Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

F82_special-edition

BMW M4 CS:
Bränsleförbrukning blandad körning (EU) l/100 km: 8,4*
Koldioxidvärde blandad körning (EU) g/km: 197*

* Värdena är preliminära, reservation för ändringar.

Bränsleförbrukning och koldioxidvärden är uppmätta enligt EU-körcykeln (93/116/EG). Bilarna på bilderna är extrautrustade.

Förbrukning och koldioxidvärden finns under rubriken Tekniska data för respektive bilmodell. Förbrukning och koldioxidvärden beror på den valda däckdimensionen.

Värdena avser inte den enskilda bilen och är heller inte en bindande del av erbjudandet, utan enbart till för att olika bilar ska kunna jämföras. Enligt direktivet 1999/94/EG tas inte hänsyn till koldioxidutsläpp som uppstår vid produktion och tillhandahållande av bränsle och andra energislag när koldioxidvärdet för bilen beräknas.