DELEGERA ARBETET TILL PÅLITLIGA ASSISTENTER.

BMW ConnectedDrive förarassistans i BMW X1.

Dessa assistenter är proffs: I BMW X1 stöttas du av en rad förarassistanssystem. Dessa ökar säkerheten och komforten så att du kan fokusera på det viktigaste bakom ratten – körglädjen.

NAVIGATION PLUS.

Navigation Plus inkl BMW Head-Up Display kombinerar ett antal praktiska komponenter: Navigationssystem med fast monterad 8,8" Control Display av LCD-typ, radio, MP3-spelare, RDS-dubbeltuner och ett kombiinstrument med högupplöst 5,7" TFT-display. BMW Head-Up Display i fullfärg projicerar aktuell information direkt i förarens synfält, vilket möjliggör bättre koncentration på körningen. Vägledningen sker med hjälp av pil/karta eller med talanvisningar. Systemet styrs på ett intuitivt sätt via kontrollreglaget för iDrive, med direktvalsknappar och åtta favoritknappar, med röstkommandon eller via pekskärmens dynamiska paneler som visar aktuellt innehåll. Systemet är även försett med USB-anslutningar.

Navigation Plus visar vägen till ditt resmål på ett enkelt och direkt sätt i flera europeiska och andra länder. Med hjälp av TMC-tekniken upptäcks hinder i trafiken på ett tidigt stadium, och alternativa vägar beräknas i en handvändning, så att destinationen kan nås på snabbaste och mest störningsfria sätt.

  • Kontrollreglage iDrive Touch

    Med kontrollreglaget iDrive Touch, som ingår i navigation Professional, kan Control Display användas på ett bekvämt sätt med en hand. Tack vare pekplattan i kontrollreglaget kan man enkelt skriva in t ex destinationen för navigationssystemet med sin egen handstil. Dessutom går det att aktivera och ställa in flera funktioner samt bläddra i listor genom att vrida och trycka på kontrollreglaget. Användningen av reglaget är både enkel och intuitiv, vilket gör att föraren kan koncentrera sig på den omgivande trafiken samtidigt som det används. Alla funktioner som styrs med kontrollreglaget visas tydligt på Control Display.

BMW HEAD-UP DISPLAY.

BMW Head-Up Display med hela färgskalan projicerar information som är viktig för körningen direkt i förarens synfält, utan att distrahera föraren från trafiken. Blicken är alltid riktad mot vad som sker i trafiken, samtidigt som föraren ser till exempel den aktuella hastigheten, anvisningar från navigationssystemet, Speed Limit-information med visning av omkörningsförbud samt telefon- och infotainmentlistor.

DRIVING ASSISTANT.

Säkerhetspaketet Driving Assistant utgör en kombination av de kamerabaserade systemen helljusassistent, Speed Limit-information och körfältsassistent samt påkörnings- och fotgängarvarning med citybromsfunktion.
Helljusassistenten ger en optimal sikt i mörker genom att slå av helljuset automatiskt när andra trafikanter befinner sig i närheten och riskerar att bli bländade. Den intelligenta funktionen Speed Limit-information identifierar den aktuella hastighetsbegränsningen med hjälp av en kamera och stämmer av mot navigationsdata. Även data från andra system som t ex regnsensorn används för att ta med ytterligare faktorer i beräkningen, t ex tid på dygnet eller vädret.
Körfältsassistenten varnar med en vibration i ratten om bilen oavsiktligt är på väg att överskrida en sidomarkering i över 70 km/h. I situationer där det finns risk för kollision varnar påkörningsvarningen i två steg. Fotgängarvarningen, som är aktiv i mellan 10 och 60 km/h, avger en första varning vid akut fara. Samtidigt förbereds bromsarna på en snabbare reaktion. I nödfall påbörjar systemet en inbromsning och ser till att krockhastigheten blir betydligt lägre. Om bilen framför bromsar in häftigt utlöses stegvis kraftfullare varningar, slutligen görs en lätt inbromsning.

PARKERINGSASSISTENT.

Parkeringsassistenten underlättar vid fickparkering på gatan. Systemet mäter längden på parkeringsluckorna när man kör förbi i låg fart (under 35 km/h) och med ett max avstånd på 1,5 m till de parkerade bilarna. När en tillräckligt stor lucka hittats behöver föraren bara slå på blinkers, sedan tar parkeringsassistenten över styrningen och rattar in bilen i parkeringsfickan samtidigt som föraren väljer rätt växel och gasar och bromsar. Systemet ger anvisningar på Control Display samt extra akustiska varningar. På så sätt kan du alltid parkera säkert och bekvämt.

BACKKAMERA.

BACKKAMERA.

Backkameran ger dig en bättre överblick när du backar och parkerar med en hastighet på max 15 km/h. Den visar området bakom bilen på Control Display. Interaktiva spårlinjer för avstånd och vändcirkel hjälper föraren vid till exempel fickparkering. Hinder av olika slag visas med färgmarkering.

PARKERINGSDISTANSKONTROLL.

Parkeringsdistanskontroll (PDC) fram och bak underlättar parkering och backningsmanövrar i trånga utrymmen. Avståndet mellan bilen och ett eventuellt hinder anges med ljudsignal – och optiskt på Control Display.

BRÄNSLEFÖRBRUKNING OCH KOLDIOXIDVÄRDEN.

Bränsleförbrukning och koldioxidvärden finns under rubriken Tekniska data för respektive bilmodell. Bränsleförbrukning och koldioxidvärden beror på den valda däckdimensionen.


Bränsleförbrukning och koldioxidvärden är uppmätta för basutrustade bilar i fabriksutförande. De är främst avsedda för jämförelse mellan olika bilar. De verkliga värdena vid dagligt bruk för den individuella bilen kan avvika.