ÅTERHÅLLSAMHET. I EN OHÄMMAD FÖRPACKNING.

BMW EfficientDynamics i BMW X4.

BMW X4 kännetecknas inte av återhållsamhet – utom i ett avseende: bränsleförbrukningen och koldioxidvärdena. Den nyaste BMW EfficientDynamics-tekniken och den aerodynamiska designen ser till att hålla värdena på en låg nivå utan att inkräkta på prestanda och dynamik.

AERODYNAMIK.

Bilens design ligger helt i linje med BMW EfficientDynamics filosofi. Med hjälp av aerodynamiska åtgärder med noggrann inbördes avstämning uppnår BMW ett optimalt luftmotstånd, vilket leder till högre effektivitet och lägre förbrukning.
På så sätt förbättras aerodynamiken t ex genom det heltäckande underredesskyddet, där även motorrummet och bakaxeln är avskärmade. Den nya typen av inklädnader och skydd förbättrar dock inte bara aerodynamiken: de ger dessutom bättre ljudisolering och korrosionsskydd. Även bakpartiets utformning med tydliga spoilerläppar och de aerodynamiskt optimerade ytterbackspeglarna bidrar till en bättre aerodynamik. Ytterbackspeglarna bidrar även till att sänka ljudnivån och skydda sidorutorna från smuts.

INTELLIGENT LÄTTVIKTSTEKNIK.

INTELLIGENT LÄTTVIKTSTEKNIK.

I tillverkningen av BMW X4 används en mängd olika tekniskt avancerade material: lätta material som aluminium, höghållfast stål och moderna plaster och magnesium.
Den intelligenta lättviktstekniken sänker vikten, bidrar till en enastående styvhet i karossen och passiv säkerhet och förbättrar dessutom de kördynamiska egenskaperna.

ECO PRO-LÄGE.

ECO PRO-läget gör det möjligt för föraren, beroende på det individuella körsättet, att sänka bränsleförbrukningen med upp till 20 procent enligt en intern studie hos BMW. Ytterligare sparpotential kan uppnås med funktionerna ”segling” (endast med 8-stegad Steptronic-växellåda), hastighetsassistent och ECO PRO-rutt (endast i kombination med navigation Professional).

 • ”Segling”

  Funktionen ”segling” kopplar bort drivlinan från motorn så att bilen kan rulla utan drivning. Man kan utnyttja ”segling” om föraren tar foten från gasen i farter på mellan 50 och 160 km/h, inte bromsar och hastighetsassistenten inte förutser någon hastighetsändring.

 • Aktiv farthållare med Stop & Go i ECO PRO-läget

  I ECO PRO-läget accelererar den aktiva farthållaren bilen upp till den valda hastigheten mer bränsleeffektivt efter en inbromsning.

 • Hastighetsassistent

  Hastighetsassistenten tar navigationssystemets data till hjälp för att upptäcka kurvor, tätortsinfarter samt motorvägsavfarter och ger förutseende råd att till exempel ta foten från gasen.

 • ECO PRO-rutt

  ECO PRO-rutt visar vilken väg som är effektivast beroende på aktuell trafiksituation, körstil och vägsträcka. Färddatorn visar hur många procent bränsle som kan sparas genom att välja den väg ECO PRO-rutt föreslår.

8-STEGAD STEPTRONIC-VÄXELLÅDA.

Den 8-stegade Steptronic-växellådan är i en klass för sig vad gäller dynamik och effektivitet och spelar en central roll för BMW EfficientDynamics. Växellådans täta stegning är perfekt avstämd för att ge optimal kraftutveckling – från låga till höga hastigheter. Det sänker bränsleförbrukningen rejält samtidigt som man får en ännu sportigare och mer dynamisk körupplevelse. De extra växlarna minskar varvtalet särskilt i hög fart, vilket gör körningen både bränslesnålare och tystare.
Här spelar även momentomvandlaren en avgörande roll – till och med vid manuell växling. Växellådans täta stegning och välavvägda utväxling resulterar i extra hög växlingskomfort och avsevärt sänkt ljudnivå.

ENERGISTYRNING.

Den intelligenta energistyrningen i BMW X4 har BMW EfficientDynamics-teknikens växelindikator, auto start-/stoppfunktion, elektrisk servostyrning och bromskraftåtervinning som standardutrustning. Samspelet mellan dessa funktioner resulterar i hållbar mobilitet.

 • Växelindikator

  Om man växlar i tid och i rätt ögonblick går det att spara mycket bränsle, särskilt i städer och på landsvägar. Optimal växling, minskad bränsleförbrukning – motorelektroniken beräknar med hänsyn till körsituationen och motorns varvtal när du bör växla upp eller ned för att spara bränsle, och visar detta på Info Display. Systemet märker när du accelererar kraftigt och då visas rekommendationen för uppväxling först vid ett högre varvtal. Jämförande studier har visat att bilar med växelindikator drar ca fyra procent mindre bränsle.

 • Auto start-/stoppfunktion

  Auto start-/stoppfunktionen ser till att bilen bara förbrukar bränsle när den kör. När bilen står still, exempelvis vid rödljus eller köer, ser auto start-/stoppfunktionen till att stänga av motorn så snart bilen går på tomgång och föraren frikopplar (manuell växellåda) alternativt håller bromspedalen nedtryckt (Steptronic-växellåda).
  På Info Display visas en symbol när funktionen är aktiverad. När man trampar ned kopplingen (manuell växellåda) eller tar foten från bromspedalen (Steptronic-växellåda), startar motorn omedelbart helt automatiskt.
  Körkomforten och säkerheten är oförändrat hög, eftersom funktionen endast utförs om motorn har nått optimal drifttemperatur, temperaturen i kupéutrymmet ligger på önskad nivå, batteriet är tillräckligt laddat och inga rattrörelser utförs. En central styrenhet startar motorn om det behövs, även vid stopp. Till exempel om bilen börjar rulla eller om vindrutan immar igen. Om så önskas kan auto start-/stoppfunktionen när som helst avaktiveras med en knapp.

 • Elektrisk servostyrning

  Varje gång en rattrörelse utförs förbrukas energi. Varför låta energi gå till spillo när du inte styr? Den elektriska servostyrningen i BMW används därför bara när den verkligen behövs. Till skillnad från vanlig, hydraulisk servoassistans förbrukar denna BMW-lösning bara energi när man vrider på ratten. När ratten befinner sig i samma läge – t ex i höga hastigheter på motorvägar – är inte elmotorn aktiv.

 • Bromskraftåtervinning

  Varje gång du bromsar samt vid motorbromsning frigörs rörelseenergi, som hittills har varit outnyttjad i de flesta bilar. Bromskraftåtervinningen använder denna hittills outnyttjade potential och genererar el från den energi som frigörs när föraren bromsar eller släpper gaspedalen. Elen används till att ladda batteriet. Tack vare detta intelligenta energistyrningssystem avlastas generatorn eftersom den inte behöver arbeta konstant. Resultatet är lägre bränsleförbrukning och högre prestanda – helt i linje med BMW EfficientDynamics.