BMW eMobility - Översikt BMW elektrifiering

FRAMTIDENS ELEKTRISKA KÖRGLÄDJE.

Vår värld av hållbar och miljövänlig elektrifiering.

FRAMTIDENS ELEKTRISKA KÖRGLÄDJE.Vår värld av hållbar och miljövänlig elektrifiering.

Upptäck BMW:s värld av bilar med elektriska krafter.

Efter närmare fem årtionden av forskning och utveckling tar vi hållbar och miljövänlig mobilitet ut på vägarna med ett stort antal elektrifierade modeller. Utöver våra helt elektriska modeller, som nya BMW iX, BMW iX3 eller BMW i3 och BMW i3s, ger våra laddhybrider det bästa av två världar, oavsett livsstil eller behov. 

Som biltillverkare arbetar vi hårt för att möjliggöra målen i Parisavtalet och vår ambition är att vara den mest hållbara premiumleverantören för individuell mobilitet. Läs mer om våra elbilar, laddhybrider och mildhybrider och se själv hur vi formar framtidens bilar.

Läs mer

Elektrifierade bilar från BMW.

BMW eMobility BMW eDrive-teknologier elbil

ELBIL.

100% elektrisk körglädje: Upptäck den fantastiska känslan som det ger att köra en elbil från BMW. Njut av den lokalt utsläppsfria och det kompromisslösa direkta svaret från motorns, den revolutionerande accelerationsprestandan, de unikt agila köregenskaperna – och känslan av att röra dig ljudlöst och med en svävande känsla i trafiken.
Upptäck våra elbilar
BMW eMobility BMW eDrive-teknologier Plug-in hybrid

LADDHYBRID.

Maximal effektivitet, högsta komfort och exklusiv kördynamik: Det är vad BMW:s plug-in hybrider står för. Den förenar som ingen annan fordonstyp det bästa av två världar och ger med sin extra elektriska drivning individuella valmöjligheter och körning utan utsläpp i din vardag med en enkel knapptryckning.
Upptäck våra laddhybrider
BMW eMobility BMW Drive-teknologier Mildhybrid

MILDHYBRID.

Mildhybridtekniken omvandlar bromsenergin hos bilar med traditionell förbränningsmotor till elektrisk energi och gör den tillgänglig för bilens elsystem och motorn. Det minskar bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen samtidigt som du tack vare de intensifierade accelerationsegenskaperna kan dra nytta av de tydligt dynamikhöjande fördelarna.
Upptäck våra mildhybrider
BMW iX

Bonus malus – hur fungerar det?

Läs och få full koll på bonus malus för elbilar, laddhybrider och mildhybrider.

Efter beslut från regering och riksdag gäller från och med den 1 juli 2018 bonus malus-systemet för nya personbilar klass I och II (husbilar), lätta bussar och lätta lastbilar. Ändringen berör endast nya fordon som tas i bruk från med just den 1 juli 2018. I korthet innebär systemet att miljöanpassade fordon med relativt låga utsläpp av koldioxid premieras med en bonus, medan fordon med relativt höga utsläpp av koldioxid belastas med högre skatt. Syftet är att öka andelen miljöanpassade fordon och bidra till att uppnå målet med en fossilfri fordonsflotta. Systemet kan komplettera de mer generellt verkande drivmedelsskatterna och bidra till att minska transportsektorns oljeberoende och klimatpåverkan. Dessutom förväntas utsläppen från nya bilar att minska i en snabbare takt än tidigare vilket även indirekt har positiva effekter på utsläppen av luftföroreningar. Vill du veta mer om bonus malus kan du läsa allt på Transportstyrelsens hemsida.

Läs mer

Bonus malus i korthet.

 • 01 Gäller endast nya personbilar klass I och II
 • 02 Gäller inte bilar tagna i trafik innan den 1 juli 2018
 • 03 Bonus – till bilar med utsläpp upp till 70 g CO2/km
 • 04 Malus – förhöjd fordonsskatt för bilar med höga utsläpp
 • 05 35 % bonus för juridiska personer*

*En bonus till ett företag får uppgå till högst det belopp som motsvarar 35 procent av prisskillnaden mellan bilens nypris och nypriset för närmast jämförbara bil, om bilens nypris är högre än nypriset för den närmast jämförbara bilen.

Läs mer

Vanliga frågor om bonus malus.

Källa: Transportstyrelsen.

Läs mer
 • Vilka fordon omfattas?

  Det är endast nya personbilar klass I och II, lätta bussar och lätta lastbilar som berörs av bonus malus. Fordonsskatten förblir oförändrad för de bilar som rullar på vägarna redan i dag. Med nya menas fordon som blir skattepliktiga (tas i trafik) för första gången den 1 juli 2018 eller senare. (Fordonet får inte ha varit påställt tidigare, vare sig i Sverige eller utomlands.)

 • Hur fungerar bonusen?
  • Bilar som är tagna i trafik före 2020 med koldioxidutsläpp på upp till 60 g/km samt fordon tagna i trafik under 2020 eller senare med koldioxidutsläpp på upp till 70 g/km klassas som miljöanpassade fordon. Bonusen blir max 60 000 kr för bilar med nollutsläpp för privatpersoner eller maximalt 35% av prisskillnaden mot jämförbar modell för juridiska personer. Bonusen minskar därefter linjärt för varje gram koldioxid bilen släpper ut ner till 10 000 kronor. Gasbilar får en fast bonus på 10 000 kronor.
  • Bonusen får max utgöra 25 procent av bilens pris.
  • Fem års skattebefrielse för miljöbilar slopas.
  • Bonusen betalas ut först efter sex månader.
  • Bonusen ersätter supermiljöbilspremien.
 • Hur fungerar malusen?
  • Den höjda fordonsskatten gäller i tre år och påverkar bilar som släpper ut 95 g koldioxid per kilometer eller mer.
  • För bilar med utsläpp i spannet 95–140 g/km är beloppet 82 kr/ över 95. För bilar med utsläpp över 140 g/km är beloppet 107 kr/g över 140.
  • Grundbeloppet för alla bilar är 360 kr.
  • Dieselbilar får ett miljötillägg på 250 kr.
  • Bränslefaktorn för dieselbilar ersätts med ett bränsletillägg på ca 13,52 multiplicerat med antalet gram koldioxidutsläpp per kilometer.
  • E85- och gasfordon får oförändrad skatt.
  • Från år 4 och därefter är koldioxidbeloppet 22 kr/g som fordonet släpper ut per kilometer utöver 111 g (samma regler som tidigare).
 • Hur mäts utsläppen?
  • Utsläppen mäts enligt den internationella testmetoden WLTP och är en ny standard som började gälla från 1 januari 2020 för hur vi och andra fordonstillverkare ska testa och mäta bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp från personbilar.
  • WLTP-metoden utgår från data från verklig körning och visar vad bilarna faktiskt förbrukar och släpper ut.
  • Den tidigare metoden (NEDC) var föråldrad pga av utvecklingen av teknik och körförhållanden och hade en mer teoretisk inriktning.
 • Generella förändringar

  Den femåriga fordonsskattebefrielsen för miljöbilar tas bort. De fordon som idag har en femårig skattebefrielse påverkas inte. Men inga nya bilar kommer att få skattebefrielsen efter att bonus malus har trätt i kraft.

  Supermiljöbilspremien ersätts av en bonus för så kallade klimatbonusbilar med låga utsläpp.

  För bensin- och dieseldrivna fordon med fordonsår 2018 eller senare tas en förhöjd fordonsskatt – malus – ut under de tre första åren från det att fordonet blir skattepliktigt (tas i trafik) för första gången den 1 juli 2018 eller senare.

  Bränslefaktorn ersätts med ett bränsletillägg. Bränsletillägget beräknas genom att det totala antalet gram koldioxid, som fordonet vid blandad körning släpper ut per kilometer, multipliceras med värdet 13,52.

BMW eMobility BMW Charging

Jag vill veta mer om laddning.

BMW räckvid

Jag vill veta mer om räckvidd.

BMW hållbarhet

Jag vill veta mer om hållbarhet.

BMW eAcademy

BMW eAcademy