KONTAKTUPPGIFTER TILL FÖRETAG OCH DATASKYDDSOMBUD.

Om du har några frågor gällande vår behandling av dina personuppgifter ska du i första hand kontakta oss:

 

Läs mer

BMW Northern Europe AB.

Stephanie Ekvall
BMW Northern Europe AB
Vetenskapsvägen 10
Box 794
191 27 Sollentuna

Läs mer

BMW Financial Services Scandinavia AB.

BMW Financial Services Scandinavia AB
Vetenskapsvägen 10
Box 775
191 38 Sollentuna

Läs mer

BMW AG.

Werner Loechel
BMW AG
Petuelring 130
80788 München

Läs mer