BMW bygger hållbara bilar för framtiden.

HÅLLBARHET I FOKUS FÖR VARJE BIL BMW BYGGER.

Hållbarhet i fokus för varje bil BMW bygger.

BMW eftersträvar att bli ett helt hållbart företag genom att fokusera först och främst på att spara på resurser. Nedan finns en överblick av den helhetssyn som styr BMW:s företagsstrategi – allt ifrån att minska CO2-utsläpp till återvinning, till att expandera vättekniken, och till och med att plantera jordnötter.

Läs mer
”Vi tar hållbarheten till en helt ny nivå.”
- Oliver Zipse, ordförande i The Board of Management of BMW AG.

Uttalandet ovan, gjort av företagets CEO, är måttstocken mot vad BMW kan bli jämförda med – och den starka grunden på vilket strategin kan byggas. I årtionden har företaget satt sina egna, konsekvent hållbara standarder. Just nu fokuseras det på att minska CO2-utsläpp och att öka resurseffektiviteten.

 

BMW är aktiva inom många fält och Zipse betonar att BMW strävar efter ett holistiskt hållbarhetsätt i hur de tänker och agerar. ”Vårt fokus är förankrat i alla våra avdelningar – från administration och försäljning, till utveckling och produktion till distribution,” säger Zipse. Kontinuerlig utveckling är principen som guidar oss.

 

Läs mer
My BMW App - Remote Climatization

TYDLIGA MÅL SKAPAR FRAMTIDENS MOBILITET.

BMW insisterar på transparens när det kommer till sina mål. Vilket gör att de tydligt har kommunicerat vad som är fokus fram till 2023.

Läs mer

Det inkluderar:

  • 01 Utsläpp av växthusgaser kommer bli reducerade baserat på sunda, vetenskapliga koldioxidbesparingsplaner.
  • 02 Sju miljoner elektrifierade fordon är beräknade ut till marknaden.
  • 03 Att bygga hållbara bilar betyder att CO2-utsläppen för varje fordon behöver reduceras med som minst en tredjedel räknat över hela bilens livscykel.
  • 04 CO2-utsläppen vid produktion i BMW fabriker behöver sänkas med 80% på en global nivå.
  • 05 Den cirkulära ekonomin står som guldstandard för hur man ska hantera resurser.
  • 06 BMW jobbar mot att ha den mest hållbara försörjningskedjan inom hela sektorn.

Ett av företagsmålen är att skapa en integrerad rapport där det på ett transparant sätt beskrivs både hur hållbart företaget är så väl som hur implementeringen av de ambitiösa målen går. ”Vi gör den oberoende testningen av våra hållbara aktiviteter ännu mera stränga än förut. För trovärdighet kommer med transparens” förklarar Zipse. Och Dr. Nicolas Peter, medlem i BMW Board of Management, adderar ”Siffrorna för våra hållbarhetsmål ges lika stor betydelse som våra finansiella siffror.”

Läs mer

Elektrisk mobilitet är grunden.

En viktig del av hållbarhetsstrategin är att öka utbudet av elektriska fordon. När antalet elfordon ökar, kommer CO2-utsläppen att minskas. Från 2023 kommer BMW ha ungefär ett dussin fullt elektriska modeller på vägarna. ”Vi kollar på att aggressivt utöka vårt utbud av helelektriska bilar så att de inte fortsätter vara ett nischat segment” klargör Zipse. Den gruppen inkluderar också bilar som fungerar genom att använda vätteknologi och bränsleceller. Snart kommer vi komma ut med en småskalig produktion av BMW i Hydrogen NEXT.

 

Inte enbart är bilarna som produceras elektriska, utan även de bilar som används i produktionen för de elektriska bilarna drivs av el. Vid BMW:s fabrik i Landshut, är över 500 logistik och produktionsfordon så väl som transportsystemet drivna av el: allting från bogserbilar och sopmaskiner till gaffeltruckar och elektrifierade lastbilar.

Läs mer
BMW X5 Plug-in Hybrid
”Det grönaste fordonet i världen kommer vara en BMW – och det djärvaste företaget kommer vara BMW Group.”
- Oliver Zipse, Ordförande för the Board Managmenet of BMW AG.

Hållbara material:
för naturen och människan.

BMW definierar hållbarhet som att göra något som är bra för både naturen och människan. Företaget lägger stort värde i att säkra att råmaterialet vid tillverkning inte enbart kommer från miljövänliga källor, utan också socialt- och etiskthållbart. Prioritering vid köp av ekovänliga material kan bli summerad till följande: I enlighet med miljövänliga och sociala standarder så väl som mänskliga rättigheter, som skyddar naturresurser, och reducerar CO2-utsläpp i försörjningskedjan.

 

Kedjan börjar inte med produktionen vid BMW-fabriken, utan snarare vid inköpandet av råvarorna. Biltillverkaren insisterar att de högsta miljö-, sociala och styrningsstandarder används vid ansvarsfulla inköp. Kobolt är ett sånt exempel eftersom det är en extremt viktig komponent som används vid batteritillverkning. BMW har satt upp ett branschbrett initiativ kallat ”Cobolt for Development” vilket engagerar sig i att etablera ansvarsfulla gruvmetoder i Demokratiska republiken Kongo.  Det inkluderar hantering av gruvor och efterlevnaden av lagar, mänskliga rättigheter, hälsa och säkerhet, såväl som miljöhantering. Med dess involverande i ResponsibleSteel, respekterar BMW också hållbarhetslagar vilka utgör en del av de miljömässiga och sociala standarderna längs hela värdekedjan, med början i gruvorna.

Läs mer
BMW bygger hållbara bilar för framtiden.

Grön elektricitet och annan förnybar energi: den hållbara försörjningskedjan.

Från kobolt till elektricitet - BMW avser att endast använda material som är producerat genom att använda regenerativa energikällor, dvs en hållbar försörjningskedja. Eftersom tillverkning av aluminium är väldigt energikrävande, har användandet av grön elektricitet en enorm potential när det kommer till att minska CO2-utsläpp. Aluminium som görs genom att använda sig av solenergi täcker nästan hälften av det årliga behovet av lättmetallgjuteri vid fabriken i Landshut.

 

För produktionen av de elektriska bilarna BMW iX och BMW i4 använder BMW vattenkraft, den lokala gröna energin, i deras fabriker i Dingolfing och München. Vid Lepizig-fabriken hjälper vindkraft till att täcka behovet av elektricitet, och vid San Luis Potosi-fabriken i Mexiko, hjälper solceller till. ”I framtiden kommer alla våra fabriker och plaster att vara helt klimatneutrala” säger Zipse.

Läs mer

Återvinning där inget går till spillo.

Nyckelordet här är ett slutet kretslopp för materialet, men återvinning är också såklart en del i planen att spara på resurser. BMW siktar mot att skapa ett slutet och hållbart kretslopp för de återvinningsbara materialen i battericeller.  Detta betyder att exempelvis, litium-jon battericeller ska bilda en form av värdekedja som är så sluten som möjligt: från väljandet av hållbara material till komponenterna av batteriet, genom produktionen och sen till återvinning.

 

Andra material kommer använda samma tillvägagångsätt. BMW återvinner även de stål som används. Allt stålavfall, så som överblivet material från plåtpressen, där dörrarna skärs från metallämnen, används antingen igen genom materialkedjan eller skickas tillbaka via stålhandeln till stålproducenterna, där det kan göras om till nytt stål. BMW jobbar även med sina partners mot en CO2-fri stålproduktionsprocess. Denna process skulle göra det möjligt för BMW Group att minska sina CO2-utsläpp i stålkedjan med ungefär 2 miljoner ton lägre nivåer än idag senast 2030.

Läs mer

Hållbar utveckling: BMW i jordnötsbranschen.

BMW i jordnätsbranschen.

Stora saker börjar oftast i med små. Ett perfekt exempel på det är de jordnötter som växer vid battericentret BMW Brilliance Automotive (BBA) i Kina. Men vad har jordnötter att göra med hållbarheten vid produktion av bilar? BMW-anställda planterar jordnötterna i de oanvända platserna runt fabriken eftersom klimatet där är perfekt för dem. Inkomsten de ger används för att finansiera sociala infrastrukturprojekt. Hållbarhet börjar också med små steg. 

 

BMW har implementerat ekologisk- och socialhållbarhet i sin strategi och genom hela värdekedjan. Företaget gör sitt bästa för att konsekvent erbjuda deras kunder miljömedvetna produkter, och är dedikerade att bli koldioxidneutrala genom hållbar produktion. Från de tydliga kraven mot leverantörer, till att producera sin egen elektricitet, från upprätthållandet av de högsta sociala standarderna till att uppmuntra infrastrukturprojekts, och från att tillverka gröna bilar till att odla jordnötter: BMW har åtagit sig en strategi baserat på konsekvent hållbarhet.  

Läs mer
BMWs hållbarhetsarbete

VÄGEN MOT HÅLLBARHET.

Nyfiken på hur vi arbetar med hållbarhet? Läs 17 intressanta fakta om vårt hållbarhetsarbete och lär dig mer om hur vi tänker kring ämnet.
Hållbar batteritillverkning till elbilar.

FINNS EN HÅLLBAR BATTERITILLVERKNING?

Går det att tillverka batterier till laddbara bilar och samtidigt värna om hållbarhet och arbetsvillkor? Ja, det går.