren inte håller händerna på ratten, registreras detta av sensorer på rattkransen. Efter en kort stund hörs en varningssignal och slutligen växlar systemet till standby-läge. Detta gäller även om blinkers aktiveras vid filbyte eller om systemkraven inte uppfylls, till exempel för att filmarkeringarna inte är tillräckligt långt ifrån varandra.

 • Kurshållningsassistent med aktivt sidokollisionsskydd

  Kurshållningsassistenten med aktivt sidokollisionsskydd hjälper föraren genom att aktivt ingripa i styrningen om bilen är på väg att lämna körfältet av misstag eller riskerar att kollidera med objekt vid sidan av bilen. Om framförvarande fordon bromsar kraftigt och påkörningsvarningen är aktiverad reagerar bilen direkt genom stegrande varningssignaler, lättare inbromsning och slutligen genom maximal inbromsning.

BMW HEAD-UP DISPLAY.

BMW Head-Up Display i fullfärg projicerar aktuell information som är viktig för körsituationen direkt i förarens synfält, utan att distrahera föraren från trafiken. Information som visas inkluderar hastighet, navigationsanvisningar, hastighetsbegränsningar, omkörningsförbud, telefon- och infotainmentlistor samt information och varningar från de olika förarassistanssystemen (utrustningsberoende).
Systemet projicerar symbolerna på vindrutan i stort format och med extra hög upplösning. Med kontrollreglaget iDrive Touch kan inställningarna anpassas enligt individuella önskemål. Avfarter och korsningar visas i realistisk 3D-grafik. Genom att bilden upplevs vara ca 2,3 meter framför vindrutan och är placerad optimalt i ögonhöjd går det snabbt och lätt att ta in informationen utan att uppmärksamheten blir lidande.
Projektionens ljusstyrka anpassas automatiskt till de yttre ljusförhållandena, dessutom finns det natt- och dagläge och möjlighet att ställa in hur högt upp projektionen ska visas. Föraren kan själv välja vilken information som ska visas utöver hastigheten och varningar från förarassistanssystemen.

PARKERING.

Tre funktioner i fenomenalt samspel – tack vare parkeringsassistenten, fjärrstyrd parkering och aktiv parkeringsdistanskontroll (PDC) går det lekande lätt att parkera BMW 7-serien. Inte ens i trånga garage är det några bekymmer. Du kan lugnt kliva ur bilen och fjärrstyra din BMW 7-serien med en knapp på din BMW Display Key.

 • Fjärrstyrd parkering

  Med funktionen fjärrstyrd parkering kan föraren stiga ur bilen och fjärrstyra den in i och ut ur trånga parkeringsluckor eller garage. Föraren aktiverar den fjärrstyrda parkeringsfunktionen med BMW Display Key, utanför bilen.
  Hela parkeringsförloppet övervakas av parkeringsdistanskontrollen (PDC), parkeringsassistenten och sensorerna för Surround View. För att bilen ska kunna parkeras med fjärrstyrning måste den stå mitt framför parkeringsplatsen eller garaget.
  Efter parkeringen kan motorn stängas av med BMW Display Key och startas igen på samma sätt när den hämtas. Vid fjärrstyrd manövrering ut ur parkeringsluckan backar bilen rakt ut.

 • Parkeringsassistent

  Parkeringsassistenten mäter parkeringsluckorna och parkerar bilen helt automatiskt på parkeringsplatser längs med och vinkelrätt mot körbanan. Systemet mäter längden på parkeringsluckorna när man kör förbi i låg fart (under 35 km/h) och med ett max avstånd på 1,5 m till de parkerade bilarna.
  Om en tillräckligt stor lucka har hittats aktiverar föraren blinkers, och parkeringsassistenten tar då över styrning, växling samt gas och broms. Föraren är fortfarande ansvarig för att övervaka parkeringsförloppet. Systemet ger anvisningar på Control Display samt extra akustiska varningar. Parkeringsassistenten avslutar parkeringen med en signalton och lägger in körläge P.
  Vid parkering utan parkeringsassistent använder funktionen aktiv PDC (parkeringsdistanskontroll) systemets ultraljudssensorer på sidorna för att bilen inte ska komma för nära andra fordon och visar eventuella hinder på Control Display.
   

 • Aktiv PDC

  Utrustningen aktiv PDC (parkeringsdistanskontroll) har en bromsfunktion som assisterar föraren vid backning i samband med parkering, för att förhindra eller lindra följderna av en eventuell kollision. På så sätt kan du alltid parkera säkert och bekvämt.

SURROUND VIEW INKL 3D VIEW, TOP VIEW OCH PANORAMA SIDE VIEW.

Surround View omfattar de kamerabaserade funktionerna backkamera, Panorama Side View, Top View, 3D View och Remote 3D View. Kameror fram och bak på bilen samt i ytterbackspeglarna ger ett 360 graders perspektiv runt bilen.
Förutom att visa området bakom bilen, ger Top View en översikt över området runt dörrarna och vägbanan vid sidan av bilen, för att underlätta manövrar i små utrymmen. I 3D View visas parallellt med detta en datorgenererad 3D-bild för ännu bättre översikt vid parkering. Side View gör det säkrare när man närmar sig ställen med begränsad sikt, som utfarter eller oöverskådliga korsningar. En digital kamera i mitten framtill registrerar vad som händer framför bilen. På så sätt kan man upptäcka fordon som närmar sig från sidorna i god tid och hinna reagera. Från en hastighet på 15 km/h stängs funktionen Side View av automatiskt.
Man kan växla fritt mellan de tre funktionerna Top View, Panorama Side View och 3D View och systemet aktiverar alltid den senast valda bilden automatiskt nästa gång det används. Kamerasystemen aktiveras när körläge R väljs respektive med PDC-knappen eller Panorama Side View-knappen. Bilden visas på Control Display. Med Remote 3D View kan man även på avstånd visa området runt den parkerade bilen på en iPhone.

Surround View.

Se en film om utrustningen.

BMW NIGHT VISION MED FOTGÄNGARVARNING.

BMW Night Vision med fotgängarvarning innebär ett synfält utöver det som strålkastarna kan ge och gör på så sätt att fotgängare och stora djur syns i mörkret, även på långt håll. Dynamic Marker Lights i huvudstrålkastarna riktas dessutom mot objektet och lyser upp det, utan att blända. En värmekamera inbyggd bakom BMW-njuren visar bilden från området framför bilen på Control Display. Människor och djur kan identifieras på upp till ca 300 meters håll.
Dessutom räknar systemet med hänsyn till hastighet och styrvinkel ut om objektet utgör någon fara. Vid överhängande fara visas en blinkande röd symbol (djur eller människa) på instrumentdisplayen och på BMW Head-Up Display (extrautrustning). Dessutom hörs en varningssignal och bromsarna försätts i bromsberedskap.
Denna varningsfunktion aktiveras automatiskt när bilen startas. Även om videobilden inte är aktiverad kommer det ändå en varning vid eventuell fara. BMW Night Vision med fotgängarvarning är en innovation från BMW ConnectedDrive.