Layer Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

BMW Business Lease

Månadskostnaden är exkl. moms och avser 36 mån kontraktstid och totalt 30 000 km körsträcka. Uppläggnings- och administrationsavgift samt skatt och avgifter från Transportstyrelsen tillkommer. Övermil debiteras med 10,50 kr exkl. moms per mil. Extra kostnader tillkommer vid användande överstigande normalt slitage. Priserna gäller vid ordertecknande senast 30/9 2020 och kan ändras vid eventuella större ränteökningar. Månadskostnaden förutsätter en rabatt som uppnås genom att bilen finansieras via BMW Financial Services Scandinavia AB. Med reserv. för ev. prisförändringar och tryckfel. Angivna priser baseras på vägledande priser från BMW Northern Europe AB, varje enskild återförsäljare äger rätten att sätta sitt eget pris. 

Månadskostnaden inkluderar miljöbonusen. Månadskostnaden är den genomsnittliga månadskostnaden baserat på att vi erhåller miljöbonusen. Intitialt kommer månadskostnaderna vara högre och när vi mottagit bonusen kommer månadskostnaderna vara lägre.