BMW är världens mest hållbara biltillverkare.

BMW ÄR VINNARE I DOW JONES HÅLLBARHETSINDEX.

BMW är vinnare i Dow Jones hållbarhetsindex.

Vinnare i Dow Jones hållbarhetsindex.

BMW Group har utsetts till 2020 års vinnare i Dow Jones årliga hållbarhetsindex (Dow Jones Sustainability Indices). I kategorien ”Automobiles”  fick BMW 80 av 100 möjliga poäng. Totalt utvärderades 39 bilföretag och resultatet visade att BMW har förbättras inom alla tre områden som utvärderas: styrning och ekonomi, miljö samt sociala dimensioner.

Sedan 2006 har BMW minskat energiförbrukningen per producerat fordon med 40 % och koldioxidutsläppen med 70 %.
BMW X5 xDrive45e

Hållbarhetsarbetet - ett axplock.

  • 01 Mellan 1995–2019 minskade utsläppen från nya BMW-bilar i Europa med 42 %.
  • 02 Samtliga BMW-fabriker drivs av förnybar el.
  • 03 Andelen kobolt har minskat med 2/3 i senaste generationens batterier jämfört med de tidigare.
  • 04 BMW har infört miljömässiga och sociala standarder, exempelvis köper vi bara kobolt och litium från certifierade gruvor i Marocko och Australien.

Fortsatt kamp för ett bättre klimat.

Till 2030 har BMW satt upp en strategisk riktning där hållbarhetsarbetet är invävt i hela livscykeln för bilen, där målet är att minska koldioxidutsläppen per fordon med minst en tredjedel. Av de mer än 2,5 miljoner bilar som tillverkades av BMW under 2019 skulle det motsvara en reducering med mer än 40 miljoner ton koldioxid under hela livscykeln fram till 2030.

 

Det är framförallt ökningen av elektrifierade bilar som gör det möjligt. BMW ska år 2023 erbjuda 25 elektrifierade modeller där hälften är rena elbilar. På tio år bör det finnas mer än sju mijoner elektrifierade BMW-bilar på vägarna.

Läs mer
Kobolt utan mellanhänder

Andra viktiga delar i hållbarhetsarbetet.

  • BMW eDrive Zones – minskar utsläppen i innerstadsområden. När du kör en laddhybrid från BMW kommer den automatiskt slå över till elektrisk körning med hjälp av geofencing-teknik.
  • Fler modeller med mildhybridteknik.
  • BMW har avtal med battericellstillverkare om att enbart använda grön el för produktionen av femte generationens battericeller.
  • BMW Groups fordon är redan nu 95 % återvinningsbara.
  • EU kräver en återvinningsgrad för högspänningsbatterier på 50 %. Vi samarbetar med den tyska återvinningsspecialisten Duesenfeld för att utveckla en metod som ger en återvinningsgrad på 96 %.
Läs mer
BMW och elektrifiering.

BMW OCH ELEKTRIFIERING.

eAcademy - tips, råd och nyheter.

TIPS OCH NYHETER OM LADDBARA BILAR.