Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

Test

Här följer en sammanfattning och ett exempel för att klargöra vilka regler som gäller när du har tjänstebil. När det gäller förmånsbeskattning av tjänstebil så är den grundläggande tanken att det i stort sett ska värderas lika mycket att ha tjänstebil som att äga en egen bil. Förmånsbeskattningen är uppdelad på en fast och en rörlig del.

DEN FASTA DELEN AV FÖRMÅNSVÄRDET.

Den fasta delen av förmånsvärdet beräknas enligt följande (värden gäller för 2015):- 31,7% av ett prisbasbelopp (44.500 kr)- 75% av statslåneräntan* x nybilspriset, inkl extrautrustning- 9% av nybilspriset, inkl extrautrustning upp till 7,5 prisbasbelopp (333.750 kr)- 20% av den del av nybilspriset som överstiger 7,5 prisbasbelopp.*
Statslåneräntan = 0,90% för 2015 (ett genomsnitt av marknadsräntan på
10-åriga statsobligationer). Denna ränta bestäms sista november varje
år. Räntan sätts för ett år i taget.

DEN RÖRLIGA DELEN AV FÖRMÅNSVÄRDET.

Den rörliga delen är beroende på om du betalar drivmedlet själv eller om din arbetsgivare står för den kostnaden.

DU BETALAR DRIVMEDLET SJÄLV.

Du får i detta fall inget förmånsvärde för den rörliga delen, då du betalar allt bränsle själv. I stället skriver du här en reseräkning till din arbetsgivare på dina kostnader för de resor du gör i tjänsten. Arbetsgivaren får skattefritt ersätta dig med 6,50 kr per mil för dieseldrivna bilar och 9,50 kr per bil för bilar med bensindrift.

ARBETSGIVAREN STÅR FÖR DRIVMEDLET.

I detta fall blir du beskattad för det drivmedel som du förbrukar för din privata körning med 120% av marknadsvärdet på bränslet. Har du tjänstebil under dessa premisser är en riktigt förd körjournal ett måste.
Denna journal bör innehålla:

  • datum för tjänsteresan
  • mätarställning vid resans början och efter dess slut
  • anledning till resan och vem som besökts
  • klockslag.

RESOR TILL OCH FRÅN ARBETET.

För att i deklarationen få dra av dina resor till och från arbetet krävs det att du gör en tidsvinst på minst 2 timmar tur och retur. Dessutom måste avståndet vara minst 5 km enkel resa.Kör du ofta i tjänsten, d v s minst 160 dagar om året och minst 300 mil kan du göra avdrag för resor till och från arbetet oavsett hur långt du har till jobbet eller vilken tidsvinst du gör.