Bonusbilar från BMW.

MER KRAFT OCH LÄGRE
FÖRBRUKNING.

Bonusbilar från BMW.

MER KRAFT OCH LÄGRE
FÖRBRUKNING.

Bonusbilar från BMW.

Mer kraft och lägre<br>förbrukning.Bonusbilar från BMW.

Regeringen och riksdagen har beslutat om ett bonus malus-system för nya personbilar klass I och II (husbilar), lätta bussar och lätta lastbilar. Ändringen träder i kraft den 1 juli 2018 och berör endast nya fordon som tas i bruk från och med det datumet.
 

Syftet är att öka andelen miljöanpassade fordon och bidra till att uppnå målet om en fossilfri fordonsflotta. Systemet innebär att miljöanpassade fordon med relativt låga utsläpp av koldioxid premieras med en bonus, medan fordon med relativt höga utsläpp av koldioxid belastas med högre skatt. Bonus malus-systemet kan därmed komplettera de mer generellt verkande drivmedelsskatterna och bidra till att minska transportsektorns oljeberoende och klimatpåverkan. Utsläppen från nya bilar förväntas minska i en snabbare takt än tidigare, vilket även indirekt har positiva effekter på utsläppen av luftföroreningar.

Read more

BONUS MALUS I KORTHET.

 • 01 Gäller endast nya personbilar klass I och II
 • 02 Gäller inte bilar tagna i trafik innan den 1 juli 2018
 • 03 Bonus - till bilar med utsläpp upp till 60 g CO2/km
 • 04 Malus - förhöjd fordonsskatt för bilar med höga utsläpp
 • 05 35 % bonus för juridiska personer*

*En bonus till ett företag får uppgå till högst det belopp som motsvarar 35 procent av prisskillnaden mellan bilens nypris och nypriset för närmast jämförbara bil, om bilens nypris är högre än nypriset för den närmast jämförbara bilen.

Read more

BONUS MALUS I DETALJ.

Källa: Aftonbladet och Transportstyrelsen.

Read more
 • Vilka fordon omfattas?

  Det är endast nya personbilar klass I och II, lätta bussar och lätta lastbilar som berörs av bonus malus. Fordonsskatten förblir oförändrad för de bilar som rullar på vägarna redan i dag. Med nya menas fordon som blir skattepliktiga (tas i trafik) för första gången den 1 juli 2018 eller senare. (Fordonet får inte ha varit påställt tidigare, vare sig i Sverige eller utomlands.)

 • Hur fungerar bonusen?
  • Bilar med koldioxidutsläpp mellan 0 och 60 g/km får bonus. Bonusen blir max 60 000 kr för bilar med nollutsläpp för privatpersoner eller maximalt 35% av prisskillnaden mot jämförbar modell för juridiska personer. Bonusen minskar därefter linjärt för varje gram koldioxid bilen släpper ut ner till 10 000 kronor. Gasbilar får en fast bonus på 10 000 kronor.
  • Bonusen får max utgöra 25 procent av bilens pris.
  • Fem års skattebefrielse för miljöbilar slopas.
  • Bonusen betalas ut först efter sex månader.
  • Bonusen ersätter supermiljöbilspremien.
 • Hur fungerar malusen?
  • Den höjda fordonsskatten gäller i tre år och påverkar bilar som släpper ut 95 g koldioxid per kilometer eller mer.
  • För bilar med utsläpp i spannet 95–140 g/km är beloppet 82 kr/ över 95. För bilar med utsläpp över 140 g/km är beloppet 107 kr/g över 140.
  • Grundbeloppet för alla bilar är 360 kr.
  • Dieselbilar får ett miljötillägg på 250 kr.
  • Bränslefaktorn för dieselbilar ersätts med ett bränsletillägg på ca 13,52 multiplicerat med antalet gram koldioxidutsläpp per kilometer.
  • E85- och gasfordon får oförändrad skatt.
  • Från år 4 och därefter är koldioxidbeloppet 22 kr/g som fordonet släpper ut per kilometer utöver 111 g (samma regler som idag).
 • Hur mäts utsläppen?
  • EU:s nuvarande testkörcykel, NEDC, som ligger till grund för bilarnas utsläppsvärden, håller på att ersättas av en ny metod kallad WLTP. Den ska bättre återspegla bilarnas utsläpp vid verklig körning. Högst sannolikt kommer utsläppsvärdena att bli högre när WLTP-metoden används.
  • Om båda värdena förekommer ska det högre värdet ligga till grund för fordonsbeskattningen.
  • På grund av osäkerhet kring hur WLTP kommer att påverka bilarnas utsläppsvärden kommer NEDC att tillämpas under en övergångsperiod fram till den 1 januari 2020.
 • Generella förändringar

   

  Den femåriga fordonsskattebefrielsen för miljöbilar tas bort. De fordon som idag har en femårig skattebefrielse påverkas inte. Men inga nya bilar kommer att få skattebefrielsen efter att bonus malus har trätt i kraft.

  Supermiljöbilspremien ersätts av en bonus för så kallade klimatbonusbilar med låga utsläpp.

  För bensin- och dieseldrivna fordon med fordonsår 2018 eller senare tas en förhöjd fordonsskatt – malus – ut under de tre första åren från det att fordonet blir skattepliktigt (tas i trafik) för första gången den 1 juli 2018 eller senare.

  Bränslefaktorn ersätts med ett bränsletillägg. Bränsletillägget beräknas genom att det totala antalet gram koldioxid, som fordonet vid blandad körning släpper ut per kilometer, multipliceras med värdet 13,52.
   

MODELLER MED BONUS.

Här är tre modeller som ger dig bonus efter den 1 juli.

Read more
BMW i3

BMW i3.

Vid köp av en BMW i3 eller i3s kan du få upp till 60 000 kronor i bonus, både som privatperson och företag.


Detta är beroende av om du köper bilen privat eller som juridisk person, samt om du väljer den helt utsläppsfria varianten av BMW i3/i3s eller om du väljer till Range Extender (REX), en bensinmotor som laddar batteriet.

 

Just nu ingår dessutom extra utrustning i form av Comfort Edition när du väljer en BMW i3.

Read more
BMW 225xe

BMW 225xe.

Köp av en BMW 225xe ger 16.667 kr i bonus.

Read more
BMW 530e

BMW 530e.

Köp av en BMW 530e ger 20.833 kr i bonus.

Read more