Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

i3-2016-technical-data

* Fälgtyp 1: 19" fälgar

** Fälgtyp 2: 20" fälgar
Bränsleförbrukning, elförbrukning och koldioxidvärden är beräknade enligt EU-körcykeln. De verkliga värdena för den individuella bilen kan avvika.

*** Räckvidden beror på olika faktorer som körstil, vägbanans beskaffenhet, utomhustemperatur, uppvärmning/luftkonditionering och föruppvärmning/kupékylning.

Elförbrukning, bränsleförbrukning och koldioxidvärden finns under rubriken Tekniska data för respektive bilmodell. Förbrukning och koldioxidvärden beror på den valda däckdimensionen.

Bränsleförbrukning, elförbrukning och koldioxidvärden är uppmätta enligt EU-körcykeln (93/116/EG). Bränsleförbrukningen för blandad körning baseras på ca en tredjedel av sträckan i stadstrafik och två tredjedelar på landsväg. Förutom elförbrukning och bränsleförbrukning mäts också koldioxidvärdet i g/km. Förbrukning och koldioxidvärden är uppmätta för basutrustade bilar i fabriksutförande. De är främst avsedda för jämförelse mellan olika bilar. De verkliga värdena vid dagligt bruk för den individuella bilen kan avvika. Extrautrustning kan också påverka värdena.

Avgasvärdena för förbränningsmotorn som laddar högprestandabatteriet i BMW i3 med Range Extender uppfyller avgasnormen EU6. Bränsle- och elförbrukning är uppmätta enligt EU-körcykeln (93/116/EG). Bränsleförbrukningen för blandad körning baseras på ca en tredjedel av sträckan i stadstrafik och två tredjedelar på landsväg. Förutom elförbrukningen mäts också koldioxidvärdet i g/km. Förbrukning och koldioxidvärden är uppmätta för basutrustade bilar i fabriksutförande. De är främst avsedda för jämförelse mellan olika bilar. De verkliga värdena vid dagligt bruk för den individuella bilen kan avvika. Extrautrustning (t ex bredare däck) kan också påverka värdena.

Angivna uppgifter avser modeller, utrustning och kombinationsmöjligheter (standardutrustning och extrautrustning) som BMW Sverige levererar till den svenska marknaden. Visad utrustning kan avvika från utförandet för Sverige. Din auktoriserade BMW i Agent kan ge närmare information om vad som gäller i ditt land. Vi förbehåller oss rätten till ändringar i konstruktion och utrustning samt reserverar oss för eventuella skrivfel.

Tjänstevikt kg: I de angivna värdena är inräknat 90 % tankfyllning, 68 kg för föraren och 7 kg för bagaget. Tjänstevikten gäller för bilar i standardutförande. Extrautrustning kan höja värdet.

BMW rekommenderar användning av 95-oktanig bensin. Som lägst är 91 oktan med upp till 10 % etanolinblandning tillåtet. Uppgifterna om bränsleförbrukning för förbränningsmotorn i BMW i3 med Range Extender gäller med 98-oktanig bensin. De angivna värdena för prestanda och förbrukning gäller med 98-oktanig bensin.

Värdena avser inte den enskilda bilen och är heller inte en bindande del av erbjudandet, utan enbart till för att olika biltyper ska kunna jämföras.

Enligt direktivet 1999/94/EG tas inte hänsyn till koldioxidutsläpp som uppstår vid produktion och tillhandahållande av bränsle och andra energislag när koldioxidvärdet för bilen beräknas.