SMARTA HEM.

SMARTA HEM.

SMARTA HEM.

SMARTTHINGS MOBILE.

Med appen SmartThings Mobile kan du sköta det separata tillbehöret SmartThings Hub, som är kopplad till diverse enheter för övervakning av ditt hem. Oavsett var du är kan du sätta på eller stänga av larmsystemet, tända eller dimra belysningen, ställa in rörelsedetektorer och övervaka hela huset med alla enheter i nätverket. Kontrollera rum för rum, enhet för enhet och gör de individuella inställningar som behövs. En smart lösning för alla dem som åkt hemifrån och är osäkra på om de verkligen kommit ihåg allt.

  • De viktigaste fördelarna
    • Alla rum och enheter kan konfigureras separat
    • Fjärrstyrning av viktiga funktioner i huset
    • Hög bekvämlighet