SPARA PÅ BRÄNSLE. INTE PÅ PRESTANDA.

BMW EfficientDynamics i BMW X6.

Bästa huvudrollsinnehavare: BMW X6. Med sin kraftfulla utstrålning väcker denna Sports Activity Coupé uppseende i alla sammanhang. Och du väljer vilken roll den ska spela. Utrustningen Design Pure Extravagance är full av unika detaljer. M Sport ger BMW X6 ett ännu sportigare utseende. Med BMW Individual-utrustning kan du ge bilen en extra lyxig känsla. Allt annat som behövs för att ge bilen ett personligt utseende finns tillgängligt från BMW Originaltillbehör.

Bilderna på Control Display visar användargränssnittets nya design.

Read more

INTELLIGENT LÄTTVIKTSTEKNIK.

Körglädjen ökar med varje gram som bilens vikt minskar – tack vare den intelligenta lättviktskonstruktionen Ju mindre vikt som ska förflyttas, desto mindre energi går det åt till att förflytta den. Sedan 1930-talet har BMW konsekvent överfört den insikten till bilens konstruktion – och aldrig upphört att förbättra den. Den fråga som våra ingenjörer alltid måste ta ställning till är: Var är det meningsfullt att minska vikten? Var bör man låta bli? Svaret på frågan lyder: Intelligent lättviktsteknik. Denna teknik bygger på användandet av ultralätta material, t ex magnesium i balken som instrumentbrädan monteras på eller aluminium i chassikomponenterna och motorhuven. Även ljudisolerande underredsbeklädnad i textilmaterial bidrar till att sänka vikten. Detta innebär att bilens vikt är avsevärt lägre än hos sina föregångare.

AERODYNAMIK.

Designen för BMW X6 är en konsekvent genomförd BMW EfficientDynamics-filosofi. Det gäller särskilt den aerodynamiskt optimerade frontspoilern och det innovativa underredet som minskar luftmotståndet och sänker bränsleförbrukningen.
En integrerad Air Curtain leder fartvinden mot de främre hjulhusen via två vertikala luftintag. Därmed accelereras luftströmmen och skapar en ”gardin” på utsidan av hjulen. Dessutom kanaliserar Air Breather fartvinden runt framhjulen. Detta är innovativa åtgärder som ger mindre turbulens och luftmotstånd, vilket i sin tur sänker bränsleförbrukningen märkbart.
Luftventilskontrollen identifierar kontinuerligt motorns aktuella kylningsbehov under körning med hjälp av sensorer och öppnar/stänger kylarens luftspjäll efter behov. Detta leder till en optimerad aerodynamik och förkortad varmkörningsfas för motorn, vilket in sin tur sänker bränsleförbrukningen.

8-STEGAD STEPTRONIC-SPORTVÄXELLÅDA.

Den 8-stegade Steptronic-sportväxellådan anpassar sig till den individuella körstilen. Perfekt för allt från lugna och avspända resor till sportigt dynamisk körning. Växlingen sker automatiskt, men om du så önskar kan du givetvis koppla om till manuell växling när som helst. Du kan antingen växla med den dynamiska växelväljarspaken eller med växelpaddlarna på ratten. I läget Sport är växlingsegenskaperna inställda för maximala prestanda. Tack vare den täta stegningen och de åtta växlarna hålls motorn alltid på den nivå där balansen mellan kraft och effektivitet utnyttjas som bäst. Detta ger även snabbare acceleration, till exempel vid omkörningar. I höga hastigheter bidrar den åttonde växeln till att varvtalet minskar, vilket även gör körningen bränslesnålare och tystare. Här kommer även den nyutvecklade momentomvandlaren in i leken. Den 8-stegade Steptronic-sportväxellådan ger dig bästa tänkbara växlingskomfort och högsta effektivitet.

ECO PRO-LÄGE.

ECO PRO-läget gör det möjligt för föraren, beroende på det individuella körsättet, att sänka bränsleförbrukningen med upp till 20 procent. En ytterligare besparing på 5 procent kan uppnås med funktionerna ”segling”, hastighetsassistent och ECO PRO-rutt.

 • ”Segling”

  Funktionen ”segling” kopplar bort drivlinan från motorn så att bilen kan rulla utan drivning. Alternativt kan man utnyttja ”segling” om föraren tar foten från gasen i farter på mellan 50 och 160 km/h, inte bromsar och hastighetsassistenten inte förutser någon hastighetsändring.

 • Hastighetsassistent

  Hastighetsassistenten tar navigationssystemets data till hjälp för att upptäcka kurvor, tätortsinfarter samt motorvägsavfarter och ger förutseende råd att till exempel ta foten från gasen.

 • ECO PRO-rutt

  ECO PRO-rutt visar vilken väg som är effektivast beroende på aktuell trafiksituation, körstil och vägsträcka. Färddatorn visar hur många procent bränsle som kan sparas genom att välja den väg ECO PRO-rutt föreslår.

INTELLIGENT ENERGISTYRNING.

Den intelligenta energistyrningen i BMW X6 har BMW EfficientDynamics-teknikens auto start-/stoppfunktion, elektrisk servostyrning och bromskraftåtervinning som standardutrustning. Samspelet mellan dessa funktioner resulterar i hållbar mobilitet och maximal effektivitet.

 • Auto start-/stoppfunktion

  Auto start-/stoppfunktionen ser till att bilen bara förbrukar bränsle när den kör. När bilen bromsats ned och står helt stilla, till exempel vid trafikljus eller i bilköer, utnyttjar auto start-/stoppfunktionen möjligheten att spara bränsle och stänger av motorn.
  På Info Display visas en symbol när funktionen är aktiverad. När man tar foten från bromspedalen startar motorn helt automatiskt med en gång.
  Körkomforten och säkerheten är oförändrat hög, eftersom funktionen endast utförs om motorn har nått optimal drifttemperatur, temperaturen i kupéutrymmet ligger på önskad nivå, batteriet är tillräckligt laddat och inga rattrörelser utförs. Ett centralt styrdon startar dessutom motorn vid behov om bilen till exempel börjar rulla eller om vindrutan skulle imma igen.
  Om så önskas kan auto start-/stoppfunktionen när som helst avaktiveras med en knapp.

 • Elektrisk servostyrning

  Varje gång en rattrörelse utförs förbrukas energi. Varför låta energi gå till spillo när du inte styr? Den elektriska servostyrningen i BMW används därför bara när den verkligen behövs. Till skillnad från vanlig, hydraulisk servoassistans förbrukar denna BMW-lösning bara energi när man verkligen vrider på ratten. När ratten befinner sig i samma läge är elmotorn inte aktiv.

 • Bromskraftåtervinning

  Varje gång du bromsar samt vid motorbromsning frigörs kinetisk energi, som hittills har varit outnyttjad i de flesta bilar. Bromskraftåtervinningen använder denna hittills outnyttjade potential och genererar el från den energi som frigörs när föraren bromsar eller släpper gaspedalen. Elen används till att ladda batteriet. Tack vare detta intelligenta energistyrningssystem avlastas generatorn eftersom den inte behöver arbeta konstant. Resultatet är lägre bränsleförbrukning och högre prestanda – helt i linje med BMW EfficientDynamics.

 • Den angivna bränsleförbrukningen och utsläppsvärdena utgår från EU-förordning (EG) 715/2007 i den version som gällde vid tidpunkten för typgodkännande. Värdena avser ett typfordon med grundläggande konfiguration och det visade intervallet tar hänsyn till storleken på hjul, däck och extrautrustning.

  * Värdena är enligt WLTP-körcykeln. Från första september 2018 har WLTP helt ersatt körcykeln NEDC. På grund av mer realistiska testförhållande är under WLTP, uppmätt bränsleförbrukning, energiförbrukning och koldioxidvärde ofta högre och verklig räckvidd i många fall lägre än med uppmätt NEDC-värde. Under år 2019 är NEDC-värdena legalt bindande.

  ** Uppgifter om förbrukning och koldioxidvärden uppfyller kraven för mätning enligt den nya WLTP-körcykeln och har räknats om till EU-körcykeln (NEDC) för att underlätta jämförelser. Andra värden kan gälla vid beräkning av skatt och övriga fordonsavgifter. Du kan beräkna din fordonsskatt på: www.bilsvar.se

  Mer information om WLTP-körcykeln finns på www.bmw.se/wltp.

  Värdena avser basmodell med standardväxellåda; värden i [ ] gäller för modell med extrautrustningens växellåda.

  Modellerna på bilderna kan ha extrautrustning och tillbehör som inte ingår i standardutrustningen för den svenska marknaden. Information om vilka modeller och utrustningsalternativ som erbjuds i Sverige framgår av texten. Kontakta din BMW-återförsäljare för mer information. Med förbehåll för ändringar i konstruktion och utrustning samt skrivfel och andra felaktigheter.