Laddhybrider renare än diesel.

LADDHYBRIDER ÄR MILJÖVÄNLIGARE
ÄN DIESEL.

Laddhybrider är miljövänligare <br> än diesel.

Är laddhybrider miljövänligare än diesel?

Laddhybrid eller dieselbil – vilken är bäst för miljön? Vi gjorde en studie med två BMW-bilar, en laddhybrid och en diesel, som sedan granskades och godkändes av det oberoende testservicebolaget TÜV Rheinland. 

 

Resultatet? Laddhybriden har 10 % mindre miljöpåverkan än dieselmodellen. Om du dessutom laddar laddhybriden med förnybar energi stiger siffran till hela 53 %. 

Läs mer
BMW 330e Sedan

Test av bilarnas livscykel – från produktion till återvinning.

Vi utgick från frågeställningen: Har en laddhybrid mindre miljöpåverkan än en dieselmodell om man ser till hela bilens livscykel – från produktion till återvinning? Två av våra bilar användes i testet:

 

  • Laddhybriden BMW 330e Sedan (2019 års modell).
  • BMW 320d (automatisk växellåda och fyrcylindrig dieselmotor).

I studien har alla delar i de båda bilarnas livscykel räknats in – från var materialet är tillverkat till att de återvunnits. Under testperioden har bilarna körts enligt ett genomsnittsmönster i 20 000 mil.

Läs mer
Beviset: Laddhybrider renare än diesel.

Resultatet: 53 % lägre miljöpåverkan för laddhybriden.

I diagrammet ovan ser du att laddhybriden har 10 % mindre miljöpåverkan än dieselmodellen. Men den stora miljövinningen uppstår för den som väljer att ladda sin bil enbart med förnybar energi, det vill säga energi som skapats av exempelvis sol, vind eller vatten (i Sverige är de överlägset viktigaste förnybara energikällorna bioenergi och vattenkraft). På det sättet blir miljöavtrycket för laddhybriden 53 % lägre än dieselmodellens.

 

Intressant också att se hur de båda modellerna påverkar miljön vid olika tidpunkter under sin livscykel.

Diagrammet nedan visar att en laddhybrid har större miljöpåverkan i produktionsfasen än dieselmodellen, cirka 22 % av totalen jämfört med 18 %. Anledningen är att laddhybriden består av komponenter som kräver större energiåtgång för att producera.

 

I laddningsfasen kräver hybriden större energiåtgång medan dieselbilen står för klart mest klimatpåverkan under själva körningen. I återvinningsprocessen är de båda alternativen jämförbara.

Läs mer
Laddhybrider renare än diesel - bilarnas livscykel.

Växande skillnad mellan modellerna.

Enligt en färsk studie från Bloomberg kommer de elektrifierade bilarnas utsläpp att minska i genomsnitt 3 till 10 % per år medan bensin- och dieselbilars utsläpp minskar med strax under 2 % per år. Med andra ord växer skillnaden mellan laddhybriden och dieselbilen vad gäller miljöpåverkan allt mer för varje år. 

Men det finns tillfällen när en dieselmodell kan vara ett smartare val än en laddhybrid. För exempelvis en person som kör längre sträckor och inte har möjlighet att ladda sin bil så kan en dieselbil, som tankas med klimatneutralt biodiesel, vara ett fördelaktigare val– både ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.

Läs mer

Batteriernas second life.

Den enskilt viktigaste faktorn för att hålla nere de laddbara bilarnas miljöpåverkan är att tillverka batterierna på ett klimatsmart sätt. BMW startade för två år sedan ett tekniskt konsortium tillsammans med svenska batterifabriken Northvolt och belgiska batteriutvecklaren Umicore. Målet är att tillsammans skapa en fullständigt hållbar miljökedja för battericeller – från produktion till återvinning.

I produktionsprocessen används enbart förnybara energier. När battericellernas livscykel i bilen är slut kan de användas i stationära lagringsenheter för energi. Cykeln avslutas med att cellerna återvinns och råvarorna återanvänds, berättar Stefan Juraschek, BMWs vice president för utvecklingen av elektriska fordon.

Läs mer
plug-in hybrid

LADDHYBRID – NÄR DU VILL KOMMA ÄNNU LÄNGRE.

Laddhybrider, även kallade Plug-in hybrider, drivs av två motorer: en el- och en förbränningsmotor. Det gör bilen perfekt anpassad för dig som kör kortare sträckor i vardagen men samtidigt vill kunna resa längre när det behövs. Batteriet kan laddas både under körning och via godkända laddstationer.
eAcademy

eACADEMY.

Vill du veta mer? Samla på dig fler matiga tips och nyheter om elbilar, laddhybrider och allt runt elektrifiering.