BMW eMobility BMW Hållbarhet Miljöskydd Klimatskydd

BMW OCH HÅLLBARHET.

Med cirkulär ekonomi i fokus.

BMW OCH HÅLLBARHET.Med cirkulär ekonomi i fokus.

Med en konsekvent hållbarhetsstrategi sätter vi ny standard inom bilbranschen.

För oss är körglädje så mycket mer än mobilitet. Hållbarhet är en viktig fråga som vi inte är villiga att kompromissa med. Tvärtom: Vi har en ny, konsekvent framtidsstrategi som inte bara omfattar sådant som vi har en direkt inverkan på, utan tar begreppet hållbarhet till en helt ny nivå.

De senaste åren och årtiondena har vi satt viktiga standarder för våra bilars miljöprestanda – allt från resursanvändning till energiförbrukning och andel återvunnet material. Under de kommande åren kommer vi kontinuerligt att utöka vår omfattande elektrifieringsstrategi, och 2023 kommer vi att erbjuda 25 elektrifierade modeller.

För att uppnå målet för klimatneutralitet och utsläppsfri mobilitet krävs emellertid flera olika typer av elektrisk drivteknik. Av den anledningen, och för att kunna tillgodose kundernas behov på ett ännu mer flexibelt sätt, kommer vi att fortsätta vår satsning på att utveckla vätgasbaserade bränsleceller i en teknikneutral strategi. Redan på bilmässan IAA 2019 presenterade vi BMW i Hydrogen NEXT. Som nästa steg kommer vi år 2022 att lansera denna modell i en liten serie. Vi rör oss ständigt steg för steg mot en miljövänlig och utsläppsfri framtid.

Läs mer
VI GÖR INTE HÅLLBARHET PÅ BMW. VI GÖR BMW HÅLLBART.
Oliver Zipse – styrelseordförande för BMW AG
BMW och hållbarhet - strategi

STRATEGI FÖR VÄRDEKEDJAN.

Vi har ett helhetstänk i vårt hållbarhetsarbete. Det börjar redan vid utvecklingen och produktionen av våra bilar. Målet är en hållbar värdekedja, där vi tillgodoser våra egna behov med hjälp av återvunnet material och förnybara råvaror – inklusive energiförsörjning. Vi är inte riktigt där än, men har redan kommit en bra bit på vägen. Såväl resurshantering som minskade koldioxidutsläpp spelar en central roll för vår affärsmodell. Den allt större andelen elektrifierade modeller och den energi- och resursintensiva tillverkningen av högvoltsbatterier till dessa bilar gör att vi måste vidta omfattande åtgärder för att minska koldioxidutsläppen genom hela värdekedjan. Därför kommer koldioxidavtrycket att vara ett av våra kriterier i valet av leverantörer, vilket gör oss till den första biltillverkaren med konkreta koldioxidmål för leveranskedjan. I annat fall skulle den ökade elektrifieringen leda till en stor ökning av koldioxidutsläpp i leveranskedjan. Vi banar väg för förändringen och har satt upp målet att minska koldioxidutsläppen i leveranskedjan med 20 % från 2019 till 2030.

Läs mer
BMW hållbarhet - koldioxidutsläpp

PRODUKTION MED LÄGRE KOLDIOXIDUTSLÄPP.

Genom att underteckna den internationella deklarationen om renare produktion (FN:s miljöprogram) 2001 åtog vi oss att hålla miljöpåverkan och resursförbrukningen i vår globala produktion så låg som möjligt. Våra anläggningar och fabriker är redan idag bra exempel på hur resurseffektivitet kan bidra till lägre koldioxidutsläpp. Vi nöjer oss inte med att bara vara en del av en hållbar framtid utan vill driva utvecklingen mot den. Inför 2030 sätter vi därför upp de högsta målen i branschen. För att kontrollera och analysera våra omfattande åtgärder har vi på samtliga produktionsfabriker infört miljöledningssystem som ständigt vidareutvecklas och optimeras. 

Utöver den kontinuerliga användningen och utvecklingen av förnybara energikällor och råvaror i vår produktion gör vi också viktiga framsteg inom området återvinning. I dag återvinns och återanvänds 99 % av det avfall som genereras i vår globala interna produktion av 2,5 miljoner bilar per år. Och vi arbetar ständigt för att förbättra denna siffra ytterligare.

Läs mer

ANVÄNDNING AV HÅLLBARA MATERIAL.

BMW eMobility BMW Hållbarhet FSC-certifierat trä

FSC-certifierat trä.

Vi har ett nära samarbete med FSC (Forest Stewardship Council) och arbetar aktivt för att uppfylla de stränga kraven för ett ansvarsfullt och hållbart skogsbruk. Interiörlisten på instrumentbrädan i BMW i3 består till exempel av FSC-certifierat eukalyptusträ.
BMW eMobility BMW Hållbarhet Kenaf

Kenaf.

Kenaf ingår i familjen malvaväxter, och dess fibrer är ett både kostnadseffektivt och mångsidigt alternativ. Kupén i BMW i3 utgörs till 30 % av kenaf, vilket sätter standarden för hållbar resursanvändning inom biltillverkning.
BMW eMobility BMW Hållbarhet Naturgummi

Naturgummi.

Naturgummi är ett material som används vid däcktillverkning och som vi tar ansvar för – precis som alla andra material i våra bilar. Tillsammans med företrädare från offentliga institutioner och naturgummibranschen startade vi 2019 organisationen GPSNR (Global Platform for Sustainable Natural Rubber). Målet är att säkerställa spårbarhet och hållbarhet genom hela värdekedjan för naturgummi.
BMW eMobility BMW Hållbarhet Aluminium

Aluminium.

Vid sidan av stål är aluminium den viktigaste resursen i vår produktion. Lika viktigt är det med hög resurs- och energieffektivitet i hela värdekedjan. Som grundande medlem i ASI (Aluminium Stewardship Initiative) har vi ett aktivt engagemang, till exempel genom ett certifieringsprogram som säkerställer att råvaruleverantörerna tillämpar hållbara standarder. Dessutom använder vi redan i dag upp till 50 % sekundäraluminium i utvalda komponenter.

ECONYL.

BMW hållbarhet - Econyl.

Återvinning av råmaterial är en viktig faktor när det gäller vår helhetsstrategi för hållbarhet. Ett bra exempel på att värdet av det återvunna materialet motsvarar vårt premiumanspråk är användningen av econyl. Econyl är ett garn som framställs av återvunnen nylon och används vid tillverkning av exempelvis mattor. Hos oss används det i golvbeklädnader och golvmattor till BMW iX.

 

ÅTERVINNING – EN AVGÖRANDE FAKTOR.

BMW eMobility BMW Hållbarhet Miljövänlig produktion Återvinning

På vägen mot en hållbar, resurseffektiv och framtidsorienterad produktion är materialåtervinning en viktig faktor som vi använder som hävstång. Vid sidan av den intelligenta planeringen av våra produkter är återvinning och återanvändning av material dessutom väletablerade inslag i vår värdekedja. Redan nu kan vi återvinna 99 % av allt avfall som genereras i vår globala interna produktion.

HÅLLBARHET I BMW i3.

BMW eMobility BMW Hållbarhet Miljövänlig produktion Återvinning BMW i3

Med BMW i3 har vi skapat en bil som med en återvinningsgrad på 95 % är ett bra exempel på vår strategi. Kupén består till 30 % av kenaf, ett förnybart material som utvinns från familjen malvaväxter. Vid tillverkning av bilens textilmaterial använder vi ett speciellt och innovativt garn som framställs av granulat från återvunna PET-flaskor. Dessutom får bilbatterierna ett ”andra liv” i stationära lagringssystem som används till ren energiförsörjning av våra produktionsanläggningar.

ÅTERVUNNET MATERIAL.

BMW eMobility BMW Hållbarhet Miljövänlig produktion Återvinning Återvunnet material

Om det är tekniskt, ekologiskt och ekonomiskt meningsfullt och genomförbart, använder vi återvunnet material och hållbara råvaror. Vi vill dessutom öka andelen avsevärt fram till 2030 – med faktorn 4–6 respektive 2–5 för våra två viktigaste resurser aluminium och stål. Redan i dag använder vi omkring 25 % återvunnet stål, upp till 50 % återvunnet aluminium och upp till 20 % återvunnen termoplast i vissa komponenter. Vi tillämpar Life Cycle Engineering för effektiv återvinning, eftersom användning av återvunnet material ger ett avsevärt lägre koldioxidavtryck.

ÅTERVINNING AV VÅRA GAMLA BILAR.

BMW eMobility BMW Hållbarhet Miljövänlig produktion Återvinning Uttjänta bilar

Även när en BMW har nått slutet av sin livscykel utgör den en viktig del av värdekedjan. Vi ser nämligen inte kasserade BMW-bilar och deras material som skrot, utan som viktiga källor för sekundärt råmaterial. Därför har vi tillsammans med våra återförsäljare organiserat insamling av uttjänta bilar och erbjuder miljövänlig återvinning på över 3 000 anläggningar världen över. Vi vill i synnerhet säkerställa att våra elbilar återvinns på ett transparent sätt. När det gäller elbilar kan man på lång sikt inte förlita sig enbart på primärmaterial, vilket innebär att det underliggande resursflödet måste förändras. Därför kan våra kunder till exempel lämna in sina bilar på RDZ (Recycling und Demontage Zentrum) i München. Förutom att ta emot uttjänta bilar arbetar vi här kontinuerligt med nya koncept och åtgärder för att vidareutveckla våra återvinningsprocesser.

BMW hållbarhet - Design for recycling

DESIGN FOR RECYCLING.

BMW:s Design for Recycling-ingenjörer sätter standarden för återvinningen och skrotningen av uttjänta fordon genom att sätta tonvikten på effektivitet och hållbarhet. Återvinning är därmed en integrerad del av produktutvecklingsprocessen. På så vis kan man redan tidigt i processen ta hänsyn till faktorer som har relevans för återvinning, som komponentdesign, materialval och fogningsmetoder.
Målsättningen är att främja en ökad användning av återvunna, kvalitetstestade andrahandsmaterial i nya bilar. Detta banar väg för ett slutet materialkretslopp.

Läs mer
BMW hållbarhet - BMW eDrive zone

MED FOKUS PÅ HÅLLBARHET: BMW eDRIVE ZONE.

Vårt mål är att alltid ge 100 % – framför allt när det gäller hållbar körglädje. För att lyckas med detta försöker vi hela tiden hitta nya möjligheter inom bilindustrin som både gynnar oss och våra kunder.

 

Men vi nöjer oss inte med det: Med BMW eDrive Zone bidrar vi till ett successivt införande av noll- och lågutsläppsområden i europeiska städer och storstadsområden. BMW eDrive Zone är en digital tjänst för BMW

laddhybrider som automatiskt identifierar dessa miljözoner och agerar därefter. När du kör in i området ställer bilen automatiskt om till elektrisk körning och kör utsläppsfritt genom zonen. Med lojalitetsprogrammet BMW Points kan du även få en bonus i dessa zoner. Du tjänar poäng för varje elektrisk kilometer du kör och i miljözoner får du dubbla poäng. Dessa kan du sedan lösa in och använda i BMW Charging.

Läs mer

HÅLLBARHET SOM RÄKNAS.

Vi vill inte bara berätta om vårt hållbarhetsarbete, det viktiga är att du förstår. Därför har vi samlat alla nyheter, projekt och fakta om hållbarhet på ett och samma ställe.

Vägen mot hållbarhet.

Nyfiken på hur vi arbetar med hållbarhet? Läs 17 intressanta fakta om vårt hållbarhetsarbete och lär dig mer om hur vi tänker kring ämnet.
Läs mer

Hur bygger BMW hållbarare bilar?

Och vad har plantering av jordnötter med det att göra? Läs här om våra mål för att skapa hållbarare bilar och en hållbarare utveckling.
Läs mer

Bevisat: Laddhybrid renare än diesel.

Vi testade en laddhybrid mot en dieselbil och fick fram vilken som är mest miljövänlig. Läs allt om testet och varför laddhybriden stod som vinnare.
Läs mer
Batteritillverkning

Finns en hållbar batteritillverkning?

Går det att tillverka batterier till laddbara bilar och samtidigt värna om hållbarhet och arbetsvillkor? Ja, det går.
Läs mer
BMW hållbarhet - Energieffektivitet

ENERGIEFFEKTIVITET.

Vi har en direkt påverkan på koldioxidutsläppen från våra egna fabriker och anläggningar och är redan ett riktmärke vad gäller resurseffektivitet. Målet är att sänka koldioxidutsläppen från vår verksamhet med 80 % fram till år 2030. Sedan 2020 köper vi in all extern el från förnybara källor. Från och med 2021 kommer våra fabriker och anläggningar dessutom att vara helt klimatneutrala, i och med att vi sänker hela vår energiförbrukning och enbart använder förnybar energi som vi till största delen producerar själva. Vi gör också ständiga satsningar på att optimera vår energieffektivitet och testar oss fram till de bästa metoderna – till exempel användning av vätgas, biogas, biomassa eller geotermisk energi. På vissa fabriker kan lösningen till exempel vara grön vätgas, vars effektivitet inom värmeproduktion vi just nu håller på att utvärdera i ett pilotprojekt. Samtidigt optimerar vi energieffektiviteten i vår produktion: vi minskar uppvärmningsbehovet genom att återanvända mer spillvärme från processerna och säkerställer värmekretsar. Genom att använda digitala verktyg som Data Analytics sänker vi elförbrukningen med hjälp av intelligenta kontrollsystem och minimerar därmed samtidigt mängden spill.

Läs mer

HÅLLBARHET I PRAKTIKEN PÅ VÅRA PRODUKTIONSFABRIKER.

BMW eMobility BMW Hållbarhet Miljövänlig produktion Leipzig-fabriken

BMW Group Leipzig-fabriken.

Här går effektiviteten nästan att ta på. Fabriken i Leipzig är en av världens mest moderna och hållbara produktionsfabriker för bilar. Sedan 2013 tillverkas här eldrivna bilar och lätta karosser av CFK. Som första bilfabrik i Tyskland drivs anläggningen till stor del av el från fyra egna vindkraftverk. Med den innovativa batterifarmen på omkring 700 BMW i3 högvoltsbatterier vidtar vi nu flera åtgärder för att uppnå en resurs- och energieffektiv produktion: Vi arbetar kontinuerligt med att öka batteriernas livslängd. Dessutom lagrar batterifarmen överskottsenergi från vindturbinerna, som kan användas i perioder av elbrist. Därmed bidrar vi till ökad stabilitet i de allmänna elnäten.

BMW eMobility BMW Hållbarhet Miljövänlig produktion Dingolfing-fabriken

BMW Group Dingolfing-fabriken.

Ledande position tack vare radikala åtgärder: Som vår största bilfabrik i Europa har Dingolfing de senaste tio åren minskat både sin resursförbrukning och sina utsläpp med en tredjedel genom att införa innovativ produktionsteknik. Den nya energicentralen för högeffektiv el- och värmeproduktion med hjälp av kraftvärme är en milstolpe när det gäller att minska energiförbrukningen. Här omvandlas gas till el, varvid värmen som alstras används som energikälla. Tack vare kraftvärmepannorna och en av Tyskland största solcellsanläggningar producerar fabriken i dag nästan hälften av sitt eget elbehov. Resten utgörs uteslutande av hållbar el från externa energileverantörer. I koncernens hållbarhetsstrategi ställs höga krav på avfallshantering. Även här ligger Dingolfing-fabriken i topp med en återvinningsgrad på 99,8 %, tack vare effektiva åtgärder som det innovativa pressverket.

BMW eMobility BMW Hållbarhet Miljövänlig produktion Shenyang-fabriken

BMW Group Shenyang-fabriken.

Mer innovation, mindre utsläpp. I våra produktionsfabriker i Europa och Brasilien köper vi redan in all el från förnybara källor och 2018 startade vi vår hittills största solcellsanläggning på fabriken i Shenyang med en toppkapacitet på 15,1 megawatt.

BMW hållbarhet - BMW eDrive zone

ANSVAR ÄR VÅR DRIVKRAFT.

Med projekt som ”Cobalt For Development” integrerar vi vår hållbarhetsstrategi steg för steg i vår omgivning och därmed i alla delar av vår värdekedja. Med hjälp av riktlinjer, stöd och incitament säkerställer vi att våra partners i leveranskedjan ständigt lever upp till våra höga sociala och miljömässiga standarder.

Läs mer

VÅRA HÖGVOLTSBATTERIER: EN FRAMGÅNGSSAGA.

BMW eMobility BMW Hållbarhet Batteri

Återanvändning av battericeller.

Batterier får nytt liv: Vi tar emot alla begagnade BMW-högvoltsbatterier över hela världen – även där vi inte har en rättslig skyldighet att göra det. Våra bilbatterier får ett ”andra liv” i stationära lagringssystem som vi successivt inför på våra fabriker. Vi integrerar förnybar energi i elnätet, ökar nätstabiliteten och minskar energikostnaderna för konsumenterna. Därmed närmar vi oss målet med en helt koldioxidfri produktion. Det bästa exemplet på detta är vår fabrik i Leipzig med en batterifarm på omkring 700 BMW i3-batterier. Som buffert för förnybar energi bidrar de till att lagra överskott på vindkraft som sedan återförs till elnätet. Dessutom blir energikostnaderna för produktionen lägre.

BMW eMobility BMW Hållbarhet Batteri Återvinning

Återanvändning av batterier.

För batterier som inte längre kan användas i stationära lagringssystem har vi en stadigt ökande återvinningsgrad. Det ger upphov till återvunnet material av hög kvalitet för nyproduktion av våra litiumjonbatterier. I samarbete med det tyska återvinningsbolaget Duesenfeld har vi utvecklat en metod för att uppnå en återvinningsgrad på 96 % av bland annat grafit och elektrolyt. Det enda som blir kvar efteråt är termoplast fuktad med elektrolyt.

BMW eMobility BMW Hållbarhet Batteri Leverantör

Resurseffektivitet hos våra leverantörer.

Framtidsorienterade hela vägen: Som pionjär inom området hållbarhet väger vårt ord tungt även bland våra leverantörer – och det tar vi vara på. Vi har avtalat med våra battericellstillvekare att de enbart får använda hållbar energi för produktionen av femte generationens battericeller. Detta kommer spara cirka 10 miljoner ton koldioxid fram till 2030, vilket är jämförbart med mängden koldioxid en miljonstad som München släpper ut per år. Genom att delta i CDP (Carbon Disclosure Project) hjälper vi våra leverantörer att vidta åtgärder för att minska koldioxidutsläppen och öka andelen förnybara energikällor.

ETT EXEMPEL FRÅN BMW iX: MINSKAT KLIMATAVTRYCK.

BMW iX i20 2021 eldriven SUV interiör hållbarhet

Tack vare ett omfattande hållbarhetskoncept har BMW iX 45 % lägre koldioxidutsläpp än en liknande SUV med dieselmotor sett till hela sin livslängd. Det tack vare att endast förnybara energikällor har använts under tillverkningen samt att naturskonande- och återvunnet material har använts i kupén. Exempel på det är den naturligt olivbladsnarvade läderklädseln Castanea eller golvmattorna som består helt av Econyl.

BMW hållbarhet

FÅ ELEKTRISKA NYHETER FRÅN BMW.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få tips, nyheter och artiklar om allt som händer inom elektrifiering.

Läs mer
BMW Group hållbarhet

Jag vill veta mer om BMW:s hållbarhets- arbete.

BMW räckvid

Jag vill veta mer om räckvidd.

BMW eMobility BMW Charging

Jag vill veta mer om laddning.