BMW M & MOTORSPORT.

BMW M & MOTORSPORT.

BMW M & Motorsport.

BMW M LAPTIMER: KÖRGLÄDJE KAN MÄTAS I TIONDELAR OCH M/S².

BMW M Laptimer är en app som analyserar kördata på tävlingsbanan inklusive automatisk uträkning av varvtiderna. Utifrån exakta sensordata för din BMW anlyserar appen mätvärden för exempelvis styrvinkel, gaspedal och de g-krafter som uppkommer. Därefter bedömer appen din körstil för att du ska kunna förbättra precisionen och skickligheten, och få ännu bättre varvtider De sparade resultaten kan du sedan dela på Facebook och Twitter eller skicka med e-post – för delad körglädje är dubbel körglädje.

 • De viktigaste fördelarna
  • Utvärdering av upp till 11 mätvärden
  • Exakt anlys av körstilen
  • Beräkning av varvtider med GPS
  • Spara och dela mätresultaten

BMW M POWER METER: PRESTANDABEVIS MED HÖG GLÄDJEFAKTOR.

Glädje går att mäta. Med appen BMW M Power Meter registrerar din iPhone, iPod Touch eller Apple Watch dina prestandadata när du kör. Vilken är din snabbaste tid från 0 till 100 km/h? Hur snabbt tog du senaste kurvan eller hur hög var accelerationen? De senaste tiderna sparas alltid, så att du kan dela och jämföra med vännernas tider och bilar.

 • De viktigaste fördelarna
  • Översikt över förarens resutat
  • Jämförelse med vännernas tider och data
  • Olika lägen: kontinuerlig mätning, acceleration till viss hastighet eller på en viss sträcka