Hållbar batteritillverkning.

KAN BATTERIER TILL ELBILAR TILLVERKAS PÅ ETT MER HÅLLBART SÄTT?

Kan batterier till elbilar tillverkas på ett mer hållbart sätt?

TILLVERKNING AV BATTERIER.

Bilbranschen är mitt uppe i ett historiskt teknikskifte där bensin- och dieselbilar ersätts med laddbara bilar, men debatten kvarstår: Går det att tillverka batterier till elbilar och laddhybrider på ett hållbart sätt?

 

I en rapport från 2016 pekar Amnesty till exempel på arbetsförhållanden i koboltgruvor i Kongo. Där riskerar tusentals arbetare livet i egengrävda tunnlar. Vissa av dem är barn.

 

Mindre kobolt och vettiga arbetsvillkor.

Men det finns exempel på att det går att bygga batterier som lever upp till både höga miljökrav och moderna arbetsvillkor:
 

  • För att vara säker på att råvaran kommer från gruvor med bra arbetsvillkor köper t.ex. vi på egen hand kobolt och lämnar direkt över till vår battericellsproducent. I dag har vi reducerat andelen kobolt i batterierna med två tredjedelar.
  • För tre år sedan anslöt vi oss också till Responsible Cobalt Initiative, vars mål är att ta fram metoder som garanterar att barn- och slavarbete inte förekommer.

 

Råvaror från Australien och Marocko.

I samband med den femte generationens elbilar, som kommer ut på marknaden i år och nästa år, kommer samtliga av våra modeller enbart använda råvaror från Australien och Marocko.

 

För att nå målet och fortsätta vara den drivande aktören är teknikutvecklingen en avgörande faktor, därför har vi bland annat öppnat Battery Cell Competence Centre i tyska München, en investering på cirka två miljarder kronor. Där pågår ett forsknings- och detektivarbete i syfte att utveckla nya battericeller och prototyper som ska lägga grunden för framtidens batterier.

 

Vårt engagemang för milljön ska även vara närvarande där produktionen sker, bland annat lagras el i gamla bilbatterier i vår fabrik i Leipzig och på taket finns bikupor våra anställda tar hand om.

 

Samarbete med svensk batteritillverkare.

Omställningen till el kräver samarbete med andra aktörer. Därför har BMW investerat 650 miljoner kronor i Northvolt, företaget som bygger en fabrik i Skellefteå för tillverkning av litiumjonbatterier för elbilar. Fabriken ska kunna producera 200 000 ton batterier per år. BMW räknar med leveranser runt år 2023.

 

Emma Nehrenheim, miljö och hållbarhetschef på Northvolt, berättar att deras produktionsmodell är unik i den meningen att bolaget har tagit in fler produktionssteg under ett och samma tak.

 

– Det betyder att vi, till skillnad från traditionella batteritillverkare, kommer att tillverka vårt eget aktiva material och därmed köpa metaller direkt från gruvan i stället för att gå via mellanhänder. Det gör att vi kommer att ha bra spårbarhet och kan säkerställa att våra metaller tas fram på ett etiskt hållbart sätt, säger hon.

Läs mer
Bikupor på taket och lagring av el i gamla bilbatterier.
BMWs fabrik i Leipzig.

TILLVERKNING AV BATTERIER.

Bilbranschen är mitt uppe i ett historiskt teknikskifte, där bensin- och dieselbilar ersätts med laddbara bilar. Till stor del är detta bra, eftersom det kan bidra till att minska de fossila utsläppen. Men vi behöver även ställa höga krav när det gäller framställning av elbilsbatterierna.  

 

För att vara säker på att råvaran kommer från gruvor med anständiga arbetsvillkor, hanterar BMW Group alla inköp av kobolt själva och distribuerar sedan den till underleverantören för vår batteriproduktion. Vi har även reducerat andelen kobolt i batterierna med 2/3.

BMW Group är också sedan flera år tillbaka medlem i Responsible Cobalt Initiative, vars mål är att bevaka sociala och miljömässiga förhållande och bland annat vara en garant för att barn- och slavarbete inte förekommer.

Läs mer

Råvaror från Australien och Marocko.

I samband med att den femte generationens elbilar nu lanseras kommer BMW Group enbart använda råvaror från Australien och Marocko i sin produktion. Teknikutveckling är en avgörande faktor och därför har BMW Group öppnat Battery Cell Centre i hemstaden München, en investering på ca två miljarder kronor. Här bedrivs forsknings- och utvecklingsarbete i syfte att utveckla nya battericeller och prototyper som ska lägga grunden till framtidens batterier.

Läs mer

Samarbete med svensk batteritillverkare.

Omställningen till el kräver samarbete mellan olika aktörer. Därför har BMW Group investerat 650 miljoner kronor i svenska Northvolt. Företagets fabrik som byggs i Skellefteå ska tillverka litiumjonbatterier för elbilar. Fabriken ska kunna producera 200 000 ton batterier per år. BMW Group räknar med leveranser runt år 2023.

 

Emma Nehrenheim, miljö- och hållbarhetschef på Northvolt, bekräftar att deras produktionsmodell är unik i den mening att bolaget har tagit in flera produktionssteg under ett och samma tag.

 

"Det betyder att vi, till skillnad från traditionella batteritillverkare, kommer att tillverka vårt eget aktiva material och därmed köpa metaller direkt från gruvan istället för att gå via mellanhänder. Det gör att vi kommer att ha bra spårbarhet och kan säkerställa att våra metaller tas fram på ett etiskt hållbart sätt", säger hon.  

Läs mer
Bikupor på taket och lagring av el i gamla bilbatterier.
BMWs fabrik i Leipzig.
Fakta om kobolt.

FAKTA: KOBOLT.

 
  • Litiumjonbatterier innehåller kobolt, ett hårt, silvergrått, magnetiskt, metalliskt grundämne med den kemiska beteckningen Co.
  • Många av dagens elektrifierade elbilar använder litiumjon-batterier. Tekniken finns också i många andra eldrivna produkter, som till exempel vissa mobiltelefoner och elverktyg.
  • Kobolt är en omstridd mineral som på vissa håll bryts under tvivelaktiga former, det mesta kommer från Kongo-Kinshasa. Majoriteten av kobolt kommer från större gruvor, där man använder moderna maskiner och vuxen arbetskraft. En utmaning är att den “smutsiga” kobolten blandas med den hållbara kobolten under produktionskedjan, vilket kan göra det svårt att spåra ursprunget.
Läs mer
BMW eDrive-Zoner och BMW Points

BMW eDRIVE-ZONER OCH BMW POINTS – KÖR LADDHYBRID OCH BELÖNAS.

Vi förklarar hur du får ut så mycket som möjligt av din laddhybrid med hjälp av BMW eDrive-zoner och BMW points.
eAcademy

eACADEMY.

Vill du veta mer? Samla på dig fler matiga tips och nyheter om elbilar, laddhybrider och allt runt elektrifiering.