DIN KÖRGLÄDJE – VÅRT FOKUS.

BMW Service.

Kvalitet, effektivitet och innovationskraft – de tre grundpelare som BMW:s servicekunnande vilar på och som våra kunder alltid kan förvänta sig, idag och i morgon. Redan i planeringsstadiet för nya bilmodeller tänker BMW framåt i termer av framtida servicetjänster och -koncept för att kunna erbjuda dig som kund bästa möjliga service för din BMW. Allt för att din körglädje ska stå i fokus.

Läs mer

BILTEKNIK FRÅN BMW.

Service som tänker framåt: Du kan alltid kontrollera din bils behovsstyrda servicestatus i bilen. Uppkopplingen mellan bil, BMW serviceverkstad och BMW:s huvudkontor används för att optimera servicen för din bil. Det gör det enkelt att planera servicetillfällena.

BMW SERVICEVERKSTAD.

Alltid till din tjänst: Tack vare vårt globala nätverk är närmaste BMW serviceverkstad aldrig långt borta. Uppkopplingen mot BMW centralt ger en kontinuerlig informationsöverföring som resulterar i optimal service för din bil. 
Du vet med andra ord alltid vad du kan förvänta dig av din BMW serviceverkstad: Hög kvalitet och kompetens vid servicetillfällen, reparationer och support utförd av utbildad personal utrustad med den senaste informations- och diagnostekniken.

ON-BOARD-DIAGNOS-SYSTEM.

Hightech-service: Bilens integrerade On-Board-Diagnos-system registrerar snabbt eventuella funktionsstörningar i bilens elektroniska system. Utifrån denna diagnos gör det databaserade systemet en snabb och exakt felanalys samtidigt som en interaktiv tvåvägskommunikation etableras mellan BMW serviceverkstaden och BMW centralt. Resultatet är högsta möjliga servicekvalitet i alla lägen.

ALLTID KOLL PÅ LÄGET MED CONDITION BASED SERVICE.

Som första biltillverkare avskaffade BMW 1982 fasta serviceintervaller och införde istället behovsstyrd service. För varje bilmodell övervakas idag skicket på slitdelar och vätskor i bilen av sensorer och algoritmer baserade på körsträcka och körsätt.
När bilen startas informeras föraren om bilens status och nästa servicetillfälle. Fördelen är att servicetillfället sker först när det verkligen är nödvändigt.

KEY READER.

Innovativt, snabbt och tillförlitligt: I BMW-modeller från och med byggår 2000 lagras viktig fordonsinformation som chassinummer, körsträcka eller kommande servicebehov i bilnyckeln. Informationen kan avläsas vid ett servicetillfälle hos din BMW serviceverkstad med hjälp av en så kallad Key Reader. På så vis undviks oklarheter och överföringsfel vilket ger tid över för dialog mellan dig och din BMW servicerådgivare.