UPPKOPPLAD OCH FRI.

BMW ConnectedDrive tjänster och appar i BMW M2 Coupé.

BMW M2 Coupé ger dig obegränsade möjligheter – inte bara när det gäller kördynamik. Med BMW tjänster & appar kan du vara uppkopplad i bilen: med apparna GoPro och BMW M Laptimer dokumenterar du din körning, Spotify står för underhållningen medan Real-Time Traffic Information och BMW Remote Services underlättar vardagen.

APPEN BMW M LAPTIMER.

Med appen BMW M Laptimer kan exakta data från varenda kurva på tävlingsbanan samlas in och analyseras så att du kan följa och förbättra den egna körförmågan. Appen registrerar exakta data från sensorerna i BMW M2 Coupé och visar samtidigt utvalda värden på Control Display. Appen styrs med kontrollreglaget för iDrive.
Under mätningen registrerar appen BMW M Laptimer GPS-koordinaterna, hastigheten, accelerationen framåt och i sidled (g-krafter), varvtider samt acceleration till en viss hastighet (t ex från 0 till 100 km/h). Data för gaspedalsläget, styrvinkeln, retardationen, motorvarvtal och ilagd växel samt bränsleförbrukning kan också registreras.
Insamlade data kan ”fotograferas” och delas på sociala medier, alternativt kan de sparade värdena skickas med e-post.

GOPRO-APPEN.

Den kostnadsfria appen GoPro är till för att styra funktionerna på en GoPro-videokamera som sitter utanpå eller i bilen och sköts via Control Display i BMW M2 Coupé. På så sätt kan bilderna och videoinspelningarna styras bekvämt med kontrollreglaget för iDrive. Via WiFi kan du konfigurera, sätta på och och stänga av kameran samt kolla batterinivån.

BMW CONNECTED DRIVE SERVICES.

Utrustningen BMW ConnectedDrive Services ligger till grund för de intelligenta BMW ConnectedDrive-funktionerna, som du kan använda under körning för att ta del av ett stort utbud av information, underhållning och tjänster.

Funktionerna ger t ex tillgång till platsrelaterad information som väder och nyheter, onlinesökning med Google och praktiska Office-funktioner. Dessutom kan individuella tjänster och funktioner som t ex reseguider och hotellguider användas utan smartphone via menyn ConnectedDrive.

I systemet ingår även bekväm, säker och obegränsad användning av utvalda smartphone-appar. Utrustningen BMW ConnectedDrive Services ger även tillgång till BMW ConnectedDrive Store, där du snabbt och lätt skaffar alla tjänster och appar du behöver. BMW ConnectedDrive Services erbjuder även en rad andra funktioner som ger dig nya upplevelser varje gång du kör din BMW.

REAL-TIME TRAFFIC INFORMATION.

Real-Time Traffic Information (RTTI) håller dig ständigt uppdaterad om det aktuella trafikläget. Information om störningar i trafiken, t ex var de är och hur länge de beräknas fortsätta, visas för motorvägar, motortrafikleder, större genomfartsvägar och många gator i städerna i realtid. Intelligenta rekommendationer av alternativa rutter hjälper dig att hitta den snabbaste och effektivaste vägen till ditt resmål. Som informationskällor används bl a anonyma rörelseprofiler baserade på GPS-data från fordonsflottor, smartphone-appar och polisrapporter och även återkommande trafikmönster i rusningstrafik.
Det aktuella trafikläget visas i form av vägmarkeringar i grönt, gult, orange och rött.

INTELLIGENT NÖDSAMTAL.

INTELLIGENT NÖDSAMTAL.

Funktionen intelligent nödsamtal ger dig snabb hjälp och assistans från utbildad personal i nödsituationer oavsett när på dygnet olyckan sker. Du kan få hjälp på ditt språk även om olyckan sker utomlands. Systemet ringer automatiskt ett nödsamtal vid en olycka, t ex när airbags löser ut eller om bältessträckarna aktiveras. Via bilens inbyggda SIM-kort – det vill säga oberoende av din mobiltelefon – skickas räddningsrelevant information som t ex bilens exakta position, hur allvarlig olyckan är och potentiella skador på passagerarna till BMW Callcenter. BMW Callcenter larmar omedelbart den lokala räddningstjänsten och assisterar samtidigt den som råkat ut för olyckan till dess att räddningstjänsten är på plats. Nödsamtalet kan även utlösas manuellt, för att t ex hjälpa andra trafikanter.