Intelligent Energy Management.

ENERGIHANTERING.

Mer kraft. Mindre insats.

Varje BMW är som standard utrustad med BMW EfficientDynamics-teknologier som automatisk start/stopp-funktion, bromskraftåtervinning och elektrisk servostyrning Genom att tillhandahålla intelligent energistyrning möjliggör dessa teknologier hållbar mobilitet redan idag.

Energihantering.Mer kraft. Mindre insats.

Varje BMW är som standard utrustad med BMW EfficientDynamics-teknologier som automatisk start/stopp-funktion, bromskraftåtervinning och elektrisk servostyrning Genom att tillhandahålla intelligent energistyrning möjliggör dessa teknologier hållbar mobilitet redan idag.

Läs mer

FYRA FORMER AV KÖRGLÄDJE.

Driving Experience Control med ECO PRO-läge.

Oavsett om du är ute på långresa, kör i trögflytande bilköer eller i normal stadstrafik: Driving Experience Control garanterar dig omväxlande körglädje helt efter dina personliga preferenser. Du som förare kan välja mellan de fyra olika körlägena Comfort, Sport, Adaptive (i kombination med extrautrustning adaptivt chassi) och ECO PRO.

Läs mer

Ett körläge för varenda situation.

Alla nya BMW-bilar är utrustade med ett reglage för Driving Experience Control. Med det kan du välja mellan körlägena Comfort, Sport, Adaptive (i kombination med extrautrustning adaptivt chassi) och ECO PRO.

I standardläget Comfort är bilens chassikomponenter inställda för att ge en så bekväm körupplevelse som möjligt. För maximal effektivitet och komfort har detta körläge även en funktion som gör att bilen kan ”segla” på tomgång.

I lägena Sport och Sport+, som finns för M-modellerna, kalibreras bilens driv- och chassiinställningar för sportigare körning. Motorerna svarar snabbare på gaspådrag, Steptronic-växellådan växlar vid högre varvtal alternativt rekommenderar växelindikatorn manuell uppväxling vid högre varvtal. Hela bilen reagerar sportigare, hårdare och mer direkt.

Det interaktiva körläget Adaptive justerar det adaptiva chassit, styrningen och Steptronic-växellådan kontinuerligt. Adaptive-läget interagerar med navigationssystemet i realtid och anpassar inställningarna till körsituationen och vägförhållandena.

ECO PRO är det körläge hos Driving Experience Control som är mest bränsleeffektivt. ECO PRO-läget är en central del av BMW EfficientDynamics och omfattar intelligenta funktioner som gör att föraren kan sänka bränsleförbrukningen med upp till 25 procent.

Läs mer

Förbrukningsoptimerad drivning.

I ECO PRO-läget ändras karakteristiken för gaspedalen och Steptronic-växellådan. Responsen hos gaspedalen i ECO PRO är trögare, vilket innebär mindre insprutningsmängd i förhållande till gaspedalens vinkel. Samtidigt anpassas växlingspunkterna så att uppväxlingen sker vid ett lägre varvtal och nedväxlingarna minskar. Detta är åtgärder som gör körningen lugnare och dessutom sparar bränsle. Om föraren trampar ned gaspedalen helt finns ändå hela effekten till hands liksom nedväxlingar som ger högsta möjliga prestanda. 

Läs mer

Optimerad effektivitet för alla funktioner som rör komfort, ljus och klimatanläggning.

För att hålla nere förbrukningen har ECO PRO-läget en intelligent metod att reglera klimat- och komfortfunktionerna i kupén. Energiförbrukare som klimatanläggning och stolsvärme reduceras, men nästan utan avkall på passagerarnas komfort. Tillsammans med de andra ECO PRO-inställningarna kan bränsleförbrukningen på så vis minskas med upp till 25 procent.

Läs mer

Effektiv rullning, intelligent aktivering.

Beroende på hur sträckan ser ut bortom nästa krök kan hastighetsassistenten reglera hur ”seglings”-funktionen ska användas i god tid, vilket ger ännu lägre bränsleförbrukning. Systemet tar navigationssystemet och data från framförvarande fordon till hjälp för att utvärdera vägen och uppmanar föraren att släppa på gasen i rätt situation. Om föraren då släpper upp gaspedalen kopplas Steptronic-växellådan bort och gör att bilen fortsätter rulla på tomgång. Eftersom ”seglings”-funktionen gör att bilen bara drar så mycket bränsle som vid tomgång, går det med hastighetsassistentens hjälp spara så mycket som fem procent i förbrukningen.

 

Läs mer

Översikt över alla data som rör förbrukningen.

Förutom ECO PRO-lägets funktioner som hastighetsassistenten eller ändrad inställning av drivlinan får föraren tips och hjälp i form av meddelanden och grafisk information – allt för att kunna köra ännu bränslesnålare. Systemet visar då relevanta kördata som snittförbrukning, aktuell och historisk förbrukning, bonusräckvidd eller hur många kilometer du har utnyttjat ”seglings”-funktionen, tydligt och överskådligt på Control Display och på kombiinstrumentet. Det gör att föraren får direkt respons på vilken verkan de olika funktionerna får, vilket ger ökad motivation att köra förutseende och bränslesparande.

Läs mer

BROMSKRAFTSÅTERVINNING.

Du trampar på bromspedalen. Samtidigt genereras energi. Värdefull rörelseenergi som kan utnyttjas. Bromskraftåtervinning omvandlar rörelseenergin till elektrisk energi och använder sedan denna för att ladda batteriet istället för att låta den gå till spillo. Funktionen gör även att motorn inte behöver arbeta lika hårt för att ladda batteriet, vilket i sin tur minskar bränsleförbrukningen och utsläppen.

Mild-Hybrid-teknik

MILDHYBRIDTEKNIK

Mildhybridtekniken återvinner rörelseenergin vid inbromsningar och stöder förbränningsmotorn vid accelerationer. Det minskar bränsleförbrukningen och utsläppen samtidigt som du kan dra nytta av de dynamikhöjande fördelarna med tekniken. Mildhybridteknik gör till och med att Auto start/stopp-funktionen reagerar snabbare och smidigare.

ELEKTRISK SERVOSTYRNING.

Konventionella servostyrningssystem använder sig av hydraulik. Dessa system är aktiverade hela tiden – även när föraren inte rör ratten. Och det förbrukar energi. I ett elektriskt servostyrningssystem har hydrauliken istället ersatts med en elmotor som aktiveras först när föraren faktiskt vrider på ratten. Vid körning på raka vägar eller med en konstant styrvinkel i kurvor griper systemet inte in och det förbrukar därför ingen energi. Resultatet är sänkt bränsleförbrukning, samtidigt som den karakteristiska BMW-körupplevelsen bibehålls.

EXTRA RÄCKVIDD.

Det förbrukningsoptimerade ECO-PRO-läget säkerställer att parametrarna för gaspedalen och växellådan, liksom strategin för värmesystemet och klimatanläggningen anpassas på ett intelligent sätt. ECO-PRO ger dig tips på hur du kan förbättra din körstil, och indikatorn för extra räckvidd visar hur många extra kilometer du har fått genom att köra med optimerad förbrukning i ECO-PRO-läget.

ENERGIBESPARANDE TEKNOLOGIER FÖR EFFEKTIV KÖRGLÄDJE.

Olika situationer kräver olika körstilar. Energibesparande teknologier som indikatorn för optimal växling eller den automatiska start-/stoppfunktionen hjälper föraren att köra mer effektivt.

  • Växelindikator
  • Automatic Start/Stop function
  • ”Segling”
  • Hastighetsassistent