INTENSITETEN ÖKAR. VARVTIDERNA SJUNKER.

Kördynamik och effektivitet för BMW M6 Coupé.

INTENSITETEN ÖKAR. VARVTIDERNA SJUNKER.

Kördynamik och effektivitet för BMW M6 Coupé.

När M TwinPower Turbo V8-bensinmotorn under den utdragna motorhuven vaknar till liv, suddas gränserna mellan racerbanan och landsvägen ut. Motorn förmedlar en typisk motorsportskänsla och bidrar till att BMW M6 Coupé genomsyras av smidighet och precision. Det konturerade kolfibertaket sänker tyngdpunkten genom sin låga vikt och ökar därmed kördynamiken och effektiviteten. Det gör att denna eleganta sportcoupé alltid innehar pole position.

INTENSITETEN ÖKAR. VARVTIDERNA SJUNKER.Kördynamik och effektivitet för BMW M6 Coupé.

När M TwinPower Turbo V8-bensinmotorn under den utdragna motorhuven vaknar till liv, suddas gränserna mellan racerbanan och landsvägen ut. Motorn förmedlar en typisk motorsportskänsla och bidrar till att BMW M6 Coupé genomsyras av smidighet och precision. Det konturerade kolfibertaket sänker tyngdpunkten genom sin låga vikt och ökar därmed kördynamiken och effektiviteten. Det gör att denna eleganta sportcoupé alltid innehar pole position.

7-STEGAD M DUBBELKOPPLINGSVÄXELLÅDA MED DRIVELOGIC.

M dubbelkopplingsväxellåda med Drivelogic är en innovativ växellåda med dubbelkoppling som är speciellt utvecklad för BMW M högvarvsmotorer. Den har automatisk, drivgreppsoptimerad växling, Launch Control, Low Speed Assistance och auto start-/stoppfunktion. Växlingen sker automatiskt eller manuellt med växelpaddlarna på M lädersportratten eller med växelväljarspaken på mittkonsolen.
Med M dubbelkopplingsväxellådan sker växlingen extremt snabbt utan avbrott i drivmomentet. Detta fungerar genom en tvådelad växellåda med var sin koppling, och tack vare att de överlappar varandra kan motorkraften överföras till hjulen helt utan avbrott. Växlingen optimeras strategiskt även med hjälp av navigationsdata: M dubbelkopplingsväxellådan är förutseende och växlar ned när bilen närmar sig t ex en kurva. Extrafunktionen Launch Control ger maximal acceleration från stillastående och ökar därmed dynamiken i körupplevelsen: växla med full gas, utan kopplingspedal och med kontinuerlig kraftöverföring.
Drivelogic-funktionen har tre växlingsprogram att välja på, såväl för automatisk växling (läge D) som för manuell växling (läge S): för extremt sportig, komfortabel eller bränsleoptimerad körning.

M COMPETITION-PAKET.

Oförfalskad racingkänsla: M Competition-paketet ger tack vare den ökade motoreffekten, direktare styrning och speciell chassiavstämning BMW M6 ännu högre prestanda.

Effekten för M TwinPower Turbo V8-bensinmotorn har höjts från 423 kW till 441 kW. Den stegrade effekten uppnås framför allt genom det ökade laddtrycket på höga varv. M sportavgassystemet skapar ett racinginspirerat motorljud med garanterad gåshudseffekt. Både på tävlingsbanan och till vardags ger det speciellt avstämda chassit och den sportigt direkta styrningen en maximalt precis styrrespons. Imponerande är även de exklusiva 20" M lättmetallfälgarna Dubbeleker 601 i Bicolor med olika däckdimensioner fram och bak samt M sportavgassystemets dubbla ändrör i svartkrom.

AKTIV M DIFFERENTIAL.

Den aktiva M differentialen med helt variabel fördelning av drivmomentet mellan bakhjulen optimerar drivgreppet och körstabiliteten vid snabba filbyten, vid fullt gaspådrag ut ur tvära svängar, vid höga kurvhastigheter eller på olika underlag, t ex snö, grus eller is. Den aktiva M differentialen ser till att köregenskaperna är precisa även vid hög acceleration i sidled. Den permanenta, steglösa differentialspärren gör köregenskaperna mer harmoniska och bilen mer lätthanterlig i extrema körsituationer.
Drivgreppet maximeras via en elektroniskt reglerad lamellspärr som minskar skillnaderna i rotationshastighet mellan bakhjulen. Systemet, som är hämtat från motorsportens värld, är sammanlänkat med den dynamiska stabilitetskontrollen (DSC) via en elektronisk styrenhet och bidrar på ett proaktivt sätt till en variabel användning av differentialens spärrverkan mellan noll och 100 procent i alla situationer. Det innebär att även minimala skillnader i drivmomentet mellan de drivande hjulen jämnas ut – utan att tendenser till understyrning uppstår. Den aktiva M differentialen ger ett optimalt drivgrepp, stabilare köregenskaper och bättre väghållning och omvandlar motorns drivmoment till acceleration nästan helt utan kraftförluster.

M KOLFIBER-/KERAMIKBROMSAR.

M kolfiber-/keramikbromsar* är ännu ett exempel på teknik som hämtats från motorsporten. Materialet som används är en helt ny kolfiber-/keramikkomposit som ger ännu mer direkt bromskraft och minskar tendenser till fading ytterligare. Dessutom är de korrosionsfria, ännu värmetåligare, slitstarka och bidrar inte minst till att minska bilens vikt. Tack vare lättviktskonstruktionen minskar den roterande och ofjädrade massan, vilket i sin tur förbättrar bromsförmågan, responsen och manöveregenskaperna. Samtidigt möjliggör det ännu mer dynamisk körning, bättre drivgrepp och fjädringskomfort samt minskad bränsleförbrukning.

Med sina ovanligt stora bromsskivor (410 mm fram, 396 mm bak), 6-kolvs fasta bromsok fram och 1-kolvs flytande bromsok bak, kan M kolfiber-/keramikbromsarna tack vare sin höga värmebeständighet användas permanent på tävlingsbanan. Den borrade, invändigt ventilerade bromsskivan ger intensivare värmeavledning. M kolfiber-/keramikbromsar ger sig till känna genom lackeringen i Guld matt och den karakteristiska M-logon.

*På grund av materialets egenskaper kan bromsarna ge ifrån sig ett ljud i vissa situationer, i synnerhet strax innan inbromsning till stillastående vid väta. Om det finns vägsalt på vägbanan eller om vägbanan är våt kan bromsarnas prestandafördel jämfört med ett konventionellt bromssystem försvinna. Det kan ge upphov till en sämre bromsverkan och det kan då krävas att man trampar ned bromspedalen hårdare.

RACINGEGENSKAPER.

En oemotståndlig dynamik, suverän smidighet, precisa styregenskaper – bakom körglädjen i BMW M6 Coupé döljer sig mycket sofistikerad teknik. Testad under extrema förhållanden, redo för optimal acceleration och med ett perfekt grepp. En sportig inställning som ändras beroende på körstilen.

 • Launch Control

  Med Launch Control och varmkörd motor kan bilen accelerera maximalt från stillastående. Den dynamiska stabilitetskontrollen (DSC) avaktiveras genom en lång tryckning på DSC-knappen och därefter aktiveras Launch Control. Sedan väljer man det sekventiella läget med körprogram 3, håller bromspedalen nedtryckt och trycker ned gaspedalen till kickdown-läget. När symbolen med startflaggan tänds i instrumentdisplayen regleras motorns optimala startvarvtal med gaspedalen nedtryckt. Därefter släpper man bromsen medan gaspedalen hålls nere och bilen accelererar då maximalt tills man släpper upp gaspedalen. M dubbelkopplingsväxellådan sätter alltid växlingspunkterna så att den växlar upp när det anslutande varvtalet är tillräckligt högt. En utrustning som garanterat uppskattas av förare med motorsportambitioner.

 • Elektronisk stötdämparkontroll

  Den elektroniska stötdämparkontrollen (EDC) anpassar dämpningskraften automatiskt eller manuellt till den aktuella körsituationen. Alla rörelser som påverkar köregenskaperna övervakas av sensorer. Den elektroniska stötdämparkontrollen analyserar data från sensorerna och skickar informationen vidare till stötdämparna. Stötdämparna anpassar dämpningskraften steglöst till underlaget, bilens belastning och den aktuella körsituationen med hjälp av magnetventiler. På så sätt minskar nigningsrörelserna när bilen bromsar eller kränger, t ex när man kör över ojämnheter, i kurvor eller när man accelererar. Det leder till ökad säkerhet – t ex kortare bromssträckor – och förbättrad åkkomfort under färden.

 • Dynamisk stabilitetskontroll

  En annan teknisk höjdpunkt i BMW M6 Coupé är den dynamiska stabilitetskontrollen (DSC). Jämfört med de tidigare systemen bidrar de optimerade regleringsfunktionerna till ännu bättre kördynamiska egenskaper. Dessutom har en rad nya funktioner tillkommit för att förbättra den aktiva säkerheten (bromsberedskap, bromstorkning, fadingkompensation) och komforten (startassistent, parkeringsbroms med Automatic Hold-funktion).
  Det går att välja mellan tre lägen för den dynamiska stabilitetskontrollen (DSC): DSC on, MDM (M Dynamic Mode), DSC off. I läget DSC on används bromssystemet för att aktivt motverka under- och överstyrningstendenser. Läget MDM tillåter mer hjulspinn och därmed lättkontrollerade sladdar, men assistanssystemen kopplas in om ett inställt gränsvärde överskrids i detta läge. När DSC-funktionen är avaktiverad (DSC off) kan föraren utnyttja bilens potential fullt ut, t ex genom avsiktlig överstyrning (drifting) utan att systemet griper in.

 • M Servotronic

  Optimal servostyrning i alla situationer – M Servotronic anpassar servoverkan på ett optimalt sätt till hastigheten och ger en direkt och exakt styrrespons även i hög fart. Servostyrningen ger dessutom högsta komfort genom att minimera behovet av styrkraft och samtidigt underlätta manövreringen och assistera föraren vid fickparkering, i låga farter, i trånga utrymmen eller på slingriga landsvägar.
  En styrenhet beräknar med hjälp av den uppmätta hastigheten hur mycket servoassistans som behövs i just den aktuella körsituationen. Den hydrauliska servostyrningens styrkraft doseras exakt i förhållande till den aktuella körsituationen.
  I låg hastighet krävs det därför endast minimal kraft. I takt med att farten ökar minskar styrningens servoverkan för en mer direkt vägkänsla och bättre riktningsstabilitet. M Servotronic är särskilt anpassad för M-modellerna och erbjuder tre olika inställningar som kan väljas med en knapptryckning. I kombination med M Competition-paketet får M Servotronic en ännu direktare inställning.

BMW EFFICIENTDYNAMICS-TEKNIK.

Oavsett om det gäller maximala prestanda eller minimal förbrukning – det viktigaste är körglädjen som är så typisk för BMW. BMW EfficientDynamics heter strategin från BMW, som syftar till att minska bränsleförbrukningen och sänka koldioxidvärdena samtidigt som prestanda och dynamik förbättras. Det är ett åtgärdspaket för drivningen, energistyrningen och bilkonceptet som baserar sig på intelligent lättviktsteknik – och det är standard i alla BMW-bilar.

BMW EfficientDynamics

 • Auto start-/stoppfunktion

  Auto start-/stoppfunktionen ser till att bilen bara förbrukar bränsle när den rör sig. När bilen bromsats in och står helt stilla, till exempel vid trafikljus eller i bilköer, utnyttjar auto start-/stoppfunktionen möjligheten att spara bränsle och stänger av motorn.
  På Info Display visas en symbol när funktionen är aktiverad. När man tar foten från bromspedalen startar motorn helt automatiskt med en gång.
  Körkomforten och säkerheten är oförändrat hög, eftersom funktionen endast utförs om motorn har nått optimal drifttemperatur, temperaturen i kupéutrymmet ligger på önskad nivå, batteriet är tillräckligt laddat och inga rattrörelser utförs. Ett centralt styrdon startar dessutom motorn vid behov om till exempel vindrutan skulle imma igen. Om så önskas kan auto start-/stoppfunktionen när som helst avaktiveras med en knapp.

 • Bromskraftåtervinning

  Varje gång du bromsar samt vid motorbromsning frigörs rörelseenergi, som hittills har varit outnyttjad i de flesta bilar. Bromskraftåtervinningen använder denna hittills outnyttjade potential och genererar el från den energi som frigörs när föraren bromsar eller släpper gaspedalen. Elen används till att ladda batteriet. Tack vare detta intelligenta energistyrningssystem avlastas generatorn eftersom den inte behöver arbeta konstant. Resultatet är lägre bränsleförbrukning och högre prestanda – helt i linje med BMW EfficientDynamics.

M DRIVER-PAKET.

Med M Driver-paketet ökar toppfarten från standardutförandets 250 km/h till 305 km/h. M Driver-paketet kan beställas direkt för nya bilar, men kan även enkelt installeras i efterhand. Alla andra tekniska data för bilen förblir oförändrade även om M Driver-paketet installeras. I paketet ingår även ett presentkort för utbildningen BMW M Intensive som är en del av BMW Driving Experience. Om man köper M Driver-paketet mer än en gång går det att ersätta Driving Experience-utbildningen med en annan utbildning mot en extra kostnad.

M DRIVE.

Med M Drive är det möjligt att göra individuella inställningar av den personliga körprofilen. Här ryms allt från behagligt avspänd till sportigt direkt setup för tävlingsbanan. Det räcker med ett tryck på en av M Drive-knapparna på multifunktionsratten för att hämta en av de två sparade profilerna med alla tillhörande inställningar – och det med omedelbar verkan. De förinställda konfigurationerna kan ändras till individuella inställningar via iDrive-menyn.
Runt om växelväljarspaken i mittkonsolen sitter alla knappar för inställning av M Drive för individuell och personlig konfigurering av drivline- och chassifunktionerna. Oberoende av varandra kan man här välja DSC-läge, motorns effektkarakteristik, karakteristiken för den elektroniska stötdämparkontrollen och för M Servotronic samt växlingsprogrammet för M dubbelkopplingsväxellådan. På så sätt kan man sammanställa en detaljerad bilsetup och spara den genom att trycka länge på en av de båda M Drive-knapparna på multifunktionsratten.