Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

iperformance4

Bränsleförbrukning, elförbrukning och koldioxidvärden är beräknade enligt EU-körcykeln. De verkliga värdena för den individuella bilen kan avvika. Förbrukning och koldioxidvärden är baserade på EU-körcykeln.

Räckvidden beror på olika faktorer såsom körstil, vägbanans beskaffenhet, utomhustemperatur, uppvärmning/luftkonditionering och föruppvärmning/kupékylning.

Förbrukning och koldioxidvärden finns under rubriken Tekniska data för respektive bilmodell. Förbrukning och koldioxidvärden beror på den valda däckdimensionen.