Förbrukning och koldioxidvärde.

  • BMW M5 med M xDrive:
    Bränsleförbrukning blandad körning (EU) l/100 km: 10,5
    Koldioxidvärde blandad körning (EU) g/km: 241

    Bränsleförbrukning och koldioxidvärde är beräknade enligt EU-körcykeln. De verkliga värdena för den aktuella bilen kan avvika. Bilarna på bilderna är extrautrustade.

    Förbrukning och koldioxidvärden finns under rubriken Tekniska data för respektive bilmodell. Förbrukning och koldioxidvärden beror på den valda däckdimensionen.