Förbrukning och koldioxidvärden.

  • Förbrukning och koldioxidvärden är uppmätta enligt EU-körcykeln (2007/715) och gäller basutrustade bilar i fabriksutförande. De avser modeller, utrustning och kombinationsmöjligheter (standardutrustning och extrautrustning) som BMW Sverige levererar till den svenska marknaden.

    Förbrukning och koldioxidvärden finns under rubriken Tekniska data för respektive bilmodell. Förbrukning och koldioxidvärden påverkas av den valda däckdimensionen.