Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

F90_Image_Videos

BMW M5 med M xDrive:
Bränsleförbrukning blandad körning (EU) l/100 km: 10,5
Koldioxidvärde blandad körning (EU) g/km: 241

Bränsleförbrukning och koldioxidvärde är beräknade enligt EU-körcykeln. De verkliga värdena för den aktuella bilen kan avvika. Bilarna på bilderna är extrautrustade.

Förbrukning och koldioxidvärden finns under rubriken Tekniska data för respektive bilmodell. Förbrukning och koldioxidvärden beror på den valda däckdimensionen.